Avoin yliopisto-opetusLiikuntatiede

Liikuntapsykologian perusteet LPSP1004 (5 op)

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Liikunta- ja hyvinvointiosaaminen 15 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Ilmoittautumisen voi tehdä vain koko opintokokonaisuuteen 15 op. Opintokokonaisuuden hinta on 390 €, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon.

Aikataulu

Ma 20.1.2025 klo 17:15-18:15 Liikuntapsykologian perusteet opintojakson tapaaminen (tilaisuus tallennetaan), Jyväskylän avoin yliopisto

Ma 27.1.2025 klo 17.30-20.00 (3 h) verkkotuutorointi

Ma 3.2.2025 klo 17.30-20.00 (3 h) verkkotuutorointi

Ma 10.2.2025 klo 17.30-20.00 (3 h) verkkotuutorointi

Ma 17.2.2025 klo 17:15-17:45 (ennakkoilmoittautuminen Moodlessa, kysymyksiä tehtäviin liittyen, Huom! tilaisuutta ei tallenneta), Jyväskylän avoin yliopisto

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan liikuntapsykologian arvolähtökohtiin, keskeisiin käsitteisiin ja teorioihin sekä alan eri toimijoihin, toimintaympäristöihin ja eettisiin periaatteisiin. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata liikuntapsykologian tietoperustaa ja arvolähtökohtia.
  • osaa käyttää asianmukaisesti liikuntapsykologian keskeisiä käsitteitä.
  • osaa eritellä liikuntapsykologian alan toimijoita ja toimintaympäristöjä.
  • osaa kuvata liikuntapsykologian alan keskeisiä eettisiä periaatteita ja haasteita.

Oppimateriaalit

Weinberg, R. S. & Gould, D. 2011 (tai uudempi). Foundations of sport and exercise psychology. Champaign, IL: Human Kinetics. 2-23 (22 s.) JA 26-98 (73 s.) JA 246-401 (155 s.) TAI 404-525 (122 s.)

Supyn ammattieettiset suositukset (linkki Moodlessa)

Suoritustapa

Opintojakson suoritustapana on soveltava verkkotentti. Suoritetaan kevätlukukaudella 2025.

Kouluttaja

Liikuntatieteiden tohtori Maarit Marttila

Lisätiedot 

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 0400152888

leena.leinio-ronkko@tampereenkesayliopisto.fi


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Maarit Marttila

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

9.1.2025 - 31.7.2025

Kurssimaksu

0€