Open university studiesCreative writing

Kirjoittamisen ulottuvuudet ja toiminta kentällä

The course belongs to the following module

Luovan kirjoittamisen aineopinnot 35 op

Opetuskieli on suomi, joten opintojen tiedot löytyvät ainoastaan suomenkieliseltä sivuiltamme.


The language of tuition is Finnish, so the information is available only in Finnish.

Course credit

5

Enrollment status

Search instructions mentioned in the description

Dates

9.9.2024 - 31.7.2025

Price

150€