Oikeusalan koulutus Tampereen kesäyliopistossa

Oikeusalan koulutus

Tampereen kesäyliopisto on avoin kaikille – ympäri vuoden.

Tampereen kesäyliopistossa voit suorittaa yliopistojen oikeustieteellisiä opintojaksoja avoimina yliopisto-opintoina sekä kehittää ja päivittää muiden koulutustemme avulla ammattitaitoasi oikeudellista osaamista vaativiin tehtäviin ja tilanteisiin.

Avoimet yliopisto-opinnot

Opiskelemalla oikeustieteitä avoimina yliopisto-opintoina voit helpottaa pääsykokeisiin valmistautumista ja parantaa mahdollisuuksiasi päästä opiskelemaan oikeustieteitä yliopistoon. Suorittamasi opintopisteet voit tietyin edellytyksin saada liitettyä osaksi tutkintoasi yliopistossa ja niitä voi käyttää myös väylähakuun, jos kyse on saman yliopiston vaatimusten mukaisista opinnoista. Avoimen yliopiston väylän kautta voi hakea opiskelijaksi yliopistoon ilman valintakoetta.

Opintojaksot soveltuvat myös omien ammatillisten valmiuksien kehittämiseen ja päivittämiseen.

Opintojaksoihin kuuluva lähiopetus järjestetään Tampereella arki-iltaisin ja viikonloppuisin. Avoin yliopisto-opiskelu on maksullista.

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun 2 op (Turun yliopisto)

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun on oikeustieteen opiskeluun orientoiva opintojakso, joka on oltava suoritettuna ennen muille avoimina yliopisto-opintoina järjestettäville oikeustieteen opintojaksoille osallistumista. Se soveltuu myös lukiolaisille ja muille, jotka haluavat tutustua oikeustieteeseen tieteenalana sekä saada yleiskuvan oikeustieteen käsitteistöstä ja opiskeluun liittyvistä keskeisistä teemoista ja taidoista.

Kurssi järjestetään Tampereen kesäyliopistossa seuraavan kerran syksyllä 2022. Sen voi suorittaa myös oman aikataulun mukaan verkkokurssina Turun yliopiston avoimeen yliopistoon.

Oikeustieteen opintojaksoja lukuvuonna 2021–2022
Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmien mukaan

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun 2 op
Eurooppaoikeus 6 op
Hallinto-oikeus 7 op
Kansainvälinen oikeus 6 op
Oikeushistoria 6 op
Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op
Työoikeus 7 op
Valtiosääntöoikeus 7 op

Kieliopintojakso
Turun yliopiston Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen opetussuunnitelman mukaan

Inledning till juridisk svenska 2 op

Talousoikeuden opintojaksoja lukuvuonna 2021–2022
Vaasan yliopiston Johtamisen akateemisen yksikön opetussuunnitelmien mukaan

Henkilöstöoikeus, 6 op
Talousoikeus ja liiketoiminnan etiikka, 6 op

Muu oikeusalan koulutus
Järjestämme oikeudellisiin teemoihin ja kysymyksiin liittyvää täydennyskoulutusta ympäri vuoden. Kouluttajamme ovat asiantuntijoita, jotka tuntevat lainsäädännön muutokset ja niihin liittyvät ajankohtaiset koulutustarpeet. Koulutustarjontamme päivittyy jatkuvasti. Otamme myös vastaan koulutusehdotuksia ja -toiveita.

Avoliitto – vuoden 2011 laki, muu sääntely ja nykykäytännöt
Elinaikana ja kuoleman varalta: Perittävän elinaikaiset varallisuustoimet, ositus ja perinnönjako

Ilmoittautuminen ja opintomaksun maksaminen

Koulutuksiin ilmoittaudutaan Tampereen kesäyliopiston verkkosivujen kautta. Kunkin opintojakson tai koulutuksen tiedoissa ilmoitetaan viimeinen ilmoittautumispäivä sekä opintomaksu. Jokaisen koulutuksen sivulla on kurssikohtainen ilmoittautumispainike, joka avaa ilmoittautumislomakkeen. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Maksu voidaan myös laskuttaa esimerkiksi työnantajalta.

Ilmoittautumisohjeet
Perumisehdot