Biotieteiden opinnot Tampereen kesäyliopistossa

Tampereen kesäyliopistossa voit opiskella monipuolisesti biotieteiden avoimia korkeakouluopintoja. Avoimen yliopiston opinnot ovat tarkoitettu kaikille pohjakoulutuksesta riippumatta, joten ikärajoja tai pääsykokeita ei ole. Opinnot ovat kaikille maksullisia.

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot 25 op

Elämän perusedellytykset maapallolla 5 op
Vesi ja vesistöt 5 op
Solun elämä 5 op
Luonnon monimuotoisuus 5 op
Ihminen ja ympäristö 5 op

 

 

Bio- ja ympäristötieteiden opinnoissa tutkitaan elämää. Tule sinäkin mukaan!

 

Haluatko ymmärtää laajemmin elämän ilmiöitä ympärilläsi? Mietitkö, voisiko bio- ja ympäristötieteet olla sinun juttusi? Avoimen yliopiston opinnot on hyvä vaihtoehto tutustua alaan omaan tahtiin. Opiskelu on joustavaa ja sopii muiden opintojen tai työn oheen.

Bio- ja ympäristötieteiden opinnoista on hyötyä jatko-opintoihin pyrkiville, opettajille, maa- ja metsätaloudessa työskenteleville sekä kaikille, jotka haluavat päivittää tietojaan elämän monimuotoisuudesta ja maapallon nykytilasta. Opinnot sopivat hyvin myös lukio-opiskelijoille ja välivuotta viettäville. Voit osallistua opintoihin useimmiten kotoa käsin, sillä teoriatunneilla on aina mahdollisuus etäyhteyteen, ja avoimen yliopiston luentotallenteet ovat käytössäsi. Myös opettajan tuki on sinua varten koko opintojen ajan.

Yhteinen kiinnostuksen kohde yhdistää

Bio- ja ympäristötieteiden alalta voit valmistua tutkijaksi, asiantuntija- tai opetustehtäviin, tai vaikkapa uuden teknologian kehittäjäksi. Ala on koko ajan kehittyvä ja uutta tietoa kertyy. Myös siihen tarvitaan tekijöitä, että tieto saadaan siirtymään käytännön tasolle. Uusi tieto voi olla ratkaisevaa terveyden edistämisessä tai esimerkiksi ympäristön suojelussa. Myös olemassa olevan tiedon soveltaminen tuo uudenlaisia innovaatioita, kun eri tutkimusalojen osaaminen yhdistyy.

Bio- ja ympäristötieteiden opinnoissa voit halutessasi tutustua muihin opiskelijoihin. Monet ovat kokeneet mukavaksi sen, että pääsevät puhumaan muiden samasta alasta kiinnostuneiden kanssa. Opinnoissa tarkastellaan ilmiöitä myös yhdessä ja opitaan toisten havainnoista. Jos teet asioita mieluiten enimmäkseen yksin, sekin on näissä opinnoissa mahdollista.

Jos innostut opiskelusta enemmän, voit hakea avoimen yliopiston väylällä tutkinto-opiskelijaksi, ilman valintakoetta tai todistusvalintaa. Voit siis opiskella joko omaksi iloksesi, täydentää aiempaa osaamistasi tai tähdätä tutkintoon asti. Avoimessa yliopistossa tehdyt opinnot ovat hyvä lisä myös CV:ssä osoittamaan omien tietojen ja taitojen karttumista. Monien täydennyskoulutusten ja koulutusohjelmien hakuprosesseissa annetaan lisäpisteitä suoritetuista korkeakouluopinnoista. Avoimen yliopiston opinnoista voi siis olla yllättävää hyötyä myöhemminkin, vaikket tällä hetkellä suunnittelisi koulutuksiin hakeutumista.

Joustavuus saa kiitosta opiskelijoilta

Bio- ja ympäristötieteiden opinnoissa teoria ja käytäntö liittyvät toisiinsa. Opintoihin kuuluu teoria- ja luento-opetusta, oppimistehtäviä, keskusteluja ja mahdollisuus soveltaa opittua tietoa laboratorioharjoituksissa. Tehtäviin saat aina opettajan tuen. Opinnot sisältävät kirjallisuuteen tutustumista, jota voit tehdä omaan tahtiin. Opintoryhmätapaamisissa käydään yhdessä läpi aina tärkeimmät asiat, ja oppiminen helpottuu. Opiskelu onnistuu kokonaan kotoa käsin lukuun ottamatta laboratoriotyöskentelyä. Aloitustapaaminen toteutuu lähiopetuksena, jonne on mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä. Joustavat suoritustavat sovittavat opinnot paremmin muuhun elämään.

Avoimen yliopiston opinnoissa oppii myös vastaustekniikkaa ja tieteellistä kirjoittamista, joista on paljon hyötyä myöhemmin opinnoissa ja työelämässä. Tampereen kesäyliopiston opiskelijat ovat antaneet bio- ja ympäristötieteiden opintokokonaisuudesta kiitettävän palautteen. Kokonaisuus on järjestetty Tampereen kesäyliopistossa jo usean vuoden ajan.

Tampereen kesäyliopistossa voit opiskella Bio- ja ympäristötieteiden perusopintojen lisäksi myös yksittäisiä opintojaksoja, joista on hyötyä haettaessa avoimen väylältä biologian tai ympäristö- ja vesistötieteiden opintoihin: Kemiallinen reaktio 5 op, Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op, Academic Reading and Communication Skills 3 op.

 Tule sinäkin mukaan, me odotamme juuri sinua!

Heidi Kervinen
Bio- ja ympäristötieteiden opettaja, Tampereen kesäyliopisto

Kiinnostaisiko sinua yliopistoon hakeminen ilman pääsykokeita?

Jyväskylän avoin yliopisto järjestää verkossa avoimen väylän illan torstaina 8.8.2024, jolloin he antavat ennakkotietoa kevään 2025 väylähaun kriteereistä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Väylältä kohti tutkintoa: Avoimen väylän ilta elokuussa | Jyväskylän yliopisto (jyu.fi)

Tampereen kesäyliopistossa voit suorittaa Jyväskylän yliopiston biologian tai ympäristö- ja vesistötieteiden avoimen väylän opintoja. Esimerkiksi voidaksesi hyödyntää biologian väylää, sinun tulee suorittaa seuraavat opinnot:

 

Biologian väylä (45 op)

25 op Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot tai vastaava perusopintokokonaisuus (vähintään painotetulla keskiarvolla 3,0)

5 op Kemiallinen reaktio tai Kemian perusteet 1 tai vastaava opintojakso

3 op Academic Reading and Communication Skills tai vastaava opintojakso

3 op Kirjoitusviestinnän perusteet tai vastaava opintojakso

9 op Muut tutkintoon soveltuvat opinnot

 

Tietoa kevään 2024 yhteishausta (Huom! kevään 2025 väylähaun tiedot päivittyvät syksyllä 2024)

Lisätietoja: Jyväskylän avoimen yliopiston koulutuspäällikkö Piia Leppämäki piia.a.leppamaki@jyu.fi

Jos opiskelijat haluavat yleistä tutkintotavoitteista ohjausta, opintoneuvojamme ovat parhaita vastaamaan: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opiskelu/opintojen-ohjaus

Tampereen kesäyliopiston toteuttamista opintojaksoista voit kysyä lisätietoja koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönköltä p. 040 015 2888 leena.leinio-ronkko@tampereenkesayliopisto.fi