Communication

Name Starts Ends Last enrollment date
Viestintätieteiden peruskurssi 5 op - ayVIEK1001 - syksy 2023
4.9.2023 13.10.2023 31.8.2023
Tutustu viestintätieteisiin 2 op - ayVIEK0010 - syksy 2023 - kevät 2024
15.9.2023 17.5.2024 21.4.2024