Yleisopinnot

Nimi Alkaa Päättyy Viimeinen ilmoittautumispäivä
Johdatus yliopisto-opiskeluun ja henkilökohtainen opintosuunnitelma - syksy 2019 - kevät 2020 (KTK) (2 op) - OPIS0008
3.9.2019 31.5.2020 30.4.2020