KieletSaksa

Saksan kielen jatkokurssi 4 (4 op) - etäopetus

Laajuus

4 op

Ajankohta

Verkkokurssi 

Ryhmäopetusta verkossa 23.1.–23.4.2024 tiistaisin klo 16.45–20.00 (ei opetusta koulujen talvilomaviikolla 27.2.)

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousjärjestelmää. Osallistuja tarvitsee hyvän nettiyhteyden ja mikrofonin sekä kameran. Saat tarkemmat tiedot Moodle- ja Zoom-alustoille kirjautumisesta sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Kohderyhmä

Saksan kielen jatkokurssi 4 on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet saksaa aikaisemmin: jatkokurssi 3 tai vastaavat tiedot (esimerkiksi lukion B2-oppimäärä).  Kielitaito tasolla A2–B1.

Kurssi sopii henkilöille, jotka haluavat kerrata aikaisemmin opittua tai jatkaa kielitaidon kehittämistä. 

Tavoitteet

Taitotaso B1.1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla (tarkempi asteikko Opetushallituksen sivuilla: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/kielitaidon_tasojen_kuvausasteikko.pdf)

Kurssin suoritettuaan opiskelija 

- osaa käyttää aktiivisesti melko laajaa jokapäiväistä sanastoa ja yleisiä fraaseja sekä joitakin idiomeja
- ymmärtää lyhyttä kerrontaa sekä pääajatukset ja keskeisiä yksityiskohtia selkeästä puheesta, jossa käsitellään toistuvia teemoja
- osaa käyttää useita erilaisia rakenteita suhteellisen virheettömästi
- ymmärtää yhteiseen kokemukseen tai yleistietoon perustuvaa puhetta
- pystyy lukemaan ja ymmärtää muutaman sivun pituisia tekstejä tutuista aiheista myös valmistautumatta
- kykenee poimimaan vaativammista teksteistä keskeiset asiasisällöt
- osaa viestiä itselleen tärkeistä asioista myös hieman vaativammissa tilanteissa
- pystyy osallistumaan ajankohtaisiin ja oman alan aiheita käsitteleviin keskusteluihin
- osaa selittää näkökantansa eri teemoihin ja esittää eri vaihtoehtojen edut ja haitat
- osaa tuottaa omaan alaansa liittyviä lyhyehköjä suullisia esityksiä
- pystyy kirjoittamaan ymmärrettävän, jonkin verran yksityiskohtaistakin tietoa välittävän tekstin tutuista, itseään kiinnostavista aiheista
- pystyy välittämään tietoa tutuista aiheista tavallisimmissa kirjallisen viestinnän muodoissa
- osaa ottaa vuorovaikutuksessaan huomioon tärkeimpiä saksankieliseen kulttuuriympäristöön liittyviä näkökohtia


Sisältö

Suulliset ja kirjalliset harjoitukset rakentuvat pääasiallisesti autenttisiin kielenkäyttötilanteisiin. Kielioppia käsitellään oppikirjan ja opettajan jakaman materiaalin avulla. Kurssiin sisältyy myös kirjallisia rakenneharjoituksia ja pienimuotoisia käännösharjoituksia sekä lyhyitä kirjoitelmia. Harjoitellaan suullista ilmaisua ja tutustutaan kielialueen elämäntapaan, kulttuuriin sekä ajankohtaisiin tapahtumiin ja aiheisiin.

Kurssin kouluttaja Alexandra Matschke on syntyperäinen saksalainen ja osaa sujuvasti suomea. Kurssin opetuskielinä ovat saksa ja suomi.

Suoritustapa

Pienryhmäopetusta verkossa 52 tuntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä n. 56 tuntia. Hyväksyttävän suorituksen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen ryhmän vuorovaikutukseen sekä sovittujen harjoitustöiden tekeminen ja lyhyehkön esitelmän pitäminen kurssin aikana. Jatkuva arviointi. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista.

Arviointi asteikolla 0–5

Oppimateriaali

Eva Kauppi & Anja Odell: Hallo! 3, Saksaa aikuisille (ISBN 978-951-1-36612-6), kappaleet 1–3

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun. Se on lainattavissa useimmista kirjastoista. 

Lisäksi käytetään opettajan omia sanasto-, rakenne- ja keskustelutehtäviä sekä Saksan yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyvää taustamateriaalia. 

Aikaisen ilmoittautujan etu 

Saat aikaisen ilmoittautujan edun 10 euroa, kun ilmoittaudut tammi-helmikuussa alkaville kielikursseillemme 10.12.2023 mennessä ja maksat osallistumismaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Etu on huomioitu kurssin hinnassa. 11.12.2023 alkaen kurssin hinta on 150 euroa.

Katso myös

Saksan kielen jatkokurssi 4:n jälkeen voit jatkaa opiskelua kurssilla Saksan kielen jatkokurssi 5, joka alkaa syksyllä 2024.


Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Alexandra Matschke

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

23.1.2024 - 23.4.2024

Ilmoittautuminen alkaa

14.11.2023

Ilmoittautuminen päättyy

10.12.2023

Kurssimaksu

140€

Ilmoittaudu