KieletSaksa

Saksan kielen jatkokurssi 6 (4 op) - etäopetus

Laajuus

4 op

Ajankohta

Verkkokurssi 

Ryhmäopetusta verkossa 22.1.–29.4.2024 maanantaisin klo 17.00–20.15 (ei opetusta koulujen talvilomaviikolla 26.2. ja pääsiäisenä 1.4.)

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousjärjestelmää. Osallistuja tarvitsee hyvän nettiyhteyden ja mikrofonin sekä kameran. Saat tarkemmat tiedot Moodle- ja Zoom-alustoille kirjautumisesta sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Kohderyhmä

Saksan kielen jatkokurssi 6 on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet saksaa aikaisemmin: jatkokurssi 5 tai vastaavat tiedot (esimerkiksi lukion B1-oppimäärä). Kielitaito tasolla B1.2.

Kurssi sopii henkilöille, jotka haluavat kerrata aikaisemmin opittua tai jatkaa kielitaidon kehittämistä. 

Tavoitteet

Taitotaso B2.1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla (tarkempi asteikko Opetushallituksen sivuilla

Kurssin suoritettuaan opiskelija
-    pystyy seuramaan normaalitempoista puhetta ja keskustelua yleisistä aihepiireistä, jos puhe on lähinnä standardikielistä ilman murteita
-    pystyy seuraamaan selkeästi jäsenneltyä puhe-esitystä ja ymmärtää siitä pääkohdat, tärkeät yksityiskohdat ja asioiden perustelut, kun aihe on konkreettinen tai jos kyseessä on melko tuttu abstrakti aihe
-    selviää kommunikatiivisesti hyvin tutuissa sosiaalisissa tilanteissa ja melko hyvin myös uusissa tilanteissa
-    pystyy aloittamaan keskustelun, osallistumaan siihen ja ylläpitämään sitä sekä mukauttamaan puhetta tilanteen vaatimalla tavalla
-    osaa ilmaista omassa puheessa kielen keinoja käyttäen sekä tuttuja että tuntemattomia asioita
-    osaa puhua niin, että puheessa on vain harvoin pidempiä taukoja
-    pystyy keskustelemaan monenlaisista asioista ja kytkemään puhettaan muiden puheenvuoroihin
-    osaa esittää ajatuksia yhtenäisinä kokonaisuuksina, kommentoida ja perustella näkökantoja perustasolla
-    pystyy lukemaan itsenäisesti monenlaisia konkreettisia ja abstrakteja aiheita käsitteleviä tekstejä itselle tutuista ja yleisistä aiheista ja ymmärtää niiden pääajatukset
-    osaa hakea tietoa erilaisista lähteistä
-    osaa tuottaa jäsentyneen tekstin, joka noudattaa tutun tekstilajin rakennetta ja piirteitä, erityisesti konkreettisista ja tutuista asioista
-    osaa perustella asioita kirjallisesti ja yhdistellä eri lähteistä poimittuja tietoja
-    osaa käyttää muita tekstejä kirjoittamisen mallina ja tukena
-    osaa käyttää saksan kieltä jo melko itsenäisesti


Sisältö

Suulliset ja kirjalliset harjoitukset rakentuvat pääasiallisesti autenttisiin kielenkäyttötilanteisiin. 

Fokuksessa on erityisesti puheen harjoittelu. Sanavarastoa laajennetaan arkisten ja myös ajankohtaisten aiheiden parissa sekä käytetään autenttista audiovisuaalista ajankohtaismateriaalia. Kurssilla otetaan huomioon saksankielisten alueiden monipuoliset elämäntavat ja kulttuuri.

Kielioppia käsitellään oppikirjan ja opettajan jakaman materiaalin avulla. Kurssiin sisältyy myös kirjallisia rakenneharjoituksia ja pienimuotoisia käännösharjoituksia sekä lyhyitä kirjoitelmia. Harjoitellaan suullista ilmaisua ja tutustutaan kielialueen elämäntapaan, kulttuuriin sekä ajankohtaisiin tapahtumiin ja aiheisiin.

Kurssin kouluttaja Alexandra Matschke on syntyperäinen saksalainen ja osaa sujuvasti suomea. Kurssin opetuskielinä ovat saksa ja suomi.

Suoritustapa

Pienryhmäopetusta verkossa 52 tuntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä n. 56 tuntia. Hyväksyttävän suorituksen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen ryhmän vuorovaikutukseen sekä sovittujen harjoitustöiden tekeminen ja suullisen esitelmän pitäminen. Jatkuva arviointi. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista.

Arviointi asteikolla 0–5

Oppimateriaali

Eva Kauppi & Anja Odell: Hallo! 3, Saksaa aikuisille, Finnlectura, kappaleet 6–10

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun. Se on lainattavissa useimmista kirjastoista. 

Lisäksi käytetään opettajan omia sanasto-, rakenne- ja keskustelutehtäviä sekä Saksan yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyvää taustamateriaalia. 

Aikaisen ilmoittautujan etu 

Saat aikaisen ilmoittautujan edun 10 euroa, kun ilmoittaudut tammi-helmikuussa alkaville kielikursseillemme 10.12.2023 mennessä ja maksat osallistumismaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Etu on huomioitu kurssin hinnassa. 11.12.2023 alkaen kurssin hinta on 150 euroa.


Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Alexandra Matschke

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

22.1.2024 - 29.4.2024

Ilmoittautuminen alkaa

14.11.2023

Ilmoittautuminen päättyy

10.12.2023

Kurssimaksu

140€

Ilmoittaudu