Ruotsi (abi- ja lukiolaiskurssit)

Name Starts Ends Last enrollment date
Ruotsi - RUB05 Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi
1.6.2020 17.6.2020 25.5.2020
Ruotsin kielen kertauskurssi abiturienteille
1.6.2020 12.6.2020 25.5.2020
Ruotsin kielioppikurssi lukion aloittaville
8.6.2020 12.6.2020 25.5.2020
Ruotsin kielen kertauskurssi vuoden lukiota käyneille
8.6.2020 12.6.2020 25.5.2020
Ruotsin kielen tehokertauskurssi abiturienteille, kurssi I
20.7.2020 24.7.2020 6.7.2020
Ruotsin kielen tehokertauskurssi abiturienteille, kurssi II
20.7.2020 24.7.2020 6.7.2020