Japani

Japanin kielen jatkokurssi III

Laajuus

2 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

21.1.–1.4.2019 maanantaisin klo 16.25–18.45

Ei opetusta 25.2. (talviloma).

Opetuspaikka

Tampereen yliopisto, Päätalo (Kalevantie 4), luokka D14.

Opettaja

Kumi Araki-Masonen

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat käyneet japanin kielen alkeiskurssit I-III sekä jatkokurssit I ja II (noin 175–180 tuntia lähiopetusta) tai muuten hankkineet vastaavat taidot (hiraganat ja katakanat sekä noin 160 kanji-merkkiä, Genki II kappaleeseen 13 asti).

Tavoitteet

Tavoitetaitotaso A2 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Kurssin jälkeen opiskelija

  • Tuntee ja osaa käyttää laajempia kieliopillisia rakenteita, ilmaisuja ja sanastoa
  • Pystyy selviytymään erilaisissa arkipäivän kommunikaatiotilanteissa, mm. haluamisesta kertominen ja ehdotuksien ilmaiseminen
  • Osaa noin 195 kanji-merkkiä

Sisältö

Kurssilla opiskellaan lisää kielioppia: esim. verbien oo-muoto, substantiivin määritteenä toimiva lause ja ageru/kureru/morau-ilmaisuja (antamiseen ja saamiseen liittyviä ilmaisuja). Laajennetaan myös ilmaisuja ja sanastoa.

Suoritustapa

Kurssiin sisältyy 30 oppituntia (à 45 min.) lähiopetusta sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä. Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, kotitehtävät, aine sekä loppukoe, joka arvioidaan asteikolla 1–5. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 80 %:iin lähiopetustunneista.

Kurssilla on käytössä sähköinen Moodle-oppimisympäristö.

Oppimateriaali

Genki II, 2. painos. ISBN: 978-4-7890-1443-4.

Kurssikirja ei sisälly kurssin hintaan.

Kuulustelut

Loppukoe viimeisellä tunnilla 1.4.

Uusintakuulustelun ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan viimeistään viisi päivää ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenteristamme.

Aikaisen ilmoittautujan etu 16.12.2018 asti

Ilmoittaudu kurssille viimeistään 16.12. ja maksa kurssimaksu ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna, niin saat aikaisen ilmoittautujan edun 10 euroa (huomioitu hinnassa)!

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 110 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Syksyllä 2019 voit jatkaa japanin kielen opiskelua kurssilla Japanin kielen syventävä kurssi I.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
Kumi Araki-Masonen
Paikkoja vapaana
21.1.2019 - 1.4.2019
Ilmoittautuminen alkaa
22.10.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
20.1.2019
Opintopisteet 2
Osallistumismaksu 110,00

Lue lisää