Ruotsi (abi- ja lukiolaiskurssit)

Name Starts Ends Last enrollment date
Ruotsi - RUB05 Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi
6.6.2022 21.6.2022 30.5.2022
Ruotsin kielen kertauskurssi abiturienteille
6.6.2022 17.6.2022 29.5.2022
Ruotsin kielioppikurssi lukion aloittaville
18.7.2022 22.7.2022 4.7.2022
Ruotsin kielen tehokertauskurssi abiturienteille, kurssi I
25.7.2022 29.7.2022 11.7.2022
Ruotsin kielen tehokertauskurssi abiturienteille, kurssi II
25.7.2022 29.7.2022 11.7.2022