Open university studiesFutures studies

Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen (5 op) - TUTU3

The course belongs to the following module

Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

Aikataulu

Verkkokurssi: Luennot ja harjoitustehtävät oppimisympäristö Moodlessa.

Syksy 2022. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan moodle-alueella. 1-2 tuutortapaamista tarpeen mukaan (mahdollisesti Zoom-verkkoalustalla).

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto - Kauppakorkeakoulu

Edeltävät opinnot

Tulevaisuusajattelu ja skenaariot sekä Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät tulee olla hyväksytysti suoritettuina ennen osallistumista opintojaksolle, sillä opintojaksolla tehtävä harjoitustyö perustuu aiemmin esiteltyjen menetelmien soveltamiseen. 

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa valitsemaansa tulevaisuudentutkimuksen tutkimusmenetelmää omassa tutkimuksessaan.

Sisältö

Opintojakson tavoitteena on tulevaisuusajattelun syventäminen ja tulevaisuusnäkökulman soveltaminen tutkimuskohteeseen. Aiempien opintojaksojen (tieteenfilosofinen teoria, ontologia, epistemologia ja metodologia) syventäminen, tieteellinen kirjoittaminen, argumentointi, tutkijan ammatti professiona. Opintojaksolla perehdytään tulevaisuudentutkimuksen menetelmiin ja työskentelytapoihin sekä tieteelliseen argumentaatioon ja tutkimuksenteon perusteisiin. Mahdollisuus myös tutustua tieteelliseen julkaisemiseen.

Suoritustapa

Verkkokurssi: Virtuaaliluennot, verkko-opetuksen yhteydessä tehtävien harjoitusten hyväksytty suorittaminen ja hyväksytty yksilö- tai parityönä toteutettu harjoitustyö (yksilötyönä 15-20 sivua ja parityönä 30-40 sivua).

Oppimateriaali

Kurssin aikana jaettava digitaalinen aineisto (mm. artikkeleja, videoita)

Lisätiedot

Tiedot ilmoitettu ennakkotietona, muutokset mahdollisia

 

Course credit

5

Enrollment status

Search instructions mentioned in the description

Dates

26.8.2024 - 31.10.2024

Price

145€