Abi- ja lukiolaiskurssit

Tarjoamme ylioppilaskokeisiin valmentavia kertauskursseja, lukion opetussuunnitelman mukaisia kesäkursseja sekä preppauskursseja lukion aloittaville.

Kursseja järjestetään sekä kesällä että lukulomalla ennen kevään ylioppilaskirjoituksia. Kesän kurssit julkaistaan helmi–maaliskuussa ja lukuloman kurssit marras–joulukuussa.

Kesällä 2023 abikursseja järjestetään seuraavissa aineissa (muutokset mahdollisia):

 • Biologia
 • Englanti
 • Fysiikka
 • Historia
 • Kemia
 • Maantiede
 • Matematiikka (lyhyt ja pitkä)
 • Psykologia
 • Ruotsi
 • Terveystieto
 • Uskonto
 • Yhteiskuntaoppi
 • Äidinkieli

Järjestämme lisäksi lukion opetussuunnitelman mukaisia kursseja kesäkuussa 2023. Kaikki kurssit järjestetään verkkokursseina.

Ruotsi – RUB13 Kulttuuri ja mediat 2 op (2021)
Ruotsi – RUB15 Opiskelu- ja työelämä 2 op (2021)
Matematiikka – MAA8 Tilastot ja todennäköisyys 2 op (2021)
Biologia – BI2 + BI3 Ekologian perusteet ja ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin 1 op + 1 op (2021)
Filosofia – FI2 Etiikka 2 op (2021)
Historia – HI2 Kansainväliset suhteet 2 op (2021)
Historia – HI3 Itsenäisen Suomen historia (2021)
Yhteiskuntaoppi – YH2 Taloustieto 2 op (2021)
Yhteiskuntaoppi – YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma 2 op (2021)

Lisätietoja toisen asteen opiskelijoille suunnatuista opinnoista:
https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/