Kauppatieteet Tampereen kesäyliopistossa

Kiinnostaako kauppatieteiden opiskelu?

Tampereen kesäyliopistossa voi suorittaa Vaasan yliopiston opintovaatimusten mukaisia kauppatieteiden opintoja johtamisesta ja organisoinnista, markkinoinnista, laskentatoimesta ja talousoikeudesta.

Tampereen kesäyliopistossa voi suorittaa Vaasan yliopiston avoimen yliopiston väylään vaadittavat opinnot johtamisessa ja organisoinnissa sekä markkinoinnissa ja suuren osan Vaasan yliopiston kauppatieteen kandidaatin tutkinnosta avoimina yliopisto-opintoina.

Avoimet yliopisto-opinnot voivat myös tukea pääsykokeisiin valmentautumista.

Avoimien yliopisto-opintojen suorittaminen antaa mahdollisuuden täydentää omaa ammatillista osaamista. Kauppatieteiden avoimet yliopisto-opinnot sopivat hyvin myös yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstökoulutukseksi.

Avoin yliopisto-opetus on maksullista. Katso tarkemmat sisältö-, toteutus- ja maksutiedot kunkin opintojakson kurssitiedoista.

Onko tavoitteenasi yliopistotutkinto?

 

Avoimien yliopisto-opintojen suorittaminen on yksi tie yliopistoon. Tampereen kesäyliopistossa voit suorittaa suuren osan Vaasan yliopiston kauppatieteen kandidaatin tutkinnosta Suoritettuasi tietyn määrän opintoja voit hakeutua avoimen yliopiston väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi Vaasan yliopistoon pääaineena johtaminen ja organisointi tai markkinointiHakuaika on vuosittain keväällä korkeakoulujen yhteishaun yhteydessä.

 

Vaasan yliopiston avoimen yliopiston väylän valintaperusteet kauppatieteissä:

Yhteensä väh. 60 opintopisteen laajuiset, yliopistotasoiset opinnot

  • joista n. 30 op haluttua pääainetta suoritettuna painotetulla keskiarvolla vähintään arvosanalla 3 (Tampereen kesäyliopistossa voi valita pääaineeksi johtamisen ja organisaatiot tai markkinoinnin)
  • tutkinnossa vaadittavia kieliopintoja: joko toisen kotimaisen kielen opintojakso tai vieraan kielen opintojakso
  • joko talousmatematiikan tai tilastotieteen perusopintojakso
  • muita tutkintoon sopivia opintoja siten, että 60 op täyttyy

Ilmoittautuminen ja opintomaksun maksaminen

Koulutuksiin ilmoittaudutaan Tampereen kesäyliopiston verkkosivujen kautta. Kunkin opintojakson tai koulutuksen tiedoissa ilmoitetaan viimeinen ilmoittautumispäivä sekä opintomaksu. Jokaisen koulutuksen sivulla on kurssikohtainen ilmoittautumispainike, joka avaa ilmoittautumislomakkeen. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Maksu voidaan myös laskuttaa esimerkiksi työnantajalta.

Ilmoittautumisohjeet
Perumisehdot