Open university studiesDance pedagogy

Kehon potentiaali 5 op

The course belongs to the following module

Tanssipedagogiikan perusteet 25 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

Aikataulu

3.-4.9. ja 24.-25.9.2022, lauantaisin ja sunnuntaisin klo 10-17.

Sisältö

Kehollisuus, kehontietoisuus ja somaattiset  menetelmät. Aiheita käsitellään kokemuksellisesti ja käsitteellisesti. Erilaisin kehontietoisuuden harjoittamisen menetelmin syvennytään kehon kokemukselliseen ulottuvuuteen, aistimuksiin, hengitykseen, liikkeen orgaaniseen virtaavuuteen, kinesteettisiin ketjuihin ja eri kehonosien välisiin yhteyksiin. Kirjallisuuden ja luentojen avulla liitetään omia kokemuksia kehollisuuteen liittyviin filosofisiin ja teoreettisiin käsitteisiin. Omia kokemuksia sanallistetaan kirjoittamalla niihin, kirjallisuuteen ja luentoihin perustuva essee. 

Suoritustapa

Lähiopetus (Iuennot ja harjoitukset), kirjallisuus ja essee.

Course credit

5

Enrollment status

Search instructions mentioned in the description

Dates

3.9.2022 - 25.9.2022

Price

0€