Finnish for immigrants – Tampereen kesayliopisto

Finnish for immigrants

NameStartsEndsLast enrollment date
Kielipainotteinen digiosaaja koulutus / Suomen kielen syventävä kurssi
28.2.2024 27.11.2024 28.2.2024
Language-focused cleaning training for Ukrainians
28.5.2024 30.9.2024