Opetus, kasvatus ja ohjaus

Lasten Tunnetaito-ohjaaja -koulutus 35 op

Aikataulu

Koulutuspäivät ovat klo 9-17.30.

1.osio: 12.-13.10.2017 to-pe

2.osio: 29.-30.1.2018 ma-ti

3.osio: 10.-11.4. ti-ke

4.osio: 5.-6.6. ti-ke

5.osio: 11.-12.9. ti-ke

6.osio: 6.-7.11. ti-ke

7.osio: 15.-16.1.2019 ti-ke

Opetuspaikka

Tampereen kesäyliopisto, koulutustila Aarre tai muut tilat lähistöllä. Tarkka paikka ilmoitetaan kurssikirjeessä.

Kuvaus

Koulutus antaa käytännön tietoa ja kokemuksia lapsen tunnekehityksen tukemisesta sekä tunteiden tunnistamisen ja käsittelemisen opettamista n. 4-14 vuotiaille lapsille yksilötyössä sekä ryhmissä. Koulutus vastaa laajuudeltaan 35 opintopistettä.

Koulutus on monimenetelmällinen ja  perustuu tunne- ja taideterapiaan, tarkoitus- ja voimavarakeskeiseen logoterapiaan, LogoArtiin, lasten tunnekoulumenetelmiin sekä kouluttajan omassa työssään vuosien mittaan kehittämiin harjoitteisiin lasten ja aikuisten tunnetyöskentelyssä. Koulutus on kokemuksellinen ja osallistava. Opiskelussa tärkeässä osassa on myös osallistujan henkilökohtainen prosessi ja matka omaan tunnemaailmaan, minkä lisäksi osallistuja toteuttaa lopputyönään lapsiryhmälle ohjatun tunnetaitoharjoitusryhmän omassa lähipiirissään tai työyhteisössään.

Koulutuksessa opiskellaan tunne- ja tarvelähtöistä vuorovaikutustapaa Marshall Rosenbergin (NVC – No Violent Communication) oppeihin nojautuen. Nämä tunne- ja vuorovaikutustaidot tukevat lasta tunnekehityksessä ja itsensä ilmaisemisessa ja eritoten auttavat aikuista kohtaamaan ja kuulemaan lasta tunnetilanteissa.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu pedagogisen, hoidollisen, terapeuttisen sekä sosiaalialan työntekijöille, jotka työskentelevät lasten ja lapsiryhmien kanssa päätoimisesti tai avustavissa tehtävissä tai aikovat sellaisiin tehtäviin.

Koulutus antaa perustason valmiuden käyttää Tunnetaito-ohjaamisen menetelmiä osallistujan oman työyhteisön lapsiryhmissä tai yksilöohjauksessa lapsen kanssa, osana normaalia perustehtävää tai sen lisänä. Soveltuu myös esimerkiksi yrittäjille tai yhdistysten jäsenille, jotka haluavat tarjota tunnetaitoryhmiä tai tukea lasta tunnetaidoissa osana omaa toimintaansa.

Koulutukseen hakeminen

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Lähetä hakemuksesi Enni Nordmanille osoitteeseen enni.nordman@tampereenkesayliopisto.fi.

Kirjoita itsestäsi ja elämäntilanteestasi vapaa, tiivis (max. 1,5s x A4) kuvaus, jossa kerrot ainakin seuraavat asiat:

  • aiemmat koulutukset (eritoten tunnetaito-ohjaajuuteen mielestäsi liittyvät)
  • työtehtäväsi (eritoten tunnetaito-ohjaajuuteen mielestäsi liittyvät)
  • miksi hakeudut koulutukseen?
  • millaista työskentelyä olet itsesi ja tunteidesi kanssa tehnyt?
  • miksi haluat oppia tunnetaitojen ohjaamista lapsille ja/tai nuorille?
  • kerro lyhyesti elämäntilanteestasi 
  • miten mahdollistat opiskelun ajallisesti (sekä lähiosiot että niiden väliset oma-aikaiset opiskelut)?
  • tuo halutessasi esille myös muita asioita itsestäsi, kuten vahvuutesi ja haasteesi 
  • muista yhteystietosi (postiosoite, sähköposti ja puhelinnumero) ja syntymäaika

Koulutus ei sovellu akuutissa kriisissä olevalle sen vaativuuden ja mahdollisten syvienkin tunneprosessien takia, ellei tukena ole omaa terapiaa koulutuksen rinnalla. Ilmoita silloin hakemuksessasi näistä. Tarvittaessa kouluttaja on sinuun yhteydessä ennen koulutuksen alkua.

