Pääluokat / Yleisopinnot

Yleisopinnot

Nimi Aika
  • Johdatus yliopisto-opiskeluun ja henkilökohtainen opintosuunnitelma - syksy 2019 - kevät 2020 (KTK) (2 op) - OPIS0008
    2 op
    3.9.2019 - 31.5.2020
    Viimeinen ilmoittautumispäivä 30.4.2020

Pääluokat