Uutta yhteistyötä Taideyliopiston kanssa

Järjestämme avoimia yliopisto-opintoja yhteistyössä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun  ja Sibelius-Akatemian kanssa.

Järjestämme avoimia yliopisto-opintoja myös Taideyliopiston vaatimusten mukaan.  Syksyllä on tulossa monta uutuutta Tampereelle.

LUOMUS – luovat muusikon taidot 3 op – järjestetään syyskuussa, alkaen 2.9. Koulutuksessa opiskelija saa työkaluja sujuvaan vuorovaikutukseen ja viestintään (kehollinen ja sanallinen viestintä),  valmiuksia toimia laaja-alaisemmin musiikin ja taiteen kentällä pedagogina ja muusikkona, työkaluja ryhmätyöskentelyyn ja erilaisiin työpajatekniikoihin- Lisäksi opiskelija perehtyy taidelähtöiseen luovaan prosessiin ja sen hyödyntämiseen opetusvälineenä, oppii käyttämään yksinkertaisia perusrakenteita (esimerkiksi liike, tunne, kieli) opetusmateriaalina ja työpajojen suunnitteluun. Hän saa valmiuksia omaan improvisaatioon ja säveltämiseen ja  saa konkreettisia ilmaisun keinoja, joilla saadaan vuorovaikutus sujuvaksi lasten, nuorten ja aikuisten työpajoissa ja soitonopetuksessa. Koulutus ei kuitenkaan vaadi soittotaitoa, vaan sopii kaikille. Ilmoittautumiset 19.8.2017 mennessä: https://tampereenkesayliopisto.fi/koulutus/luomus-luovat-muusikon-taidot/.

Tutustu kurssin esittelyvideoon.

Naamio peittää paljastaakseen -naamionäyttelemisen kurssi 2 op alkaa 15.9. Opetuksen tavoitteena on tutustua fyysisen ilmaisun ja teatterin perusteisiin naamioiden kautta. Miten saada haluttu asia liikkeellä näkyväksi? Mikä liikkuu, mikä ei? Miten syntyy esiintyjän suhde tilaan ja aikaan? Neutraalinaamiotyöskentelyn sisällöllisinä painopisteinä ovat ilmaisun taloudellisuus, tarkoituksenmukaisuus ja tasapaino. Opiskelija saa tietoa myös omasta erityisestä tavastaan liikkua. Larval (tai larvaire)-naamiolla työskennellessä korostuu koko kehon käyttö tilassa. Opiskelija oppii käyttämään mm. muotoa ja rytmiä ilmaisun ja naamiohahmon lähtökohtina.  Tavoitteena on myös tutustua naamioteatterin ja sanattoman tarinnankerronnan perusteisiin tekemällä yksinkertaisia kohtauksia larval-naamioilla. Työtapoina ovat erilaiset liikeharjoitukset sekä improvisaatio. Naamio peittää paljastaakseen ja elääkseen se tarvitsee näyttelijän ehdottoman läsnäolon. Mitä meistä silloin tulee näkyväksi? Kouluttaja Taina Mäki-Iso FM on fyysiseen teatteriin erikoistunut teatteriohjaaja, klovni ja -pedagogi. Ilmoittautumiset 1.9.2017 mennessä: https://tampereenkesayliopisto.fi/koulutus/naamio-peittaa-paljastaakseen-naamionayttelemisen-kurssi-2-op/. 

Kulttuuriorganisaation johtajuus ja kulttuuriyrittäjyys 5 op alkaa 19.9. Opintojaksolla käsitellään kulttuuriorganisaation johtamisen ja johtajuuden kysymyksiä, strategista johtamista sekä johtamisen prosesseja kulttuurisektorilla. Opintojakson aiheita ovat lisäksi yrittäjyyden erityispiirteet kulttuurialalla. Tämän päivän taide- ja kulttuuriorganisaatioissa tarvitaan yhä enemmän yrittäjämäistä toimintatapaa, jotta löydetään uusia ansaintamalleja ja tapoja toimia. Kulttuuriyrittäjyyttä käsitellään niin yrittäjyysteorioiden valossa kuin käytännön esimerkein. Opettajana toimii MuM Tomas Järvinen ja lisäksi opettajina on vierailevia asiantuntijoita. Ilmoittautumiset 5.9.2017 mennessä: https://tampereenkesayliopisto.fi/koulutus/kulttuuriorganisaation-johtaminen-ja-kulttuuriyrittajyys-5-op/.