Opiskelijan tarina: ”Psykologian opiskelussa kiehtoo mahdollisuus soveltaa opittua omaan työhön”

Marja Rajala työskentelee sosiaalialalla lasten, nuorten ja perheiden parissa. Hän on opiskellut työn ohessa koko aikuisikänsä. Marja onkin erinomainen esimerkki elinikäisestä oppijasta. 

” Upeaa, että on tällainen järjestelmä, joka mahdollistaa, että tässä kohtaa voi työn ohessa opiskella. Ja ihan kohtuuhinnalla. Opiskelu tuo elämääni motivaatiota ja inspiraatiota, tykkään ihan hirveästi oppia uutta – ja nyt on ollut tilaisuus käyttää siihen aikaa.” 

Nyt Marja opiskelee kesäyliopistossa Psykologian perusopintoja Jyväskylän avoimen yliopiston opintovaatimusten mukaisesti”.   

”Tiesin psykologian opintojen olevan mielenkiintoisia, mutta yllätyin silti, miten paljon niistä voi saada omaan työhön”, hän kertoo. 

Marja on saanut paljon uusia ideoita työhönsä liittyen, joita hän haluaa soveltaa käytäntöön. Juuri siinä onkin ollut se innostavin anti, kun pääsee viemään opiskelun kautta syntyneitä uusia ajatuksia osaksi työn arkea. 

”Opiskelu on tuonut ihan hirveästi työhön uutta intoa ja motivaatiota.” 

Luennot ovat olleet Marjan mielestä laadukkaita ja opettajat ammattilaisia. Opettajat ovat osanneet kertoa vaikeistakin asioista, kuten neuropsykologian teorioista, ymmärrettävästi. Avoimessa yliopistossa kurssit suoritetaan usein tenteillä tai muilla kirjallisilla tehtävillä. Marja ei kuitenkaan ole ottanut arvosanoista paineita. 

”Kukin voi itse valita, että onko suorittamassa numeroita vai oppimassa vaan muulla tavalla. Se on ihan oma valinta,” hän toteaa. 

Avoimessa yliopistossa voi opiskella joustavasti työn ja muun elämän ohella – ja usein luennot on järjestetty verkossa. Marja on kokenut verkko-opiskelun luentoineen toimiviksi, ja opiskelun, työn ja vapaa-ajan yhdistäminen on tuntunut hänestä helpolta. 

”Elän sellaista vaihetta, että töiden jälkeen minulla on aikaa opiskella. Opiskelu on ollut pikemminkin semmoinen täydentävä asia tässä elämänvaiheessa. Se on tuonut sisältöä sekä työhön että siihen muuhun aikaan.” 

Marjalla on myös kehittämisideoita opintojen järjestämisestä. Hän kaipaa esimerkiksi enemmän keskustelua muiden opiskelijoiden kanssa ja mielellään hyödyntäisi osallistujien moniammatillisia taustoja yhteisten keskusteluiden muodossa. Vapaamuotoiset tapaamiset opiskelijoiden kesken antaisivat mahdollisuuden tutustua paremmin ja verkostoitua. 

”Opinnoissa oli hyvin monimuotoinen ryhmä ja monella oli paljon ammatillista kokemusta taustalla. Mielelläni kuulisin kokemuksia ja voisin sitten itsekin hyötyä niiden jakamisesta, jos opinnoissa syntyisi vuoropuhelua enemmän”, Marja esittää. 

Haluatko tietää elämästä enemmän? Opiskele bio- ja ympäristötieteitä!

Opinnot tarjoavat tietoa, jota voit heti hyödyntää niin solujen, eliöiden kuin ympäristönkin toiminnan laajemmassa ymmärtämisessä. Tutustumme opiskeltaviin asioihin pintaa syvemmältä. Tiedot ja taidot karttuvat nopeasti, koska saat yksilöllistä ohjausta, laadukasta opetusta ja samasta alasta kiinnostuneen ryhmän jakamaan kokemuksia ja opittuja asioita. Liity mukaan tyytyväisten opiskelijoiden joukkoon!