Koulutukseen voidaan ottaa enintään 14 opiskelijaa. Soveltuvat hakijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Edellisen koulutuksen paikat täyttyivät ennen viimeistä hakupäivää, olethan siis ajoissa.  Lähetä hakemuksesi viimeistään 17.9.2017.

Sisältö

Koulutus koostuu seitsemästä 2 päivän lähiopetus-osiosta. Lisäksi koulutukseen sisältyy etätehtäviä ja itsenäisesti toteutettava lopputyö.

OSIO I
– Orientoituminen ja tutustuminen
– Koulutuksen tausta-ajatuksia
– Perustietoa tunteista ja tunnetaidosta
– Lapsen henkiset tarpeet ja niiden täyttämisen strategiat
– Mieli ja keho tunnetietoisuudessa, tunnekehoyhteys

OSIO II
– Lapsen tunnekehitys ja itseilmaisun tasot
– Selviytymisstrategiat ja roolit, oireiden kieli
– Oman itsen tarkastelu
– Oma sisäinen lapseni (tunnetason avaaminen)

OSIO III
– Lapsuuteni tarina logoterapeuttisesti tarkasteltuna
– Ohjaajuus ja läsnäolo
– Itseni voimaannuttaminen

OSIO IV
– Tunnetaito-opetusmenetelmiä
– Ryhmien rakentaminen ja periaatteet
– Virittäytyminen, toiminta ja lopetus
– Eheyttävä Satutaide 0,5 pv tai Satuhieronta 1 pv

OSIO V
– Tunnetaito-opetusmenetelmiä
– Ohjaajana toimiminen
– Eheyttävä Satutaide 0,5 pv tai Satuhieronta 1 pv
– Lopputyöhön orientoituminen

OSIO VI
– Tunne- ja tarvelähtöiset vuorovaikutustaidot
– Kuunteleminen ja minä-viestit
– Ristiriitatilanteet
– Havainto, tunne, tarve ja pyyntö

OSIO VII
– Lopputyöraporttien esitykset ja harjoitteet
– Koulutuksen päätös

Suoritustapa

Lähiopetus, etätehtäviä, lopputyö. Koulutus vastaa laajuudeltaan noin 35 opintopistettä.

Koulutuksen läpikäyminen edellyttää läsnäoloa jokaisella lähijaksolla. Koulutus ja sen jälkeen tehtävä taitojen käytäntöön soveltaminen mahdollistaa osallistumisen jatkokoulutukseen, joka antaa syventävän Tunnetaito-ohjaajan valmiudet sekä syventää henkilökohtaista prosessia ja ohjaajuutta.

Kouluttajat:

Anne-Mari Jääskinen
Tunne- ja vuorovaikutuskouluttaja, Lasten tunnekouluohjaaja, LogoArt Taideterapiaohjaaja, EFT-terapiaohjaaja

Vierailevat kouluttajat koulutuksen aikana:
Eija Reinikainen, Sanna Tuovinen ja Anu Raines

Hintatiedot

2350 €. Hinta sisältää opetuksen, materiaalin lähiopetuspäivillä ja tehtävien arvioinnin. Koulutus laskutetaan kahdessa erässä.

Peruutusehdot

Mikäli koulutukseen osallistumista ei peruta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä (17.9.2017), perimme puolet koulutuksen hinnasta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan ennen opintojen alkua osallistujalta peritään koko kurssimaksu. Peruutukset tehtävä kirjallisesti osoitteeseen toimisto@tampereenkesayliopisto.fi.

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto, koulutuskoordinaattori Jere Salo: jere.salo@tampereenkesayliopisto.fi, puh 0400 818 229.

Sisältöasiat vastuukouluttaja Anne-Mari Jääskinen: anne-mari@ilontuuli.fi, www.ilontuuli.fi.

Tiedot ilmoitettu ennakkotietona, muutokset mahdollisia.

  
Vastuukouluttajana Lasten Tunnetaito-ohjaamisen kouluttaja Anne-Mari Jääskinen
Varattu täyteen, voit ilmoittautua varalle
12.10.2017 - 16.1.2019
Opintopisteet 35
Osallistumismaksu 2350,00

Lue lisää