Hyödynnä välivuosi

Elleivät ovet haluamaasi opiskelupaikkaan avaudu ensi yrittämällä tai haluat vielä miettiä, mille alalle suuntaudut, kannattaa välivuosi hyödyntää opiskellen.

Tampereen kesäyliopisto järjestää useiden yliopistojen opintovaatimusten mukaista avointa yliopisto-opetusta ympäri vuoden. Kaikki opetus ja tentit pidetään Tampereella. Opetus tapahtuu iltaisin ja / tai viikonloppuisin.

Opintoja lukuvuonna 2018-2019 esimerkiksi kauppatieteissä, oikeustieteissä, taideaineissa, liikuntalääketieteessä, ravitsemustieteessä, biologiassa, kemiassa ja erityispedagogiikassa.

Opiskelemalla avoimia korkeakouluopintoja:

Tiesithän:

Tutustu opintotarjontaamme koulutustarjonta -sivuillamme.

Avoin yliopisto-opetus
Avoin amk-opetus