Opinnot sopivat monenlaisiin elämäntilanteisiin. Voit suorittaa opintoja työn tai opiskelun ohessa, koska opiskelu on joustavaa ja kaikilla teoriatunneilla on mahdollisuus etäyhteyteen. Pääset myös tutkimaan eliömaailmaa laboratoriossa ja opit käyttämään mikroskooppia. Bio- ja ympäristötieteiden opinnoista on hyötyä esimerkiksi jatko-opintoihin pyrkiville, opettajille, maa- ja metsätaloudessa työskenteleville sekä kaikille, jotka haluavat päivittää tietojaan elämän monimuotoisuudesta ja maapallon nykytilasta. Opinnot sopivat erittäin hyvin myös lukio-opiskelijoille ja välivuotta viettäville.

Ponnahduslauta tulevaisuuteen avoimen väylältä

Bio- ja ympäristötieteiden alalta voit valmistua esimerkiksi solubiologian tai perinnöllisyystieteen tutkijaksi, uuden teknologian kehittäjäksi lääketieteen tai vaikkapa ympäristönsuojelun aloille, sekä erilaisiin asiantuntija-, ja opetustehtäviin. Voisit työskennellä myös esimerkiksi vesistöjen tai luonnonvarojen kestävän käytön parissa. Alan tutkinnot soveltuvat varsin laajasti monenlaisiin työtehtäviin. Bio- ja ympäristötieteet ovat tämän päivän, sekä vahvasti myös tulevaisuuden ala.

Jos päätät hakea tutkinto-opiskelijaksi, olet jo päässyt tutustumaan alaan etukäteen. Avoimen yliopiston väylällä voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suorittamiesi opintojen perusteella, ilman valintakoetta tai todistusvalintaa. Voit siis opiskella oman valintasi mukaan joko omaksi iloksesi, täydentää aiempaa osaamistasi tai tähdätä tutkintoon asti.

Opiskelijoiden innostus on parasta

Toimin bio- ja ympäristötieteiden perusopintojen opettajana ja opintoryhmätapaamisten ohjaajana Tampereen kesäyliopistossa. Opinnot ovat Jyväskylän avoimen yliopiston vaatimusten mukaisia opintoja. Biologiksi olen valmistunut kahdeksan vuotta sitten ja opinnoissani olen erikoistunut yleiseen ja ekologiseen fysiologiaan. Omaa erikoisalaani on se, miten eliöt ovat vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa ja miten ympäristön muuttuminen vaikuttaa niihin ja niiden elintoimintoihin.

Ihminen muokkaa ympäristöä ja muutokset kohdistuvat takaisin ihmiseen. Nyt jos koskaan maapallo kaipaa uusia osaajia pitämään huolta yhteisestä ympäristöstä. On upeaa nähdä opiskelijoiden löytävän omia mielenkiinnon kohteitaan ja kenties tulevaisuuden tutkimuskohteita. Ilahduttavaa on aina kuulla, kun opiskelija kertoo aloittaneensa opiskelut tai työt toivomallaan alalla, ja että avoimen yliopiston opinnoista on ollut tämän tavoitteen saavuttamisessa hyötyä.

Nopeammin ammattiin

Aloitin biologian opintoni avoimessa yliopistossa ja jatkoin valintakokeen kautta tutkinto-opiskelijaksi. Avoimessa yliopistossa suoritetut perusopinnot sai liittää suoraan tutkintoon. Tämä nopeutti valmistumista jopa puolella vuodella.

Avoimen yliopiston opinnoissa oppii myös vastaustekniikkaa ja tieteellistä kirjoittamista, joista on paljon hyötyä myöhemmin esimerkiksi opinnoissa ja työelämässä. Tampereen kesäyliopiston opiskelijat ovat antaneet bio- ja ympäristötieteiden opintokokonaisuudesta kiitettävän palautteen. Opettajan antama opetus ja ohjaus on käytössäsi koko opintojen ajan. Lisäksi saat käyttöösi runsaasti materiaalia, kuten luentotallenteita, joita voit hyödyntää opiskelussa.

