Uutta yhteistyötä Taideyliopiston kanssa

Järjestämme avoimia yliopisto-opintoja yhteistyössä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun  ja Sibelius-Akatemian kanssa.

Järjestämme avoimia yliopisto-opintoja myös Taideyliopiston vaatimusten mukaan.  Alkuvuodesta on tulossa seuraavia:

Tanssipedagogiikan perusteet 25 op

Yleiskuvaus ja koulutuksen tavoitteet
Tanssipedagogiikan perusteet -opintokokonaisuuden tarkoituksena on antaa osallistujille perustiedot kehollisuudesta, tanssin monista muodoista, tanssin oppimisesta ja opettamisesta. Opintojen sisältö rakentuu osallistujien aiemman osaamisen ja kokemusten pohjalle ja syventää osallistujien käytännöllisiä taitoja. Tavoitteena on avata heidän omaa kehollista potentiaaliaan, syventää heidän kehollista tietoaan ja taitoaan sekä rohkaista jokaista tuottamaan omaa liikettään, tekemään havaintoja ja tulkintoja liikkeestä, tanssista ja kehollisuudesta niin ympäröivässä maailmassa yleensä kuin taiteen kontekstissa. Tavoitteena on rakentaa avara käsitys tanssista osana kulttuuria ja yhteiskuntaa, sekä kyky tuoda tanssi osaksi erilaisten yhteisöjen ja ryhmien arkea.

Kohderyhmä
Opintokokonaisuus soveltuu tanssijoille, opettajille, varhaiskasvattajille, nuoriso- ja sosiaalityöntekijöille, harrastajaryhmien vetäjille ja muille kehollisuudesta, tanssitaiteesta ja tanssinopetuksesta kiinnostuneille.

Aikataulu
1. Jakso: 20.-21.1.2018 ja 17.-18.2.2018
2. Jakso: 24.-25.3.2018 ja 5.-6.5.2018
3. Jakso: 25.-26.8.2018 ja 22.-23.9.2018
4. Jakso 27.-28.10.2018 ja 24.-25.11.2018
5. Jakso: 15.-16.12.2018
Opetus on aina lauantaisin ja sunnuntaisin klo 10-17.

Rakenne ja sisällöt
Opintokokonaisuus koostuu neljästä viiden opintopisteen laajuisesta sisältöalueesta (á kaksi lähiopetusviikonloppua, yht. 20 op.), sekä omasta projektista (5 op). Omat projektit esitellään opintokokonaisuuden päättävässä seminaarissa (yksi lähiopetusviikonloppu). Koulutukseen sisältyy omatoimista työskentelyä ja välitehtäviä lähiopetusjaksojen ohessa.

Opettajat
Opettajina toimivat alan huippuosaajat ja -opettajat: Tanssitait.tri Heli Kauppila (vastaava vetäjä), tanssipedagogiikan prof. Eeva Anttila , FT, tanssitaiteilija Raisa Foster, tanssitaiteilijat Maria Nurmela ja Anu Silvennoinen

Ilmoittautuminen ja hintatiedot
Opintokokonaisuuden hinta on 1000 €. Opiskelijat otetaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä. Maksimiosallistujamäärä on 16.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: https://tampereenkesayliopisto.fi/koulutus/tanssipedagogiikan-perusteet-25-op.

 

 

Klovnerian perusteet 2 op  alkaa 23.2. Tavoitteena on perehtyä klovnerian perusteisiin. Ja mokailla! Floppi. Epäonnistuminen. Virhe! Ei hätää, klovnille moka on lahja ja olennainen osa työskentelyä; kun sen hyväksyy voi taas jatkaa. Suhtautumisemme epäonnistumiseen paljastaa aina jotain olennaista klovnistamme. Kunkin klovnin ainutlaatuinen naurettavuus ja samalla haavoittuvuus korostuvat. Millaista on minun klovnini hullutteleva runous? Ihmettelevä läsnäolo, jakamisen ilo ja heittäytyminen leikkiin ovat klovnille tärkeitä. Kurssilla vahvistetaan myös opiskelijan/klovnin kontaktia ja vuorovaikutusta suhteessa sekä yleisöön että toisiin klovneihin. Kouluttaja FM Taina Mäki-Iso on erikoistunut fyysiseen teatteriin ja klovneriaan. Hän on käyttäynyt ohjauksissaan klovneriaa, opettanut sitä mm. Teatterikorkeakoulussa, Salpauksen sirkuskoulutuksessa ja Turun taideakatemiassa sekä esiintynyt itse klovnina. Hän on opiskellut klovneriaa ja komiikkaa opettajinaan mm. Philippe Gaulier, Pierre Byland, Giovanni Fusetti ja Angela de Castro.. Ilmoittautumiset 9.2.2018 mennessä.