KieletSaksa

Saksan kielen alkeiskurssi 2 (3 op) - etäopetus

Laajuus

3 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta / yksikkö

Tampereen ammattikorkeakoulu - Kielet ja viestintä

Ajankohta

Verkkokurssi 

Ryhmäopetusta verkossa 22.1.–29.4.2024 maanantaisin klo 17.00–20.15 (ei opetusta koulujen talvilomaviikolla 26.2. ja pääsiäisenä 1.4.)

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousjärjestelmää. Osallistuja tarvitsee hyvän nettiyhteyden ja mikrofonin sekä kameran. Sinun ei tarvitse hankkia mitään ohjelmia. Saat tarkemmat tiedot Moodle- ja Zoom-alustoille kirjautumisesta sähköpostitse ennen ensimmäistä opetuskertaa.

Kohderyhmä

Saksan kielen alkeiskurssi 2 on tarkoitettu saksan kielen alkeiskurssi 1:n suorittaneille tai muuten vastaavat pohjatiedot hankkineille (kielitaito tasolla A1).

Tavoitteet

Taitotaso A1–A2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla 

Saksan kielen alkeiskurssi 2:n suoritettuaan opiskelija

 • - osaa käyttää saksan kielen perusrakenteita suullisesti ja kirjallisesti
 • - ymmärtää ja osaa kirjoittaa rutiininomaisia viestejä saksaksi
 • - ymmärtää lauseita ja usein käytettyjä ilmaisuja, jotka liittyvät läheiseen elinympäristöön
 • - tuntee kohteliaisuusfraaseja
 • - selviytyy yksinkertaisista vuoropuheluista ja rutiininomaisista  palvelutilanteista kulttuuriin sopivalla tavalla, kun on kyse tutuista  asioista
 • - pystyy ymmärtämään helppoa puhetta, jos toinen viestintäosapuoli puhuu  hitaasti ja selvästi, ja on valmis auttamaan puheen ymmärtämistä
 • - osaa kertoa perusasioita itsestään, perhesuhteistaan, työstään, koulutuksestaan ja kotiseudustaan sekä asioista, jotka liittyvät hänen omiin tarpeisiinsa
 • - selviytyy matkustamiseen liittyvissä tilanteissa, kuten varausten tekeminen, hotellissa ja ravintolassa asiointi, ostostilanteet

Sisältö

Kurssiin kuuluu

 • - ääntämisharjoituksia
 • - rakenneharjoituksia
 • - tekstin- ja kuullunymmärtämisharjoituksia
 • - keskusteluharjoituksia
 • - suullisia ja kirjallisia tehtäviä
 • - tiedonhakutehtäviä: tutustumista saksankielisten maiden kulttuuriin

Suoritustapa

Pienryhmäopetusta verkossa 52 tuntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä n. 30 tuntia. Hyväksyttävän suorituksen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin (jatkuva arviointi) sekä sovittujen harjoitustöiden tekeminen ja loppukokeen läpäiseminen. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista.

Arviointi asteikolla 0 – 5

Kurssille voi osallistua myös suorittamatta loppukoetta, jolloin siitä ei saa suoritusmerkintää eikä opintopisteitä.

Oppimateriaali

Monika Hotanen & Eva Kauppi: Hallo! 1, Saksaa aikuisille (ISBN 978-951-1-36802-1), kappaleet 610

Kurssin alussa kerrataan kirjan alkuosan sanastoa ja kielioppia.

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Opiskelija voi halutessaan hankkia käyttöönsä myös Hallo! 1 -kirjan äänitteen (https://finnlectura.fi/oppimateriaalit/saksa/hallo/hallo-1/#hallo-1).

Lisäksi käytetään opettajan omaa materiaalia.

Vastaavuus

Kurssi vastaa Tampereen ammattikorkeakoulun opintojaksoa Saksan kielen alkeet 2 - N-KV599G (3 op).

Aikaisen ilmoittautujan etu

Saat aikaisen ilmoittautujan edun 10 euroa, kun ilmoittaudut tammi-helmikuussa alkaville kielikursseillemme 10.12.2023 mennessä ja maksat osallistumismaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Etu on huomioitu kurssin hinnassa. 11.12.2023 alkaen kurssin hinta on 150 euroa.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 150 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Saksan kielen alkeiskurssi 2 on tasoltaan vastaava kuin Tampereen yliopiston kielikeskuksen kurssi Saksa 2.

Alkeiskurssi 2:n jälkeen voit jatkaa opiskelua jatkokurssi 1:lla, joka alkaa syksyllä 2024.

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Nina Pylvinen

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

22.1.2024 - 29.4.2024

Ilmoittautuminen alkaa

13.11.2023

Ilmoittautuminen päättyy

10.12.2023

Kurssimaksu

140€

Ilmoittaudu