Tampereen kesäyliopistossa voit opiskella Bio- ja ympäristötieteiden perusopintojen lisäksi myös yksittäisiä opintojaksoja, joista on hyötyä haettaessa avoimen väylältä biologian opintoihin: Molekyylien maailma 5 op, Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op ja Academic Reading 3 op.

Tule sinäkin mukaan, me odotamme juuri sinua!

Heidi Kervinen
Bio- ja ympäristötieteiden opettaja

Biotieteet esite (pdf)

Japanilainen kohteliaisuuden ja etiketin pyörteissä

”Jopa tavallinen väki ja maalaiset ovat hyvätapaisia ja niin huomattavan kohteliaita, että he antavat itsestään vaikutelman kuin olisivat hovissa kasvatettuja. Tässä suhteessa he ovat korkeammalla kuin paitsi muut itäiset kansat myös eurooppalaiset.”

Näin ihastellen kirjoitti japanilaisista 1590-luvulla italialainen lähetyssaarnaaja Alessandro Valignano (1539–1606), joka oli ensimmäisten Japanissa käyneiden eurooppalaisten joukossa. Vaikka Valignanon tekstistä on yli 400 vuotta, hyvin samankaltaiset havainnot toistuvat myös nykypäivän matkakirjoissa: Japanissa vierailleet ulkomaalaiset hämmästyvät usein paikallisten kohteliaisuudesta, avuliaisuudesta ja vieraanvaraisuudesta.

Samalla ulkomaalainen saattaa tuntea itsensä rumaksi ankanpoikaseksi, kun ympäröivien ihmisten kaunis kehonkieli ja sulava kommunikointi poikkeavat niin paljon totutusta. Miten edes yrittää kiittää saamastaan vieraanvaraisuudesta, kun se tuntuu ylittävän odotukset niin kaikilla tavoilla? Miten koskaan tottua toimimaan kuten japanilaiset? Tällaisten kysymysten parissa painivat tietysti turistit, mutta ne ovat tyypillisiä myös maassa pidempään oleskelleille ja japanin kieltä taitavillekin ulkomaalaisille.

Japaniin tutustuminen muuttaa ihmistä

Todellisuudessa japanilainen etiketti ei ole kuitenkaan niin monimutkaista tai vaikeaa ymmärtää kuin usein väitetään. Erilaisia sääntöjä on kyllä paljon, mutta lopulta ne kytkeytyvät tavalla tai toisella yhteen. Suomalaisella peruskohteliaisuudellakin pärjää Japanissa jo pitkälle, vähintään matkalaisena – mutta paikallisten tapojen opettelu se vasta onkin kiehtova tutkimusmatka, joka totuttaa mieltä ja kehoa käyttäytymään aivan uudella tavalla. Tässä mielessä voi helposti todeta, että Japaniin tutustuminen muuttaa ihmistä.

Lisää tietoa japanilaisesta etiketistä kevään yleisöluennolla

Tampereen kesäyliopiston esitelmässäni ”Etiketti Japanissa” (6.4.2022 klo 17) kerron japanilaisen etiketin ja kohteliaisuuden perusteista, siitä miten kaikki säännöt eivät aina ole selviä japanilaisille itselleenkään, kuten myös siitä, millä perussäännöillä matkaaja pärjää Japanissa. Esitelmä sopii yhtä lailla jo Japania tuntevalle yleisölle kuin ensikertalaiselle, ja siitä saa vinkkejä myös japanilaisten kanssa toimimiseen työelämässä. Tervetuloa tutustumaan Japanin kiehtovaan tapakulttuuriin!

Kirjoittaja: FT Lasse Lehtonen on japanilaiseen kulttuuriin erikoistunut tutkija Helsingin yliopistosta.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Bow_(11106700545).jpg