Kulttuurijohtaminen

Luova yrittäjä I

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Aikataulu

Maanantaisin klo 16.30-20.00 seuraavina päivinä:

 • 16.9.
 • 7.10.
 • 21.10.
 • 4.11.
 • 18.11.

Opetuskertojen välissä on ohjausta ja ohjauksessa hyödynnetään välillä Skype-vastaanottoa. 

Kuvaus

Opintojaksolla keskitytään luovien alojen liikeideoiden ja liiketoimintamallien kehittämiseen, sekä oman osaamisen tunnistamiseen ja tuotteistamiseen erilaisten toiminnallisten menetelmien kautta.

Sisältö

 • Käyttäjälähtöinen kehittäminen
 • Ideointi, innovointi, idean testaaminen ja arviointi
 • Liikeidean kehittäminen
 • Muotoiluajattelu ja palvelumuotoilu liiketoiminnan tukena

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • tuottaa ja arvioida luovia ideoita ja ratkaisuja monialaisessa tiimissä
 • hyödyntää asiakas- ja käyttäjälähtöisiä menetelmiä liiketoimintakonseptien, tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä
 • hankkia tarkoituksenmukaisilla menetelmillä tietoa markkinatilanteesta
 • esitellä liikeideansa potentiaalisille asiakkaille tai kohderyhmälle

Suoritustapa

Ryhmäopetusta 20 tuntia, vierailuluentoja 4 tuntia, pienryhmätyöskentelyä ja projektityö.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Kouluttajat

Vastuuopettaja yrittäjyyskouluttaja, FM Petri Katajarinne ja vierailevia asiantuntijoita

 

Tiedot ilmoitettu ennakkotietona, muutokset mahdollisia.

 

 

  
Petri Katajarinne ja vierailevia asiantuntijoita
Paikkoja vapaana
16.9.2019 - 18.11.2019
Ilmoittautuminen alkaa
5.4.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
2.9.2019
Opintopisteet 5
Osallistumismaksu 165,00