Kiina

Kiinan kielen alkeiskurssi II

Aikaisen ilmoittautujan etu

Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

22.1.–23.4.2019 tiistaisin klo 16.30–19.50

Opetuspaikka

Tampereen kesäyliopisto, Yliopistonkatu 60 A, 4. krs, koulutustila Myötätuuli

Opettaja

Guihua Zhu

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet 5 opintopisteen laajuisen kiinan kielen alkeiskurssi I:n tai muuten hankkineet vastaavat tiedot (n. 50-60 tuntia edeltäviä opintoja). Kurssille eivät voi osallistua mandariinikiinaa äidinkielenään puhuvat henkilöt.

Tavoitteet

Taitotaso A1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

  • omaa laajemman sanavaraston
  • ymmärtää sujuvammin lukemaansa ja kuulemaansa
  • osaa enemmän kirjoitusmerkkejä pinyin-järjestelmän avulla
  • tunnistaa tuttuja kirjoitusmerkkejä ilman pinyin-järjestelmää
  • osaa ilmaista itseään yksinkertaisissa tilanteissa.

Sisältö

Kurssilla tehdään jokapäiväisiin tilanteisiin liittyviä keskusteluharjoituksia, lyhyitä kuunteluharjoituksia, yksinkertaisia kirjoitusharjoituksia sekä erilaisia kielitaitoa parantavia kielenkäyttöharjoituksia. Opintojakson opetuskielinä ovat englanti ja kiina, tarvittaessa auttavasti suomi.

Oppimateriaali

Guihua Zhu: Chuji Hanyu (Elementary Chinese), 2. painos
Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun. Kirjan voi ostaa opettajalta.

Suoritustapa

60 oppituntia (à 45 min.) lähiopetusta sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen sekä loppukoe, joka arvioidaan asteikolla 1-5. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 80 %:iin lähiopetustunneista.

Kuulustelut

Loppukoe viimeisellä opetuskerralla 23.4.
Uusintakokeen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan viimeistään 5 arkipäivää ennen tenttiä tentti-ilmoittautumislomakkeella. Tenttipaikan näet Tenttikalenteristamme.

Aikaisen ilmoittautujan etu 16.12.2018 asti

Ilmoittaudu kurssille viimeistään 16.12. ja maksa kurssimaksu ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna, niin saat aikaisen ilmoittautujan edun 10 euroa (huomioitu hinnassa)!

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 140 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
Guihua Zhu
Paikkoja vapaana
22.1.2019 - 23.4.2019
Ilmoittautuminen alkaa
22.10.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
16.12.2018
Opintopisteet 5
Osallistumismaksu 130,00