Opiskelumahdollisuudet

Tampereen kesäyliopisto tarjoaa avointa korkeakouluopetusta, työelämän koulutuksia, kielikoulutusta, abi- ja lukiolaiskursseja sekä ikääntyvien yliopiston luentoja ja kursseja. Tutustu näihin aiheisiin tarkemmin edempänä, tai siirry suoraan selaamaan koulutustarjontaamme.

Avoin yliopisto-opetus

Järjestämme avointa yliopisto-opetusta useiden eri yliopistojen opintovaatimusten mukaisesti. Avoin yliopisto-opetus on tarkoitettu kaikille pohjakoulutuksesta riippumatta, eikä ikärajoja tai pääsykokeita ole. Opetus on kaikille maksullista.

Opetus vastaa sisällöltään ja vaatimustasoltaan yliopistoissa ja korkeakouluissa järjestettävää opetusta. Avoimet yliopisto-opinnot aloitetaan perusopinnoista (approbatur). Perusopintojen suorittamisen jälkeen on mahdollista jatkaa aineopintoihin (cum laude approbatur). Opintokokonaisuuksien lisäksi on mahdollista suorittaa yksittäisiä opintojaksoja. Suoritetuista opinnoista todistuksen antaa aina yliopisto.

Avoimina yliopisto-opintoina suoritetut opintojaksot ja opintokokonaisuudet käyvät sellaisinaan siinä yliopistossa, jonka opetussuunnitelman mukaan ne on suoritettu. Opintosuoritusten vastaavuus muissa yliopistossa ja korkeakouluissa on opiskelija itsensä selvitettävä. Avoimina yliopisto-opintoina suoritetut opinnot eivät suoraan oikeuta yliopisto-opintojen jatkamiseen yliopistossa tai anna yliopistollista pätevyyttä. Suoritettuaan riittävän määrän avoimia yliopisto-opintoja opiskelija voi kuitenkin hakea opiskelupaikkaa yliopistoon ns. avoimen väylän kautta. Opiskelija arvioi itse mahdollisuutensa selviytyä opinnoista.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen tarjontaamme koulutustarjonta-sivullamme.

Miten voit hyötyä avoimen yliopiston opinnoista?

  • Voit tutustua akateemiseen opiskeluun.
  • Voit suorittaa arvosanoja jo ennen tutkinto-opiskelua korkeakoulussa.
  • Voit parantaa mahdollisuuksiasi onnistua korkeakoulun pääsykokeissa.
  • Sinulla voi olla mahdollisuus käyttää avoimen väylää eli suorittaa opintoja avoimessa yliopistossa ja siirtyä sitten varsinaiseksi opiskelijaksi ilman pääsykoetta. Käytännössä mahdollisuudet tähän vaihtelevat suuresti korkeakouluttain ja oppiaineittain.
  • Jo korkeakoulussa kirjoilla olevat voivat jouduttaa valmistumistaan tai laajentaa opintojaan kesäyliopisto-opinnoilla ja tenttisuorituksilla.

Työelämän koulutukset

Kesäyliopistossa voit opiskella eri pituisia ja laajuisia koulutuksia ammatillisen osaamisen ja kehittymisen tueksi opetuksen ja kasvatuksen, sosiaali- ja terveydenhuollon, liiketalouden, johtamisen sekä markkinoinnin ja viestinnän aloilla. Myös monet avoimen yliopiston sekä avoimen ammattikorkeakoulun opinnot soveltuvat erinomaisesti ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi. Järjestämme myös tilauskoulutuksia työyhteisöille.

Avoin ammattikorkeakouluopetus

Avoimen ammattikorkeakoulun kursseilla voi opiskella kuka tahansa iästä tai aikaisemmasta koulutuksesta riippumatta. Opinnot hyväksytään osaksi tutkintoa, jos myöhemmin haet ja tulet valituksi siihen ammattikorkeakouluun, jonka opintoja olet kesäyliopistossa suorittanut. Opinnot soveltuvat myös niille, jotka haluavat kehittää osaamistaan työelämässä.

Harrastepainotteiset kurssit

Kesäyliopistossa voit käydä myös harrastepainotteisilla kursseilla esimerkiksi taiteeseen, musiikkiin ja hyvinvointiin liittyen.

Kielet

Kielikurssimme ovat yleissivistäviä tai yliopisto-/ammattikorkeakouluvastaavuudella. Kieliopetuksen taitotasot on määritelty Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikon (CEFR) mukaisesti. Tutustu kielitarjontaamme tarkemmin kielten sivuillamme.

Abi- ja lukiolaiskurssit

Tarjoamme lukiolaisille ylioppilaskokeisiin valmentavia kursseja, lukion kertauskursseja sekä preppauskursseja lukion aloittaville kielissä, matematiikassa ja reaaliaineissa. Lisäksi järjestämme kesällä lukion opetussuunnitelman mukaisia kursseja useassa eri oppiaineessa. Aikataulut ja muut tiedot löydät koulutustarjonta-sivuiltamme.

Ikääntyvien yliopisto

Ikääntyvien yliopisto on tietoa etsivien, yhteiskunnan ja yhteisön sekä itsensä kehittämisestä kiinnostuneiden ikääntyvien ihmisten kohtaamispaikka. Ikääntyvien yliopistossa opiskeleville ei aseteta pohjakoulutusvaatimuksia, vaan kaikki halukkaat voivat tulla kuuntelemaan luentoja ja osallistua toimintaan.

Ikääntyvien yliopistotoiminnan tavoitteena on tarjota mahdollisuus yliopistotasoiseen opiskeluun ilman opintosuoritus- ja tutkintotavoitteisuutta sekä henkisten ja sosiaalisten kykyjen ylläpitämiseen ja edistämiseen.

Ikääntyvien yliopistossa opetus on avointa kaikille kiinnostuneille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta.

  • Ikääntyvien yliopisto on avoimen yliopiston erityismuoto ja tieteellisen tiedon sekä elämänkokemuksen kohtaamispaikka.
  • Ikääntyvien yliopistossa voit seurata luentosarjoja ja osallistua seminaareihin.
  • Ikääntyvien ylipistoon voit tulla pohjakoulutuksestasi, ammattitaustastasi ja aiemmista opiskeluharrastuksistasi riippumatta.

Tutustu ikääntyvien yliopiston tarjontaamme koulutustarjonta-sivullamme.

Opintojen suoritustavat

Opintojen suoritustapa ilmoitetaan kurssitiedoissa esimerkiksi internet-sivuilla ja ennen opintojen alkua lähetettävässä kurssikirjeessä (sähköpostiviesti). Joidenkin opintojen kohdalla suoritustavat kerrotaan sähköisessä oppimisympäristössä, kuten Moodlessa. Suoritustapoja ovat esimerkiksi tentti, oppimistehtävä, luentopäiväkirja, essee ja lähiopetukseen osallistuminen.