Opettaminen

Koulutuksen aikana

 

Läsnäololista

Opiskelijoiden osallistumista seurataan osallistujalistalla, josta näet kurssille ilmoittautuneet opiskelijat. Lista toimitetaan sinulle 1. tunnille (ellei muuta ole sovittu). Lista on toimitettava kesäyliopiston toimistoon koulutuksen päätyttyä.

Jos koulutukseen osallistuu henkilöitä, joiden nimeä ei ole läsnäolistassa, ilmoitathan heidän nimensä ja sähköpostiosoitteensa kesäyliopistoon. Pyydäthän heitä myös itse ottamaan yhteyttä toimistoomme seuraavaan opetuskertaan mennessä.

Läsnäolovaatimukset ja läsnäolojen seuraaminen

Koulutuksen tai opintojakson läsnäolovaatimukset on määritelty nettisivuillamme koulutuksen/opintojakson kuvauksessa. Koulutuksen alkaessa opiskelijoille tulisi kertoa, mitä koulutuksen hyväksyttävä suorittaminen edellyttää. Esimerkiksi kieliopetuksessa vaaditaan yleensä vähintään 80 %:n osallistumista lähiopetukseen. Läsnäolovaatimuksen lisäksi todistuksen (ja mahdollisten opintopisteiden) saamisen edellytyksenä on yleensä loppukokeen, oppimispäiväkirjan tai muun tehtävän hyväksyttävä suorittaminen.

Koulutuksiimme voi osallistua lukio-opiskelijoita, joiden osallistumisen maksaa koulu. Edellytyksenä on, että lukiolainen suorittaa kurssin ja/tai osallistuu säännöllisesti opetukseen. Erityisesti lukiolaisten läsnäolojen seuraaminen on siis tärkeää.

Jos opiskelijalla on ylipääsemätön este (esim. sairaus tai pääsykoe), jonka vuoksi läsnäolovaatimus ei täyty, voi opettaja halutessaan antaa hänelle mahdollisuuden kurssin suorittamiseen esim. korvaavien/täydentävien tehtävien avulla. Lisätehtävistä ei voida maksaa opettajalle palkkiota, joten sinulla ei ole velvollisuutta niiden antamiseen ja tarkastamiseen.

Jos huomaat jonkun opiskelijan olleen poissa useampia kertoja peräkkäin, ilmoita asiasta kesäyliopiston toimistoon, jotta voimme selvittää onko opiskelija keskeyttänyt kurssin. Olisi toivottavaa, että opiskelija itse ilmoittaisi meille, jos hän jostain syystä keskeyttää opiskelun.

Tietoturva ja tietosuoja

Noudatathan kaiken opiskelijoita koskevan materiaalin kohdalla tietosuoja-asetusta. Huolehdi, ettei osallistuja- tai läsnäololistoja tai muita opiskelijoiden tietoja sisältäviä dokumentteja jää näkyville esimerkiksi opetustiloihin tai joudu muulla tavoin toisten henkilöiden tietoon.

Ohjeita hätä- ja vaaratilanteisiin

(Täydennetään)

 

 

Koulutuksen päättyessä

 

Palautelomakkeet

Keräämme opiskelijapalautetta kaikista koulutuksistamme. Toimitamme sinulle palautelomakkeet viimeiselle tapaamiskerralle (ellei muuta ole sovittu). Varaathan siis aikaa lomakkeiden täyttämiseen. Toimita täytetyt lomakkeet mahdollisimman pian kesäyliopiston toimistoon.

Palautetta voidaan kerätä myös sähköisellä lomakkeella.

Kun palautelomakkeet on käsitelty toimistossa, lähetämme sinulle koosteen palautteista sähköpostitse.

Tentit

Avoimessa yliopisto-opetuksessa ja avoimessa korkeakouluopetuksessa opetuspalkkioon sisältyy loppukuulustelu ja enintään 2 uusintaa. Tenttien ajankohdat sovitaan yhdessä kesäyliopiston henkilökunnan kanssa. Avoimeen yliopisto-opetukseen ja ammattikorkeakoulutasoiseen koulutukseen sisältyy maksimissaan 3 tenttikertaa.

Jos jollekin opiskelijalle järjestetään ylimääräisiä tenttejä hänen pyynnöstään, opettajalla on oikeus periä tenttipalkkio. Sovi asiasta vastuusuunnittelijan tai kurssisihteerin kanssa. Ylimääräisistä tenteistä laskutetaan opiskelijalta 65 euroa. Opettajalla ei ole velvollisuutta ylimääräisten tenttien järjestämiseen.

Tenttien ajankohdat ilmoitetaan koulutuksen kuvauksessa. Kuvauksessa on kerrottu myös tentti-ilmoittautumisohjeet ja tenttipaikat. Opiskelijan oppaastamme löytyy tenttimiseen liittyviä ohjeita.

Tentin jälkeen toimitamme tenttivastaukset sinulle postitse. Tenttitulokset tulisi toimittaa kesäyliopistolle 2-3 viikon kuluessa kuulustelusta. Jos tiedät etukäteen, että tarkastusaika on pidempi (esimerkiksi työmatkasta johtuen), siitä on hyvä ilmoittaa opiskelijoille etukäteen esimerkiksi tenttikysymyspaperissa.

Opiskelijat voivat tiedustella tenttituloksiaan puhelimitse tai sähköpostitse kesäyliopiston toimistosta.

Todistukset

Jos kurssilla on koe, opiskelijat saavat todistuksen tai suoritusotteen sen jälkeen kun olet arvostellut vastaukset. Avoimen yliopiston suorituksen rekisteröidään ko. avoimessa yliopistossa, ja opiskelijoille lähetetään tulosten mukana ohjeet suoritusotteen tilaamisesta. Avoimessa korkeakouluopetuksessa todistukset kirjoittaa yleensä kesäyliopisto, ja opiskelijat saavat ne automaattisesti postitse kotiinsa.

Jos kurssin suorittaminen perustuu ainoastaan läsnäoloon (ammatillissivistävä koulutus ja harrastetasoiset kurssit), toimitamme sinulle todistukset viimeiselle opetuskerralle opiskelijoille jaettaviksi. Jos joku opiskelijoista on poissa, mutta on oikeutettu todistukseen, allekirjoita todistus ja toimita se toimistoon. Lähetämme poissaolijoiden todistukset postitse.