Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus on tarkoitettu kaikille pohjakoulutuksesta riippumatta, eikä ikärajoja tai pääsykokeita ole. Opetus on kaikille maksullista.

Opetus vastaa sisällöltään ja vaatimustasoltaan yliopistoissa ja korkeakouluissa järjestettävää opetusta. Avoimet yliopisto-opinnot aloitetaan perusopinnoista (approbatur). Perusopintojen suorittamisen jälkeen on mahdollista jatkaa aineopintoihin (cum laude approbatur). Opintokokonaisuuksien lisäksi on mahdollista suorittaa yksittäisiä opintojaksoja. Suoritetuista opinnoista todistuksen antaa aina kyseinen yliopisto tai ammattikorkeakoulu.

Avoimina korkeakouluopintoina suoritetut opintojaksot ja opintokokonaisuudet käyvät sellaisinaan siinä yliopistossa, jonka opetussuunnitelman mukaan ne on suoritettu. Opintosuoritusten vastaavuus muissa korkeakouluissa on opiskelijan itse selvitettävä. Avoimina yliopisto-opintoina suoritetut opinnot eivät suoraan oikeuta yliopisto-opintojen jatkamiseen yliopistossa tai anna yliopistollista pätevyyttä. Suoritettuaan riittävän määrän avoimia yliopisto-opintoja opiskelija voi kuitenkin hakea opiskelupaikkaa yliopistoon ns. avoimen väylän kautta.

Takaisin koulutustarjontaan