Social and health care

NameStartsEndsLast enrollment date
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 50 op
15.9.2022 16.5.2024 17.8.2022
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 50 op, alk.syksy 2022, II
29.9.2022 30.5.2024 4.7.2022
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 50 op
16.2.2023 31.12.2024
Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet 10 op
3.5.2023 28.5.2024
Hengityskoulu: Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena
29.8.2023 15.12.2023
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 50 op
19.9.2023 16.6.2025
Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet 10 op
27.9.2023 11.6.2024
Voimavarakeskeinen traumatyöskentely – selviytymistä ja resilienssiä vahvistava lyhytterapeuttinen ja kehollinen työote vaikeiden elämänkokemusten käsittelyssä
9.10.2023 8.12.2023 2.10.2023
Psykofyysisen psykoterapian perusteet 30 op
26.10.2023 17.2.2024
Hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) menetelmäkoulutus
25.1.2024 22.2.2024 19.12.2023
Eläinavusteinen valmentaja SFAAT® 30 op
1.2.2024 31.12.2024
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 50 op
1.2.2024 31.12.2025
Pesso Boyden -keholliset harjoitukset
9.2.2024 9.2.2024 25.1.2024
Häpeä minussa, sinussa ja meissä - kohti psykologisesti turvallisia kohtaamisia
9.2.2024 9.2.2024 26.1.2024
Perhearviointi - Perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä
13.2.2024 9.4.2024 30.1.2024
Seksuaalisuuden kohtaaminen
17.2.2024 9.3.2024 2.2.2024
Kertaterapeuttinen työote -Single Session
5.4.2024 11.6.2024 21.3.2024
Päihderiippuvuutta sairastavan ja hänen perheensä kohtaaminen ja tukeminen
16.5.2024 17.5.2024 1.5.2024
Hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) menetelmäkoulutus
22.8.2024 23.8.2024 6.8.2024
Luonnosta Virtaa (LuoVi) -ohjaajakoulutus®
23.9.2024 14.2.2025 2.9.2024
Voimavarakeskeinen traumatyöskentely – selviytymistä ja resilienssiä vahvistava lyhytterapeuttinen ja kehollinen työote vaikeiden elämänkokemusten käsittelyssä
7.10.2024 9.12.2024 23.9.2024
Vakauttava pari- ja perheterapia 30 op
7.10.2024 9.9.2025
Psykofyysisen psykoterapian perusteet 30 op
9.10.2024 11.4.2025