Online studies at Summer University of Tampere - Tampereen kesayliopisto

Verkko-opintoja Tampereen kesäyliopistossa!

Tiesithän, että Tampereen kesäyliopistossa voit opiskella verkko-opintoja ympäri vuoden? Tarjontamme päivittyy jatkuvasti. Tähän alle on poimittu ajankohtaiset verkkokoulutuksemme.

Lue lisätiedot alta ja ilmoittaudu pian!

Positive Psychology Practitioner -verkkokoulutus 30 op

Erittäin suosittu ja Suomen laajin positiivisen psykologian verkkokoulutus pyörii verkossa ympäri vuoden!  Koulutus pohjautuu positiivisen psykologian tieteeseen ja sen rinnalla kulkee oma prosessisi, eli pääset testaamaan koulutuksesta saamiasi työkaluja ja oppeja ensin itse. Opiskelijoiden mukaan tämä yhdistelmä on ollut yksi koulutuksen vahvuuksista. Verkkoversio sopii erityisesti sinulle, joka haluat esimerkiksi elämäntilanteesi vuoksi käydä koulutuksen omaan tahtiin, paikasta riippumatta.

Seuraavat koulutukset:

1.4.2020–30.11.2020
1.9.2020–27.4.2021

Organisaatiokäyttäytyminen I (7 op) – JOHT2029

Kurssilla tarkastellaan organisaatiokäyttäytymisen kenttää erityisesti yksilön näkökulmasta. Näitä yksilötason tekijöitä ovat: arvot ja asenteet, tunteet ja tunneäly, temperamentti ja persoonallisuus, kyvykkyys, motivaatio, havainnointi, sekä yksilön oppiminen ja urakehitys. Kurssilla käsitellään myös yksilön toimintaa osana ryhmää.

Alkaen 1.4., mukaan voi ilmoittautua koko kevään ajan.

Johdatus hallintotieteeseen – HALHAP01 (5 op)

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskäsitys siitä, mitä hallintotiede on tieteenalana. Opiskelijalla on kattava yleiskäsitys tieteenalan teoreettisista ja historiallisista lähtökohdista. Opiskelija osaa jäsentää hallintoa, politiikkalinjauksia, organisaatioita ja johtamista tutkimuksen kohteina.

Alk. 1.6, mutta mukaan voi tulla koko kesän ajan

Matematiikan peruskäsitteitä – MTTMY1 (5 op)

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää matematiikan peruskäsitteitä ja osaa soveltaa niitä yksinkertaisten matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen. Hän tuntee joukko-opin alkeet sekä relaatioiden ja funktioiden perusominaisuudet. Opiskelija ymmärtää matemaattisen todistamisen pääperiaatteet ja osaa analysoida kirjallisuudessa esitettyjä alkeellisia matematiikan todistuksia.

Alk. 2.6.2020

Mindfulness työssä – 8 askelta hyvään työhön

Ohjelma koostuu seitsemästä teemasta, joiden avulla valmennusohjelmaan osallistuvat saavat avaimet mm. oman itsen ja kanssaihmisten läsnä olevaan ja kannustavaan kohtaamiseen ja kohteluun, tietoiseen tapaan tehdä työtä ja priorisoida työtehtäviä, keskittymiskyvyn parantamiseen sekä oman stressin tunnistamiseen ja parhaisiin keinoihin stressistä palautumiseen.

Verkkokoulutus ajalla 8.5.-21.8.2020

Lasten mindfulness ohjaamisen perusteet -verkkokoulutus

Lasten mindfulness -ohjaamisen perusteet on kokemuksellinen, etäyhteydellä (Zoom) tapahtuva koulutus. Koulutuksen jälkeen osaat harjoittaa mindfulness-meditaatiota itse ja ohjata lukuisia erilaisia harjoitteita lapsiryhmässä. Koulutuksessa paneudutaan paitsi mindfulnessin teoriataustaan, vaikutuksiin ja itse harjoituksiin, myös ryhmien erityiskysymyksiin ja lasten ohjaamisen haasteisiin.

Verkkokoulutus 5.6. ja 12.6.

Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun menetelmänä 15 op

Koulutus järjestetään yhteistyössä Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n kanssa.

Kirjallisuusterapiassa pyritään keskustelun, lukemisen ja kirjoittamisen avulla tukemaan ihmisen kasvua ja kehitystä. Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät soveltuvat itsetuntemuksen ja henkilökohtaisen kasvun välineiksi, samoin kuin ammatillisen kasvun menetelmiksi työnohjauskäyttöön sekä erilaiseen asiakas- tai potilastyöhön, jossa työntekijän itsetuntemuksella on merkitystä.

Alkaen 15.6.2020

Opetushallinnon kurssi

Kurssi soveltuu opetushallinnon tutkintoon valmistautuville. Opetushallinnon tutkinto on tarkoitettu hallinnollisissa tehtävissä opetusalalla toimiville ja opetusalan esimies- ja hallintotehtäviin hakeutuville. Tutkinnon suorittaminen on yksi tapa osoittaa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukainen, rehtorilta edellytettävä riittävä opetushallinnon tuntemus.

 Verkkokoulutus ajalla ma–to 1.–4.6.2020

Reaaliaineiden kertauskurssit abiturienteille

Yhteiskuntaopin kertauskurssi abiturienteille alk. 3.8.2020 verkossa

Historian kertauskurssi abiturienteille alk. 4.8.2020 verkossa