Abi- ja lukiolaiskurssit - Tampereen kesayliopisto

Abi- ja lukiolaiskurssit

Tarjoamme ylioppilaskokeisiin valmentavia kertauskursseja, lukion opetussuunnitelman mukaisia kesäkursseja sekä preppauskursseja lukion aloittaville.

Kursseja järjestetään sekä kesällä että lukulomalla ennen kevään ylioppilaskirjoituksia. Kesän kurssit julkaistaan helmi–maaliskuussa ja lukuloman kurssit marras–joulukuussa.

Kesän 2024 lukion opintojaksot:

RUB15 Opiskelu- ja työelämä 2 op
FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun 2 op
FI2 Etiikka 2 op
HI2 Kansainväliset suhteet 2 op
HI3 Itsenäisen Suomen historia 2 op
YH2 Taloustieto 2 op
YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma 2 op

Kesän 2024 abikurssit:

Biologian abikurssi 2 op (etäopetus)
Englannin kielen tehoabikurssi 1 op (etäopetus)
Fysiikan abikurssi 2 op (etäopetus)
Historian abikurssi 2 op (verkkokurssi)
Kemian abikurssi 1 (lähiopetus) 2 op
Kemian abikurssi 2 (etäopetus) 2 op
Lyhyen matematiikan abikurssi 2 op (etäopetus)
Maantieteen abikurssi 2 op (etäopetus)
Pitkän matematiikan abikurssi 3 op (etäopetus)
Psykologian abikurssi 2 op (etäopetus)
Ruotsin kielen tehoabikurssi 1 op (etäopetus)
Terveystiedon abikurssi 2 op (etäopetus)
Uskonnon abikurssi 2 op (verkkokurssi)
Yhteiskuntaopin abikurssi 1 (etäopetus) 2 op
Yhteiskuntaopin abikurssi 2 (verkkokurssi) 2 op

Katso myös: Englannin kielen perusteiden kertauskurssi lukiota aloittaville ja jatkaville 1 op (etäopetus)

 

Lisätietoja toisen asteen opiskelijoille suunnatuista opinnoista:
https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/