Viestintä

Tutustu viestintätieteisiin 2 op - ayVIEK0010

Verkkokurssi

Oppiaine

Viestintätieteet

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö

Ajankohta

Kurssi toteutetaan verkkokursina Vaasan yliopiston Moodle-oppimisympäristössä ja mukaan voi ilmoittautua milloin vain lukuvuoden 2019-2020 aikana (Huom! Viimeinen ilmoittautumispäivä 30.4.2020). Opintojakso on suoritettavissa omaan tahtiin 10.9.2019 – 15.5.2020. Kurssi on maksuton ja sen voi suorittaa omaan tahtiin, itsenäisesti opiskellen ja samalla tutustua ko. alaan tarkemmin.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu Tampereen kesäyliopiston nettisivuilla sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Kurssin suorittaminen

Ilmoittautumisen jälkeen saat noin viikon kuluessa vahvistuksen ilmoittautumisesta sekä ohjeet ILPA-ilmoittautumisesta Vaasan avoimeen yliopistoon ja Vaasan yliopiston käyttäjätunnuksen aktivoimisesta sekä Moodle-oppimisalustalle rekisteröitymisestä.

Tarkemmat ohjeet kurssien suorittamisesta löytyvät kunkin kurssin Moodle-alustalta.

Mikäli jatkat opintojasi Vaasan yliopistossa myöhemmin, suoritetut opintopisteet tunnustetaan osaksi vapaasti valittavia opintojasi. Oman lukiosi opinto-ohjaajalta voit tiedustella, miten saat suoritetut opinnot osaksi lukio-opintojasi.

Opintosuoritusotteen voi kurssin suorittamisen jälkeen pyytää Vaasan avoimesta yliopistosta.

Sisältö     

Kurssi on johdantokurssitasoinen kokonaisuus viestintätieteiden opiskelusta. Kurssi antaa opiskelijalle perusvalmiudet viestintätieteiden opiskeluun ja esittelee Vaasan yliopistossa opetettavia viestintätieteiden aihepiirejä (mm. työelämäviestintä, digitaalinen viestintä, organisaatioviestintä, tekninen viestintä, pelitutkimus)

Osaamistavoite

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

  • ymmärtää viestinnän tärkeyden osana yhteiskuntaa 
  • osaa eritellä viestintätieteiden eri aihepiirejä 
  • tuntee joitakin viestintätieteiden opinnoissa tarvittavia keskeisiä käsitteitä  
  • osaa hahmottaa, millaisessa työssä viestintätieteistä valmistunut voi tulevaisuudessa toimia  
  • osaa arvioida ja pohtia omaa kiinnostustaan ja valmiuksiaan viestintätieteiden opiskelua ajatellen.

Suoritustapa

Moodle-oppimisympäristössä suoritettava kurssi, johon sisältyy verkossa tarjottavaa materiaalia, itsenäistä opiskelua ja oppimistehtäviä. Kahden opintopisteen laajuisen kurssin arvioitu työmäärä on 2 x 27 h = 54 h. Työmäärä kuitenkin vaihtelee riippuen omista opiskelutaidoista ja aiheen tuntemuksesta. Tehtäviä voi tehdä omaan tahtiin lukukauden aikana, mutta niille on valmiiksi annetut palautuspäivämäärät.

Oppimateriaali

Opettajan ohjeiden mukaan verkko-oppimisympäristössä.

Arviointi

hyväksytty/hylätty.

Vastuuopettaja

Kurssin opettajina toimivat Vaasan yliopiston viestintätieteiden tutkijat ja opettajat.
 

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

  
Useita opettajia
Paikkoja vapaana
10.9.2019 - 15.5.2020
Ilmoittautuminen alkaa
6.8.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
30.4.2020
Opintopisteet 2
Osallistumismaksu 0,00