Draamakasvatus

Draamakasvatuksen oppimispotentiaali 2 op ODKA2110

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen
Draamakasvatuksen aineopinnot 35 op, 2018-2020
Tämä kurssi on päättynyt

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto – Kasvatustieteiden tiedekunta

Aikataulu

Lähijakso Orientaatio 28.9.-29.9.2018 Tampereen kesäyliopiston koulutustilassa Suvituuli, Yliopistonkatu 60 A, 4. krs. 

Tavoitteet

Opintojaksot ODKA2110 ja ODKA2120 suoritettuaan opiskelija

  • hahmottaa omaa ammatillisen identiteetin kasvun jatkuvana prosessina
  • hallitsee rakentavan palautteen ja arvioinnin perusteet taiteellisessa oppimisessa
  • osaa soveltaa monipuolisesti draaman oppimispotentiaalia yhteiskunnan eri sektoreilla
  • osaa reflektoida, analysoida ja perustella omaa pedagogista ajatteluaan ja toimintaansa draamaopettajana

Sisältö

Lähijakso Orientaatio ja oppimistehtävä Draamaopettajuuden rakentuminen.

  • Draamaopettajan ammatillisuus, pedagoginen ajattelu ja toiminta
  • Oman oppimisen reflektointi
  • Palaute ja arviointi ammatillisena vuorovaikutuksena
  • Oma asiantuntijuus opiskelijoiden oppimisen tukena

Suoritustapa

Osallistuminen lähiopetukseen, oppimistehtävien tekeminen. 

Lisätiedot

Lisätietoa draamakasvatuksen aineopinnoista koulutuskoordinaattori Jere Salolta, jere.salo[ät]tampereenkesayliopisto.fi (puh 0400 818 229).

 

  
Tuija Leena Viirret
Paikkoja vapaana
28.9.2018 - 31.12.2018
Opintopisteet 2
Osallistumismaksu 0,00

Lue lisää