KieletKiina

Kiinan kielen alkeiskurssi 1 (lähiopetus)

Ennakkotieto!

Laajuus (op)

5 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

Kesä 2024 (tarkka ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)

Kurssin ilmoittautuminen aukeaa kun aikataulu on julkaistu.

Opetuspaikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse)

Lisätietoa opetuspaikoista

Kohderyhmä

Kiinan kielen alkeiskurssi 1 on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet kiinan kieltä. Kurssille eivät voi osallistua mandariinikiinaa äidinkielenään puhuvat henkilöt.

Tavoitteet ja sisältö

Taitotaso A1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija omaa yleiskäsityksen kiinan kielestä ja kulttuurista sekä pystyy

  • - kommunikoimaan helpoissa ja yksinkertaisissa arkipäivän tilanteissa (esim. tervehtiminen, hyvästely, esittäytyminen ja pahoittelu)
  • - käyttämään yksinkertaisia jokapäiväisissä keskusteluissa tarvittavia ilmaisuja
  • - vastaamaan kysymyksiin ja puhumaan lyhyesti itsestään
  • - lukemaan yksinkertaisia tekstejä pinyin-järjestelmän avulla sekä tunnistamaan joitain kirjoitusmerkkejä ilman pinyin-järjestelmää
  • - kirjoittamaan yksinkertaisia kiinalaisia kirjoitusmerkkejä

Kurssilla tehdään jokapäiväisiin tilanteisiin liittyviä kuunteluharjoituksia, kielioppiharjoituksia, ääntämisharjoituksia sekä keskusteluharjoituksia. Opetuskielinä ovat englanti ja kiina, tarvittaessa auttavasti suomi.

Suoritustapa

Opetusta 60 tuntia. Aktiivinen osallistuminen opintojaksolle sekä loppukuulustelu, joka arvioidaan asteikolla 1–5. 

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista.

Oppimateriaali

Guihua Zhu, Chuji Hanyu (Elementary Chinese), 2nd edition.

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun. Kirjan hinta on noin 40 euroa ja sen voi ostaa opettajalta (kirjaa ei ole saatavilla suomalaisista kirjakaupoista).

Kuulustelut

Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Katso myös

Voit jatkaa kiinan kielen opiskelua kurssilla Kiinan kielen alkeiskurssi 2. Kurssi on suunnitteilla syyslukukaudelle 2024.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

14.5.2024 - 13.6.2024

Kurssimaksu

155€