Opetustekniikka

Moodle

Tampereen kesäyliopiston joillakin kursseilla käytetään joko kesäyliopiston omaa tai ulkopuolista Moodle-oppimisympäristöä. Mikäli Moodle-ympäristö on kurssilla käytössä, tiedotetaan siitä opiskelijoita erikseen joko kurssin verkkosivujen tai sähköpostin välityksellä, tai kurssin luennoilla.

Kesäyliopiston oman Moodlen löydät osoitteesta https://www.tampereenkesayliopistonmoodle.org

Joillakin kursseilla käytettävien Moodle-ympäristöjen osoitteita löydät alla olevasta listasta:

 

Zoom

Tampereen kesäyliopiston useilla verkkokursseilla käytetään Zoom-järjestelmää. Lataa tämä PDF-ohje ja tutustu Zoomin käyttöön opiskelijan näkökulmasta. Lisätietoja löytyy Zoomin omilta englanninkielisiltä verkkosivuilta.