Haluatko tietää elämästä enemmän? Opiskele bio- ja ympäristötieteitä!

Opinnot tarjoavat tietoa, jota voit heti hyödyntää niin solujen, eliöiden kuin ympäristönkin toiminnan laajemmassa ymmärtämisessä. Tutustumme opiskeltaviin asioihin pintaa syvemmältä. Tiedot ja taidot karttuvat nopeasti, koska saat yksilöllistä ohjausta, laadukasta opetusta ja samasta alasta kiinnostuneen ryhmän jakamaan kokemuksia ja opittuja asioita. Liity mukaan tyytyväisten opiskelijoiden joukkoon!

Opinnot sopivat monenlaisiin elämäntilanteisiin. Voit suorittaa opintoja työn tai opiskelun ohessa, koska opiskelu on joustavaa ja kaikilla teoriatunneilla on mahdollisuus etäyhteyteen. Pääset myös tutkimaan eliömaailmaa laboratoriossa ja opit käyttämään mikroskooppia. Bio- ja ympäristötieteiden opinnoista on hyötyä esimerkiksi jatko-opintoihin pyrkiville, opettajille, maa- ja metsätaloudessa työskenteleville sekä kaikille, jotka haluavat päivittää tietojaan elämän monimuotoisuudesta ja maapallon nykytilasta. Opinnot sopivat erittäin hyvin myös lukio-opiskelijoille ja välivuotta viettäville.

Ponnahduslauta tulevaisuuteen avoimen väylältä

Bio- ja ympäristötieteiden alalta voit valmistua esimerkiksi solubiologian tai perinnöllisyystieteen tutkijaksi, uuden teknologian kehittäjäksi lääketieteen tai vaikkapa ympäristönsuojelun aloille, sekä erilaisiin asiantuntija-, ja opetustehtäviin. Voisit työskennellä myös esimerkiksi vesistöjen tai luonnonvarojen kestävän käytön parissa. Alan tutkinnot soveltuvat varsin laajasti monenlaisiin työtehtäviin. Bio- ja ympäristötieteet ovat tämän päivän, sekä vahvasti myös tulevaisuuden ala.

Jos päätät hakea tutkinto-opiskelijaksi, olet jo päässyt tutustumaan alaan etukäteen. Avoimen yliopiston väylällä voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suorittamiesi opintojen perusteella, ilman valintakoetta tai todistusvalintaa. Voit siis opiskella oman valintasi mukaan joko omaksi iloksesi, täydentää aiempaa osaamistasi tai tähdätä tutkintoon asti.

Opiskelijoiden innostus on parasta

Toimin bio- ja ympäristötieteiden perusopintojen opettajana ja opintoryhmätapaamisten ohjaajana Tampereen kesäyliopistossa. Opinnot ovat Jyväskylän avoimen yliopiston vaatimusten mukaisia opintoja. Biologiksi olen valmistunut kahdeksan vuotta sitten ja opinnoissani olen erikoistunut yleiseen ja ekologiseen fysiologiaan. Omaa erikoisalaani on se, miten eliöt ovat vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa ja miten ympäristön muuttuminen vaikuttaa niihin ja niiden elintoimintoihin.

Ihminen muokkaa ympäristöä ja muutokset kohdistuvat takaisin ihmiseen. Nyt jos koskaan maapallo kaipaa uusia osaajia pitämään huolta yhteisestä ympäristöstä. On upeaa nähdä opiskelijoiden löytävän omia mielenkiinnon kohteitaan ja kenties tulevaisuuden tutkimuskohteita. Ilahduttavaa on aina kuulla, kun opiskelija kertoo aloittaneensa opiskelut tai työt toivomallaan alalla, ja että avoimen yliopiston opinnoista on ollut tämän tavoitteen saavuttamisessa hyötyä.

Nopeammin ammattiin

Aloitin biologian opintoni avoimessa yliopistossa ja jatkoin valintakokeen kautta tutkinto-opiskelijaksi. Avoimessa yliopistossa suoritetut perusopinnot sai liittää suoraan tutkintoon. Tämä nopeutti valmistumista jopa puolella vuodella.

