Law studies

Name Starts Ends Last enrollment date
Hallinto-oikeus (7 op)
14.11.2022 23.3.2023 8.11.2022
Työoikeus (7 op)
19.11.2022 6.4.2023 16.11.2022
Oikeushistoria (6 op)
1.1.2023 30.6.2023
Rikosoikeus (8 op)
4.1.2023 5.4.2023 20.12.2022
Eurooppaoikeus (6 op)
23.1.2023 30.6.2023 20.12.2022
Kansainvälinen oikeus (6 op)
9.2.2023 14.6.2023 26.1.2023
Valtiosääntöoikeus (7 op)
21.2.2023 21.6.2023 7.2.2023
Perhe- ja jäämistöoikeus (7 op)
7.3.2023 21.6.2023 21.2.2023
Inledning till juridisk svenska (2 op)
17.4.2023 12.5.2023
Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I (2 op)
5.6.2023 30.9.2023 22.5.2023