Tietoa meistä

Kaikille avoin, ympäri vuoden

 Tampereen kesäyliopisto järjestää avointa korkeakouluopetusta sekä muuta ammatillisiin ja sivistyksellisiin osaamistarpeisiin vastaavaa koulutusta. Kesäyliopiston koulutus on avointa kaikille iästä ja aikaisemmasta koulutuksesta riippumatta.

Tampereen kesäyliopistossa opiskelee vuosittain n. 5000 opiskelijaa 500 eri kurssilla tai koulutuskokonaisuudessa. Opetustunteja kertyy n. 13 000/vuosi.

Tampereen kesäyliopiston ylläpitäjä on Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry. (perustettu 1955), jonka jäseninä ovat kaikki pirkanmaalaiset korkeakoulut ja kunnat sekä 2 henkilöjäsentä. Toiminta-alue on Pirkanmaan maakunta.

Kesäyliopiston johtokuntana toimii Kesäyliopistoyhdistyksen hallitus.