Avoimen yliopiston opinnoissa oppii myös vastaustekniikkaa ja tieteellistä kirjoittamista, joista on paljon hyötyä myöhemmin esimerkiksi opinnoissa ja työelämässä. Tampereen kesäyliopiston opiskelijat ovat antaneet bio- ja ympäristötieteiden opintokokonaisuudesta kiitettävän palautteen. Opettajan antama opetus ja ohjaus on käytössäsi koko opintojen ajan. Lisäksi saat käyttöösi runsaasti materiaalia, kuten luentotallenteita, joita voit hyödyntää opiskelussa.

Tampereen kesäyliopistossa voit opiskella Bio- ja ympäristötieteiden perusopintojen lisäksi myös yksittäisiä opintojaksoja, joista on hyötyä haettaessa avoimen väylältä biologian opintoihin: Molekyylien maailma 5 op, Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op ja Academic Reading 3 op.

Tule sinäkin mukaan, me odotamme juuri sinua!

Heidi Kervinen
Bio- ja ympäristötieteiden opettaja

Japanilainen kohteliaisuuden ja etiketin pyörteissä

”Jopa tavallinen väki ja maalaiset ovat hyvätapaisia ja niin huomattavan kohteliaita, että he antavat itsestään vaikutelman kuin olisivat hovissa kasvatettuja. Tässä suhteessa he ovat korkeammalla kuin paitsi muut itäiset kansat myös eurooppalaiset.”

Näin ihastellen kirjoitti japanilaisista 1590-luvulla italialainen lähetyssaarnaaja Alessandro Valignano (1539–1606), joka oli ensimmäisten Japanissa käyneiden eurooppalaisten joukossa. Vaikka Valignanon tekstistä on yli 400 vuotta, hyvin samankaltaiset havainnot toistuvat myös nykypäivän matkakirjoissa: Japanissa vierailleet ulkomaalaiset hämmästyvät usein paikallisten kohteliaisuudesta, avuliaisuudesta ja vieraanvaraisuudesta.

Samalla ulkomaalainen saattaa tuntea itsensä rumaksi ankanpoikaseksi, kun ympäröivien ihmisten kaunis kehonkieli ja sulava kommunikointi poikkeavat niin paljon totutusta. Miten edes yrittää kiittää saamastaan vieraanvaraisuudesta, kun se tuntuu ylittävän odotukset niin kaikilla tavoilla? Miten koskaan tottua toimimaan kuten japanilaiset? Tällaisten kysymysten parissa painivat tietysti turistit, mutta ne ovat tyypillisiä myös maassa pidempään oleskelleille ja japanin kieltä taitavillekin ulkomaalaisille.

Japaniin tutustuminen muuttaa ihmistä

Todellisuudessa japanilainen etiketti ei ole kuitenkaan niin monimutkaista tai vaikeaa ymmärtää kuin usein väitetään. Erilaisia sääntöjä on kyllä paljon, mutta lopulta ne kytkeytyvät tavalla tai toisella yhteen. Suomalaisella peruskohteliaisuudellakin pärjää Japanissa jo pitkälle, vähintään matkalaisena – mutta paikallisten tapojen opettelu se vasta onkin kiehtova tutkimusmatka, joka totuttaa mieltä ja kehoa käyttäytymään aivan uudella tavalla. Tässä mielessä voi helposti todeta, että Japaniin tutustuminen muuttaa ihmistä.

Lisää tietoa japanilaisesta etiketistä kevään yleisöluennolla

Tampereen kesäyliopiston esitelmässäni ”Etiketti Japanissa” (6.4.2022 klo 17) kerron japanilaisen etiketin ja kohteliaisuuden perusteista, siitä miten kaikki säännöt eivät aina ole selviä japanilaisille itselleenkään, kuten myös siitä, millä perussäännöillä matkaaja pärjää Japanissa. Esitelmä sopii yhtä lailla jo Japania tuntevalle yleisölle kuin ensikertalaiselle, ja siitä saa vinkkejä myös japanilaisten kanssa toimimiseen työelämässä. Tervetuloa tutustumaan Japanin kiehtovaan tapakulttuuriin!

Kirjoittaja: FT Lasse Lehtonen on japanilaiseen kulttuuriin erikoistunut tutkija Helsingin yliopistosta.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Bow_(11106700545).jpg

Positiivinen johtaminen – Mahdollisuus muutosten myllerryksessä?

