Pääluokat / Yleisopinnot

Yleisopinnot

Nimi Aika
  • Johdatus yliopisto-opiskeluun ja henkilökohtainen opintosuunnitelma - syksy 2017 - kevät 2018 (KTK) (2 op) - OPIS0008
    2 op
    5.9.2017 - 31.5.2018
    Viimeinen ilmoittautumispäivä 1.4.2018

Pääluokat