Kauppatieteiden opinnot

 

Kiinnostaako kauppatieteiden opiskelu?

Tampereen kesäyliopistossa voi suorittaa Vaasan yliopiston opintovaatimusten mukaisia kauppatieteiden opintoja johtamisesta ja organisoinnista, markkinoinnista, laskentatoimesta ja talousoikeudesta.

Tampereen kesäyliopistossa voi suorittaa kauppatieteissä Vaasan yliopiston avoimen yliopiston väylään vaadittavat opinnot ja suuren osan Vaasan yliopiston kauppatieteen kandidaatin tutkintoon kuuluvista opinnoista avoimina yliopisto-opintoina.

Avoimet yliopisto-opinnot voivat myös tukea pääsykokeisiin valmentautumista.

Avoimien yliopisto-opintojen suorittaminen antaa mahdollisuuden täydentää omaa ammatillista osaamista. Kauppatieteiden avoimet yliopisto-opinnot sopivat hyvin myös yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstökoulutukseksi.

Avoin yliopisto-opetus on maksullista. Katso tarkemmat sisältö-, toteutus- ja maksutiedot kunkin opintojakson kurssitiedoista.

Tampereen kesäyliopisto järjestää yhdessä Vaasan avoimen yliopiston kanssa opinto-infon etänä Zoomin kautta to 31.8. klo 17-18. Opintoinfossa esitellään Vaasan yliopiston opintovaatimusten mukaista kauppatieteiden opetustarjontaa, kerrotaan Tampereen kesäyliopiston käytänteistä sekä esitellään tutkintotavoitteista opiskelua -> lisätietoja opintoinfosta.

 

Onko tavoitteenasi yliopistotutkinto?

 

Avoimien yliopisto-opintojen suorittaminen on yksi tie yliopistoon. Tampereen kesäyliopistossa voit suorittaa suuren osan Vaasan yliopiston kauppatieteen kandidaatin tutkinnosta Suoritettuasi tietyn määrän opintoja voit hakeutua avoimen yliopiston väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi Vaasan yliopistoon. Hakuaika on vuosittain keväällä korkeakoulujen yhteishaun yhteydessä. Lisätietoja Vaasan avoimen yliopiston sivuilta os. https://www.uwasa.fi/fi/koulutus/avoin/tavoitteena-tutkinto.

 

Vaasan yliopiston avoimen yliopiston väylän valintaperusteet kauppatieteissä:

  • Yhteensä väh. 60 opintopisteen laajuiset, yliopistotasoiset opinnot
  • Valitusta opintosuunnasta väh. 25 opintopistettä. Suunnan opintojen painotettu keskiarvo tulee olla vähintään 3.
  • Tutkintoon vaadittava toisen kotimaisen kielen tai vieraan kielen opintojakso
  • Talousmatematiikan tai tilastotieteen perusopintojakso
  • Muut opinnot rakenteeltaan ja sisällöltään tutkintoon sopivia
  • Huomioitavat opinnot voivat olla enintään 10 vuotta vanhoja

Ilmoittautuminen ja opintomaksun maksaminen

Koulutuksiin ilmoittaudutaan Tampereen kesäyliopiston verkkosivujen kautta. Kunkin opintojakson tai koulutuksen tiedoissa ilmoitetaan viimeinen ilmoittautumispäivä sekä opintomaksu. Jokaisen koulutuksen sivulla on kurssikohtainen ilmoittautumispainike, joka avaa ilmoittautumislomakkeen. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Maksu voidaan myös laskuttaa esimerkiksi työnantajalta.

Ilmoittautumisohjeet
Perumisehdot