Opiskelumahdollisuudet

Tampereen kesäyliopisto tarjoaa avointa korkeakouluopetusta, työelämän koulutuksia, kielikoulutusta, abi- ja lukiolaiskursseja sekä ikääntyvien yliopiston luentoja ja kursseja. Tutustu näihin aiheisiin tarkemmin edempänä, tai siirry suoraan selaamaan koulutustarjontaamme.

Avoin yliopisto-opetus

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta useiden eri yliopistojen opintovaatimusten mukaisesti. Avoin yliopisto-opetus on tarkoitettu kaikille pohjakoulutuksesta riippumatta, eikä ikärajoja tai pääsykokeita ole. Opetus on kaikille maksullista.

Opetus vastaa sisällöltään ja vaatimustasoltaan yliopistoissa ja korkeakouluissa järjestettävää opetusta. Avoimet yliopisto-opinnot aloitetaan perusopinnoista (approbatur). Perusopintojen suorittamisen jälkeen on mahdollista jatkaa aineopintoihin (cum laude approbatur). Opintokokonaisuuksien lisäksi on mahdollista suorittaa yksittäisiä opintojaksoja. Suoritetuista opinnoista todistuksen antaa aina yliopisto.

Avoimina korkeakouluopintoina suoritetut opintojaksot ja opintokokonaisuudet käyvät sellaisinaan siinä yliopistossa, jonka opetussuunnitelman mukaan ne on suoritettu. Opintosuoritusten vastaavuus muissa yliopistossa ja korkeakouluissa on opiskelija itsensä selvitettävä. Avoimina yliopisto-opintoina suoritetut opinnot eivät suoraan oikeuta yliopisto-opintojen jatkamiseen yliopistossa tai anna yliopistollista pätevyyttä. Suoritettuaan riittävän määrän avoimia yliopisto-opintoja opiskelija voi kuitenkin hakea opiskelupaikkaa yliopistoon ns. avoimen väylän kautta. Opiskelija arvioi itse mahdollisuutensa selviytyä opinnoista.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen tarjontaamme koulutustarjonta-sivullamme.

Avoin yliopisto-opetus kesäyliopistoissa hyödyttää sinua:

Työelämän koulutukset

Kesäyliopiston tarjonta sisältää eri pituisia ja laajuisia koulutuksia ammatillisen osaamisen ja kehittymisen tueksi opetuksen ja kasvatuksen, sosiaali- ja terveydenhuollon, liiketalouden ja johtamisen sekä tietotekniikan aloilla. Myös monet avoimen yliopiston sekä ammattikorkeakoulun opinnot soveltuvat erinomaisesti ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi. Järjestämme myös tilauskoulutuksia työyhteisöille.

Avoin ammattikorkeakouluopetus

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voi opiskella kuka tahansa iästä tai aikaisemmasta koulutuksesta riippumatta. Opinnot hyväksytään osaksi tutkintoa, jos myöhemmin haet ja tulet valituksi siihen ammattikorkeakouluun, jonka opintoja olet kesäyliopistossa suorittanut. Opinnot soveltuvat myös niille, jotka haluavat kehittää osaamistaan työelämässä.

Harrastepainotteiset kurssit

Tarjontaamme kuuluu myös erilaisia harrastepainotteisia kursseja taiteisiin ja kulttuuriin liittyen.

Kielet

Järjestämme kielikoulutusta yleissivistävänä sekä avoimena yliopisto- ja ammattikorkeakouluopetuksena useista eri kielistä. Kieliopetuksen taitotasot on määritelty Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikon (CEFR) mukaisesti.

Abi- ja lukiolaiskurssit

Tarjoamme lukiolaisille ylioppilaskokeisiin valmentavia kursseja, lukion kertauskursseja sekä preppauskursseja lukion aloittaville kielissä, matematiikassa ja reaaliaineissa.

Ikääntyvien yliopisto

Ikääntyvien yliopisto on tietoa etsivien, yhteiskunnan ja yhteisön sekä itsensä kehittämisestä kiinnostuneiden ikääntyvien ihmisten kohtaamispaikka. Ikääntyvien yliopistossa opiskeleville ei aseteta pohjakoulutusvaatimuksia, vaan kaikki halukkaat voivat tulla kuuntelemaan luentoja ja osallistua toimintaan.

Ikääntyvien yliopistotoiminnan tavoitteena on tarjota mahdollisuus yliopistotasoiseen opiskeluun ilman opintosuoritus- ja tutkintotavoitteisuutta sekä henkisten ja sosiaalisten kykyjen ylläpitämiseen ja edistämiseen.

Ikääntyvien yliopistossa opetus on avointa kaikille kiinnostuneille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta

Tutustu ikääntyvien yliopiston tarjontaamme koulutustarjonta-sivullamme.

Opintojen suoritustavat

Opintojen suoritustapa ilmoitetaan kurssitiedoissa esimerkiksi internet-sivuilla ja ennen opintojen alkua lähetettävässä kurssikirjeessä (sähköpostiviesti). Joidenkin opintojen kohdalla suoritustavat kerrotaan sähköisessä oppimisympäristössä, kuten Moodlessa. Suoritustapoja ovat esimerkiksi tentti, oppimistehtävä, luentopäiväkirja, essee ja lähiopetukseen osallistuminen.