Pääluokat / Yleisopinnot

Yleisopinnot

Nimi Aika
  • Johdatus yliopisto-opiskeluun ja henkilökohtainen opintosuunnitelma - syksy 2018 - kevät 2019 (KTK) (2 op) - OPIS0008
    2 op
    4.9.2018 - 31.5.2019
    Viimeinen ilmoittautumispäivä 1.4.2019

Pääluokat