Oikeustieteen opinnot

 

Tampereen kesäyliopistossa voit suorittaa yliopistojen oikeustieteellisiä opintoja avoimina yliopisto-opintoina sekä kehittää ja päivittää muiden koulutustemme avulla ammattitaitoasi oikeudellista osaamista vaativiin tehtäviin ja tilanteisiin.

Tampereen kesäyliopisto on avoin kaikille – ympäri vuoden.

Avoimet yliopisto-opinnot

Opiskelemalla oikeustieteitä avoimina yliopisto-opintoina voit muun muassa helpottaa pääsykokeisiin valmistautumista ja parantaa mahdollisuuksiasi päästä opiskelemaan oikeustieteitä yliopistoon. Suorittamasi opintopisteet voit tietyin edellytyksin saada liitettyä osaksi tutkintoasi yliopistossa ja niitä voi käyttää myös väylähakuun, jos kyse on saman yliopiston vaatimusten mukaisista opinnoista. Avoimen yliopiston väylän kautta voi hakea opiskelijaksi yliopistoon ilman valintakoetta.

Opintojaksot soveltuvat hyvin myös omien ammatillisten valmiuksien kehittämiseen ja päivittämiseen.

Opintojaksoihin kuuluva lähiopetus järjestetään Tampereella arki-iltaisin ja viikonloppuisin. Osa opinnoista järjestetään verkon välityksellä. Avoin yliopisto-opiskelu on maksullista.

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun on oikeustieteen opiskeluun orientoiva opintojakso, joka on oltava suoritettuna ennen muille avoimina yliopisto-opintoina järjestettäville oikeustieteen opintojaksoille osallistumista. Se soveltuu myös lukiolaisille ja muille, jotka haluavat tutustua oikeustieteeseen tieteenalana sekä saada yleiskuvan oikeustieteen käsitteistöstä ja opiskeluun liittyvistä keskeisistä teemoista ja taidoista.

Kurssi järjestetään Tampereen kesäyliopistossa seuraavan kerran kesällä 2024. Sen voi suorittaa myös oman aikataulun mukaan verkkokurssina Turun yliopiston avoimeen yliopistoon.

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I (2 op)

Oikeustieteen opintojaksoja lukuvuonna 2023–2024

Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmien mukaan

 

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I (2 op)

Eurooppaoikeus (6 op), ilmoittautuminen päättynyt

Työoikeus (7 op), ilmoittautuminen päättynyt

Hallinto-oikeus (7 op), ilmoittautuminen päättynyt

Rikosoikeus (7 op), ilmoittautuminen päättynyt

Esineoikeus (7 op), kurssi peruuntui

Perhe- ja jäämistöoikeus (7 op)

Valtiosääntöoikeus (7 op)

 

Kieliopintojakso
Turun yliopiston Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen opetussuunnitelman mukaan

Inledning till juridisk svenska 2 op

Talousoikeuden opintojaksoja lukuvuonna 2023-2024
Vaasan yliopiston Johtamisen akateemisen yksikön opetussuunnitelmien mukaan

Talousoikeus ja liiketoiminnan etiikka 6 op – ayTOIK1023

Muu oikeusalan koulutus
Järjestämme oikeudellisiin teemoihin ja kysymyksiin liittyvää täydennyskoulutusta ympäri vuoden. Kouluttajamme ovat asiantuntijoita, jotka tuntevat lainsäädännön muutokset ja niihin liittyvät ajankohtaiset koulutustarpeet. Koulutustarjontamme päivittyy jatkuvasti. Otamme myös vastaan koulutusehdotuksia ja -toiveita.

Lesken ja perillisten etujen yhteensovittamisesta jäämistösuunnittelussa 19.2.2024

Työoikeutta esihenkilöille 16.4.2024

Perhevarallisuusoikeudelliset toimet ja verosuunnittelu 14.5.2024

Ilmoittautuminen ja opintomaksun maksaminen

Koulutuksiin ilmoittaudutaan Tampereen kesäyliopiston verkkosivujen kautta. Kunkin opintojakson tai koulutuksen tiedoissa ilmoitetaan viimeinen ilmoittautumispäivä sekä opintomaksu. Jokaisen koulutuksen sivulla on kurssikohtainen ilmoittautumispainike, joka avaa ilmoittautumislomakkeen. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Maksu voidaan myös laskuttaa esimerkiksi työnantajalta.

Ilmoittautumisohjeet
Perumisehdot