Tenttiminen

Tenttiminen

Tenttipäivät ilmoitetaan koulutustarjontasivuilla ko. oppiaineen yhteydessä. Kuulusteluihin ilmoittaudutaan ennen koetta kunkin oppiaineen käytäntöjen mukaisesti. Katso tarkemmat ohjeet oppiaineen tietojen kohdalta tai sinulle lähetetystä opintokirjeestä.

Tenttitilaisuudesta voi poistua aikaisintaan puolen tunnin kuluttua tentin alkamisesta, minkä jälkeen tentistä myöhästyneet eivät voi osallistua tenttiin.

Kuulusteluissa opiskelijalla tulee olla mukana valokuvalla varustettu virallinen henkilöllisyystodistus.

Tuloksia voi tiedustella puhelimitse tai sähköpostitse kesäyliopiston toimistosta tai kunkin oppiaineen kohdalla erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti.

Siirtotentit

Tampereen kesäyliopistossa on mahdollista suorittaa tenttejä siirtotenttijänä. Opiskelijan tulee ensin itse sopia asiasta oman oppilaitoksen kanssa. Siirtotentit ovat maksullisia.

Lisätietoa siirtotenttimisestä ja ilmoittautumisohjeet

Tenttitulokset

Tenttituloksia voit tiedustella kesäyliopiston toimistosta numerosta 03 223 8433 tai sähköpostilla toimisto@tampereenkesayliopisto.fi. Tulosten saapumiseen menee yleensä vähintään 2 viikkoa tenttipäivästä. Avoimen yliopisto-opetuksen suoritukset kirjataan opintorekisteriin siinä yliopistossa, jonka opintovaatimusten mukaisesti opetuksesta on kyse.