Kukapa olisi kolme vuotta sitten osannut ennustaa sen, missä nyt olemme. Entä mikä on tilanne vuoden kuluttua? Varmaa taitaa olla vain se, että olemme keskellä muutosta, murrosta, niin yksityiselämässä kuin työssäkin. Varmaa on myös se, että uudet ajat vaativat uudenlaista ajattelua ja toimintaa – se mikä toimi aiemmin, ei yleensä ole erityisen toimivaa uuden edessä. Tarvitaan nykymallien ravistelua, rohkeutta tarttua uusiin toimintamalleihin. Tarvitaan uudenlaista johtamisotetta, positiivista johtamista, joka haasteiden keskellä keskittyy siihen, mikä on hyvää, toimivaa ja tulosta tuottavaa niin yksilön, tiimin kuin organisaatioidenkin kannalta.

Positiivinen johtaminen pohjautuu positiiviseen psykologiaan ja soveltaa sen tutkimuksia johtamiskontekstissa. Positiivinen psykologia on psykologian suuntaus, tieteellistä tutkimusta siitä, mikä mahdollistaa yksilöiden ja yhteisöjen optimaalisen hyvinvoinnin, kukoistuksen. Positiivinen johtaminen keskittyy heikkouksien sijaan vahvuuksiin, ongelmien sijaan mahdollisuuksiin ja haasteiden sijaan siihen, mikä on erinomaista yksilöissä ja organisaatioissa. Se edistää yksilöiden hyvinvointia, innostusta ja oppimista sekä koko työyhteisön laatua, tuottavuutta, tehokkuutta ja tuloksellisuutta.

Positiivisen psykologian opeilla vahvistetaan resilienssiä

 

Positiivinen johtaminen ei kuitenkaan ole höttöistä pakkopositiivisuutta ja ongelmien ohi katsomista. Sen voima tulee erityisesti näkyviin haasteiden ja vaikeuksien pyörteissä – jollaisena myös tämä aika voidaan melko perustellusti nähdä. Myönteiset tunteet toimivat puskurina kuormitusta vastaan ja edistävät hyvinvointia. Turvallinen ja myönteinen työilmapiiri mahdollistaa vaikeiden asioiden esiin nostamisen, niiden käsittelemisen ja ratkaisemisen rakentavalla tavalla. Hyvät ihmissuhteet edistävät oppimista ja uuden omaksumista. Ja positiivisen psykologian periaatteiden soveltaminen vahvistaa yksilöiden ja organisaation resilienssiä, kykyä toimia joustavasti muutoksen keskellä ja kohdata vaikeuksia ja vastoinkäymisiä.

Oletko valmis haastamaan ajatteluasi ja toimintatapojasi?

 

Kukaan ei pysty varmuudella ennustamaan tulevaisuutta. Muutos on kuitenkin jatkossakin väistämätöntä, ehkä jopa entistä varmemmin ja pidemmin harppauksin. Onneksi kaiken epävarmuuden keskellä meille on tarjolla tutkittuja ja perusteltuja lähestymistapoja ja toimintamalleja. Yksinään nämä työkalut eivät kuitenkinkaan taianomaisesti tee johtajista, esihenkilöistä tai organisaatiosta positiivista. Tarvitaan myös tietoa ja ymmärrystä positiivisen psykologian periaatteista sekä aitoa ja rehellistä itsensä, ajattelunsa ja toimintatapojensa haastamista.

Uusi Positiivisen johtamisen ja kukoistavien organisaatioiden koulutusohjelma tarjoaa tätä kaikkea: tutkittua tietoa parhaista ihmisten ja organisaation kukoistuksen mahdollistavista tekijöistä, tietoa ja ymmärrystä positiivisen johtamisen ja positiivisen psykologian teorioista, viitekehyksistä ja taustaoletuksista sekä käytännön työkaluja ja muutoksen todentamisen mittareita sekä itsensä haastamista ja oman positiivisen johtamismallin rakentamista.

 

Johanna Huhtamäki

Kirjoittaja on positiivisen johtamisen ja kukoistavien organisaatioiden koulutusohjelman kehittäjä ja kouluttaja. Johanna on positiivisen psykologian asiantuntija, tietokirjailija, tuotantotalouden DI ja väitöstutkija, joka tutkii jatkuvan huippusuorituksen taustalla vaikuttavia ajattelumalleja. Hänellä on tausta organisaatioista, muutoksen johtamisesta ja esihenkilönä toimisesta. Kouluttamisen lisäksi Johanna toimii valmentajana, konsulttina ja puhujana.