Biotieteiden opinnot Tampereen kesäyliopistossa

Tampereen kesäyliopistossa voit opiskella monipuolisesti biotieteiden avoimia korkeakouluopintoja. Avoimen yliopiston opinnot ovat tarkoitettu kaikille pohjakoulutuksesta riippumatta, joten ikärajoja tai pääsykokeita ei ole. Opinnot ovat kaikille maksullisia.

25 op Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot

5 op Elämän perusedellytykset maapallolla
5 op Vesi ja vesistöt
5 op Solun elämä
5 op Luonnon monimuotoisuus
5 op Ihminen ja ympäristö

Kiinnostaisiko sinua yliopistoon hakeminen ilman pääsykokeita?

Tampereen kesäyliopistossa voit suorittaa Jyväskylän yliopiston biologian avoimen väylän opintoja. Voidaksesi hyödyntää väylää, tulee suorittaa seuraavat opinnot:

 

Biologian väylä (45 op)

25 op Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot tai vastaava perusopintokokonaisuus (vähintään painotetulla keskiarvolla 3,0)

5 op Molekyylien maailma tai Kemian perusteet 1 tai vastaava opintojakso

3 op Academic Reading (HUOM! alkaa jo 26.10.2022) tai vastaava opintojakso

3 op Kirjoitusviestinnän perusteet tai vastaava opintojakso

9 op Muut tutkintoon soveltuvat opinnot, kuten 5 op Tilastotieteen perusteet

 

Seuraava haku: Kevään 2023 yhteishaku

Opiskelijavalinta: Keväällä 2023 avoimen väylältä valitaan kymmenen (10) hakukelpoista opiskelijaa valintaperusteissa kerrotun pisteytyksen perusteella.

Jyväskylän avoimen yliopiston koulutuspäällikön Henna Harjun mukaan kevään 2023 väylähakuun ei ole tiedossa olevia muutoksia, mutta lopulliset tiedot julkaistaan loppusyksystä:

”Kieliopinnot ovat korostuneessa asemassa ja vahva toive on, että väyläopiskelija suorittaisi kaikki kieliopinnot (Kirjoitusviestinnän perusteet, Academic Reading, Communication Skills ja Svenska för naturvetare och matematiker) osana väyläopintoja. Tämä helpottaa opintoja tutkintopuolella, koska siellä kieliopinnot järjestetään hieman eri tavoin. 

Vastaamme kieliopintojen toiveeseen niin, että nyt avoimen kautta voi suorittaa myös ruotsin kurssin. Ruotsin kurssi järjestetään etänä keväällä 2023 ja se on mahdollista saada valmiiksi väylähakuun. Ilmoittautumislinkit (opiskelijan pitää ilmoittautua ja suorittaa molemmat):

https://korppi.jyu.fi/kotka/course/student/generalCourseInfo.jsp?course=251302
https://korppi.jyu.fi/kotka/course/student/generalCourseInfo.jsp?course=251304

Communication Skills 3 op menee Jyväskylän avoimessa yliopistossa hybridinä, siitä on reaaliaikaista verkko-opetusta sekä lähiopetusta, jota järjestetään Jyväskylässä, Helsingissä ja Kokkolassa. Opinto-oppaaseen voi vielä päivittyä suoritustapoja keväälle. Svenska för naturvetare och matematiker on pelkästään reaaliaikaista verkko-opetusta ja sen laajuus on 2 op. 

Jos opiskelijat haluavat yleistä tutkintotavoitteista ohjausta, opintoneuvojamme ovat parhaita vastaamaan: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opiskelu/opintojen-ohjaus