Espanja

Espanjan kielen jatkokurssi II

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

14.1.–6.5.2019 maanantaisin klo 17.00–20.15 (ei opetusta 15.4. ja 22.4.)

Opetuspaikka

Opetuspaikkana toimii Tampereen yliopisto, Pinni B, Kanslerinrinne 1, ryhmätyötila B4114.

Opettaja

FM Clotilde Dupont

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet yhteensä 12-15 opintopisteen laajuiset espanjan kielen alkeiskurssit I ja II sekä jatkokurssin I tai muuten hankkineet vastaavat tiedot (n. 150-180 tuntia edeltäviä opintoja). Kielitaito tasolla A2.

Tavoitteet

Taitotaso A2-B1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee espanjan peruskieliopin
  • ymmärtää yleiskielisiä tekstejä ja osaa keskustella niistä
  • osaa kirjoittaa lyhyitä tekstejä eri aiheista, esim. matkustelusta
  • osaa kuvailla sekä menneitä että tulevia tapahtumia
  • osaa perustella mielipiteitään
  • tuntee espanjankielisten maiden yhteiskuntaa ja kulttuuria
  • pystyy käyttämään kieltä vuorovaikutteisesti esim. töissä

Sisältö

Kurssilla syvennetään rakenteiden ja sanaston hallintaa. Jatketaan preteritin ja imperfektin opiskelua sekä opetellaan pluskvamperfektin ja futuurin käyttöä. Suullista kielitaitoa harjoitellaan muun muassa pari- ja pienryhmäkeskustelujen muodossa. Luetun ja kuullun ymmärtämistä harjoitellaan sekä oppikirjan että autenttisten materiaalien avulla. Laaditaan myös erilaisia lyhyitä tekstejä.

Suoritustapa

Kurssi sisältää 60 oppituntia (à 45 min.) lähiopetusta sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä. Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä suullinen ja kirjallinen loppukuulustelu. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin lähiopetustunneista. Arviointi asteikolla 1–5.

Oppimateriaali

Rambla Lop, Ahlava, Warjus, Hämäläinen, Kemppainen: Ventana 3 (kappaleet 5-8) ja opettajan jakama materiaali.
Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Kuulustelut

Loppukokeen ajankohta: 14.5.2019 klo 16:30-18:30

Uusinnan ajankohta 3.6.2019. klo 16:00-18:00.

Kuulusteluihin ilmoittaudutaan viimeistään viisi työpäivää ennen tenttiä tentti-ilmoittautumislomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenteristamme.

Aikaisen ilmoittautujan etu 16.12.2018 asti

Ilmoittaudu kurssille viimeistään 16.12. ja maksa kurssimaksu ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna, niin saat aikaisen ilmoittautujan edun 10 euroa (huomioitu hinnassa)!

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 140 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Espanjan kielen jatkokurssi II vastaa tasoltaan Tampereen yliopiston kielikeskuksen kurssia Espanja IV.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
FM Clotilde Dupont
Paikkoja vapaana
14.1.2019 - 6.5.2019
Ilmoittautuminen alkaa
6.11.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
13.1.2019
Opintopisteet 5
Osallistumismaksu 140,00

Lue lisää