Tenttiminen - Tampereen kesayliopisto

Tenttiminen

Tenttipäivät ilmoitetaan koulutustarjontasivuilla kyseisen kurssin kuvauksessa ja/tai tenttikalenterissa. Kuulusteluihin ilmoittaudutaan ennen tenttipäivää kunkin oppiaineen käytäntöjen mukaisesti, yleensä vähintään viikkoa ennen. Katso tarkemmat ohjeet oppiaineen tietojen kohdalta tai sinulle lähetetystä kurssikirjeestä.

Tentti-ilmoittautumislomake

Tentissä opiskelijalla tulee olla mukanaan valokuvalla varustettu virallinen henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti).

Tenttitilaisuudesta voi poistua aikaisintaan puolen tunnin kuluttua tentin alkamisesta, minkä jälkeen tentistä myöhästyneet eivät voi osallistua tenttiin.

Siirtotentit

Tampereen kesäyliopistossa on mahdollista suorittaa tenttejä siirtotenttijänä. Opiskelijan tulee ensin itse sopia asiasta oman oppilaitoksen kanssa. Siirtotentit ovat maksullisia.

Lisätietoa siirtotenttimisestä ja ilmoittautumisohjeet

Tenttitulokset

Tenttituloksia voit tiedustella kesäyliopiston toimistosta sähköpostilla toimisto@tampereenkesayliopisto.fi tai numerosta 050 303 1178. Tulosten saapumiseen menee yleensä vähintään 2 viikkoa tenttipäivästä. Avoimen yliopisto-opetuksen suoritukset kirjataan opintorekisteriin siinä yliopistossa, jonka opintovaatimusten mukaisesti opetuksesta on kyse.