Tietoa meistä

Kaikille avoin, ympäri vuoden!

Tampereen kesäyliopisto järjestää avointa korkeakouluopetusta sekä muuta ammatillisiin ja sivistyksellisiin osaamistarpeisiin vastaavaa koulutusta. Kesäyliopiston koulutus on avointa kaikille iästä ja aikaisemmasta koulutuksesta riippumatta.

Tampereen kesäyliopistossa opiskelee vuosittain n. 7000 opiskelijaa 600 eri kurssilla tai koulutuskokonaisuudessa. Opetustunteja kertyy vuosittain yli 13 000.

Tampereen kesäyliopiston ylläpitäjänä on 1955 perustettu Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry, jonka jäseninä ovat kaikki pirkanmaalaiset korkeakoulut ja kunnat sekä kaksi henkilöjäsentä. Toiminta-alue on Pirkanmaan maakunta.

Kesäyliopiston johtokuntana toimii Kesäyliopistoyhdistyksen hallitus.