Ohjaaminen monialaisessa kuntoutuksessa 12 op (Jamk)

Ohjaaminen monialaisessa kuntoutuksessa on opintokokonaisuus, jota voidaan hyödyntää asiakkaan neuvonta- ja ohjaustilanteissa. Opintokokonaisuudessa perehdytään mm. kuntoutustarpeiden arviointiin ja ohjaustyömenetelmiin. Opinnot ovat osa kuntoutuksen ohjaajan tutkintoon tähtäävää Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammattiopintoja ja kaikille avointa amk-opetusta. Opetuksen lähiosuudet toteutetaan Tampereella. Lue lisää opinnoista ja ilmoittaudu mukaan 17.8.2017 mennessä!