Verkko-opintoja Tampereen kesäyliopistossa!

Tiesithän, että Tampereen kesäyliopistossa voit opiskella verkko-opintoja ympäri vuoden? Tarjontamme päivittyy jatkuvasti. Tähän alle on poimittu ajankohtaiset verkkokoulutuksemme.

Lue lisätiedot alta ja ilmoittaudu pian!

Positive Psychology Practitioner -verkkokoulutus 30 op

Erittäin suosittu ja Suomen laajin positiivisen psykologian verkkokoulutus pyörii verkossa ympäri vuoden!  Koulutus pohjautuu positiivisen psykologian tieteeseen ja sen rinnalla kulkee oma prosessisi, eli pääset testaamaan koulutuksesta saamiasi työkaluja ja oppeja ensin itse. Opiskelijoiden mukaan tämä yhdistelmä on ollut yksi koulutuksen vahvuuksista. Verkkoversio sopii erityisesti sinulle, joka haluat esimerkiksi elämäntilanteesi vuoksi käydä koulutuksen omaan tahtiin, paikasta riippumatta.

Seuraavat koulutukset:

1.4.2020–30.11.2020
1.9.2020–27.4.2021

Organisaatiokäyttäytyminen I (7 op) – JOHT2029 

Kurssilla tarkastellaan organisaatiokäyttäytymisen kenttää erityisesti yksilön näkökulmasta. Näitä yksilötason tekijöitä ovat: arvot ja asenteet, tunteet ja tunneäly, temperamentti ja persoonallisuus, kyvykkyys, motivaatio, havainnointi, sekä yksilön oppiminen ja urakehitys. Kurssilla käsitellään myös yksilön toimintaa osana ryhmää.

Alkaen 1.4., mukaan voi ilmoittautua koko kevään ajan.

Johdatus hallintotieteeseen – HALHAP01 (5 op)

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskäsitys siitä, mitä hallintotiede on tieteenalana. Opiskelijalla on kattava yleiskäsitys tieteenalan teoreettisista ja historiallisista lähtökohdista. Opiskelija osaa jäsentää hallintoa, politiikkalinjauksia, organisaatioita ja johtamista tutkimuksen kohteina.

Alk. 1.6, mutta mukaan voi tulla koko kesän ajan

Matematiikan peruskäsitteitä – MTTMY1 (5 op)

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää matematiikan peruskäsitteitä ja osaa soveltaa niitä yksinkertaisten matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen. Hän tuntee joukko-opin alkeet sekä relaatioiden ja funktioiden perusominaisuudet. Opiskelija ymmärtää matemaattisen todistamisen pääperiaatteet ja osaa analysoida kirjallisuudessa esitettyjä alkeellisia matematiikan todistuksia.

Alk. 2.6.2020

Lasten mindfulness ohjaamisen perusteet -verkkokoulutus

Lasten mindfulness -ohjaamisen perusteet on kokemuksellinen, etäyhteydellä (Zoom) tapahtuva koulutus. Koulutuksen jälkeen osaat harjoittaa mindfulness-meditaatiota itse ja ohjata lukuisia erilaisia harjoitteita lapsiryhmässä. Koulutuksessa paneudutaan paitsi mindfulnessin teoriataustaan, vaikutuksiin ja itse harjoituksiin, myös ryhmien erityiskysymyksiin ja lasten ohjaamisen haasteisiin. 

Verkkokoulutus 5.6. ja 12.6.

Opetushallinnon kurssi

Kurssi soveltuu opetushallinnon tutkintoon valmistautuville. Opetushallinnon tutkinto on tarkoitettu hallinnollisissa tehtävissä opetusalalla toimiville ja opetusalan esimies- ja hallintotehtäviin hakeutuville. Tutkinnon suorittaminen on yksi tapa osoittaa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukainen, rehtorilta edellytettävä riittävä opetushallinnon tuntemus.

 Verkkokoulutus ajalla ma–to 1.–4.6.2020

Reaaliaineiden kertauskurssit abiturienteille

Yhteiskuntaopin kertauskurssi abiturienteille alk. 3.8.2020 verkossa

Historian kertauskurssi abiturienteille alk. 4.8.2020 verkossa

Lukion opetussuunnitelman mukaiset kurssit kesäkuussa 2020

Järjestämme yhteistyössä Tampereen kaupungin lukio- ja ammatillisen koulutuksen kanssa alla mainitut lukiokurssit verkon välityksellä.

Kurssit on tarkoitettu ensisijaisesti Tampereen seudun lukioiden ja Tredun opiskelijoille. Jos paikkoja jää vapaaksi, kursseille voidaan ottaa muidenkin lukioiden opiskelijoita. Kurssimaksu on kaikille 50 € / kurssi.  Kursseille ilmoittaudutaan Korota-tarjottimen kautta.