Osaavan kouluttajan anatomia

Olen toiminut kouluttajana yli 20 vuotta ja näiden vuosien aikana usein pysähtynyt miettimään koulutuksen anatomiaa. Mistä muodostuu ne koulutukset, jotka osallistujat kokevat antoisiksi? Minkälaisiin koulutuksiin osallistujat ovat todella tyytyväisiä? Mitkä tekijät tukevat innostumista, oivaltamista ja oppimista?

Koulutusten anatomia

Kouluttajavuosien aikana olen aktiivisesti kerännyt sekä välitöntä että kirjallista palautetta, joka on pääsääntöisesti ollut erittäin hyvää ja innostunutta.

”Ihan huippukoulutus, yksi parhaista ja hyödyllisimmistä, joissa olen ollut”, ”Paras koulutus ikinä!” ”En ole ikinä saanut näin hyvää koulutusta yli 20 vuoteen tällä alalla”, ”Olet yksi lempikouluttajistani”, jne.

Onneksi näiden lisäksi olen myös saanut palautteita, jotka ovat auttaneet minua kehittymään kouluttajana.

Palautteet ovat tärkeitä minulle, mutta tärkeämpää on ollut saada tietää, että koulutuksella on ollut vaikutusta. Osallistujat ovat kokeneet saavansa koulutuksesta itselleen oivalluksia ja työkaluja oman osaamisensa kehittämiseen sekä konkreettisia menetelmiä, joita hyödyntää arjessa. Omien kokemusteni ja näiden palautteiden kautta olen vuosien saatossa päässyt kiinni toimivien koulutusten ja osaavan kouluttajan anatomiaan.

Millainen on osaava kouluttaja?

Koen, että osaavalla kouluttajalla on tietoa oppimisesta. Hän rakentaa koulutuksensa loogisesti tukemaan tavoitteita, huomioiden sisällön kohdentamisen sekä monipuolisen havainnollistamisen. Osaava kouluttaja on dynaaminen esiintyjä, jonka tapa kohdata ihmiset luo turvallista ja rentoa ilmapiiriä. Lisäksi tarvitaan osallisuutta sekä osallistamista. Osaava kouluttaja tarjoaa mahdollisuuksia osallistua sekä tapoja prosessoida koulutuksen asioita eri tavoin.

Näiden teemojen käsittelyyn pohjautuu Osaava kouluttaja -koulutus. Koulutus on kokonaisvaltainen: tästä koulutuksesta et saa vain oppia kouluttamiseen vaan pystyt kehittämään omia vuorovaikutustaitojasi, saat varmuutta esiintymiseen sekä opit toiminnallisista ja osallistavista menetelmistä ja ryhmän hallinnasta. Toivottavasti saat myös raikkaita näkökulmia sekä uutta intoa, varmuutta ja rohkeutta kouluttamistyöhön.

Kuvassa kouluttaja Jutta Laino-Tabell

Osaavasti sinulle

Osaava® -koulutukset ovat ammatillista täydennyskoulutusta, jotka vastaavat sekä työelämän että työntekijöiden tarpeisiin. Koulutusten avulla voimme vahvistaa samanaikaisesti sekä osallistujien omaa että organisaation osaamista ja menestystä.

Osaava® -koulutukset rakentuvat vankkaan ammattitaitoon sekä pitkään kokemukseen eri toimialojen kouluttamisesta. Taustani nojaa puheviestinnän, johtajuuden, draamakasvatuksen sekä aikuiskasvatuksen opintoihin Jyväskylän yliopistossa. Olen toiminut kouluttajana vuodesta 2000 ja koulutus- ja ohjausalan yritykseni Ohjaamon® perustin keväällä 2007 ollessani kolmen alle kolmevuotiaan äiti. Ohjaamon kautta koulutan sekä työskentelen kehittäjänä ja työnohjaajana. Lisäksi olen toiminut Jyväskylän Avoimen yliopiston draamakasvatuksen perusopintojen vastuuopettajana Tampereella yli 10 vuotta.

Kouluttajana pyrin itse toimimaan osaavan kouluttajan tavoin. Pidän tärkeänä helposti lähestyttävyyttä sekä oppimista tukevaa turvallista ilmapiiriä.  Arvostan osallistujia ja siksi kohdennan sisällöt ja havainnollistamisen keinot juuri kyseiselle ryhmälle. Uskon sisällön syventämiseen toiminnan kautta. Haluan tarjota mahdollisuuksia osallisuudelle, sillä ajattelen, että jokaisella osallistujalla on osaamista ja kokemuksia, jotka voimme valjastaa yhteisen oppimisen käyttöön.

Tule mukaan oppimaan yhdessä ja syventämään osaamistasi!

Jutta Laino-Tabell, Koulutus- ja ohjausalan yrittäjä, työnohjaaja, draamapedagogi
Ohjaamo®
Osaava® Koulutukset

Jutan tulevia koulutuksia Tampereen kesäyliopistossa:

Osaava kouluttaja 8 op (verkkototeutus)
Osaava kouluttaja 12 op (lähitoteutus)
Osaavasti vuorovaikutuksessa -webinaarisarja

 

 

Päättäjäisiä ja alkuja

Alkukesä on monille aikuisillekin päättäjäisten aikaa, jota on syytä juhlistaa! Koulutusten päättyessä oman kasvun ja kehittymisen prosessit eivät kuitenkaan pääty, vaan ovat juuri päässeet käyntiin ja jatkuvat uusissa konteksteissa.

Vaikuttavaa koulutusta

Kesäyliopistojen järjestämien Ratkaisukeskeisen valmentaja -koulutusten kouluttajana saan jälleen tuntea ylpeyttä aikuisopiskelijoiden esitellessä opintoihin liittyvien kehittämishankkeiden loppuraportteja, joista huokuu työnilo ja innostuneisuus. Suomalaista työelämää on tehty paremmaksi useilla eri aloilla. Monissa eri ammateissa ja työtehtävissä on voitu kehittää omaa ja oman tiimin tai työyhteisön työn tekemisen ja vuorovaikutuksen tapaa, jolla on merkitystä ja vaikutusta monien ihmisten työhön, elämään ja työhyvinvointiin. Pienistä askelista on lähtenyt liikkeelle merkittäviä muutoksia, jotka edistävät työyhteisöjen jäsenten hyvinvointia ja työniloa.

Ratkaisukeskeisillä sovelluksilla kehitetään työelämää

Yhteenkuuluvuuden tunnetta, kuulluksi tulemista ja arvostavia kohtaamisia on mahdollistettu monissa työyhteisöissä. Tapausesimerkit herättävät liikutusta kuulijoissakin ja ovat olleet merkityksellisiä ja vaikuttavia myös yritysten ja organisaatioiden näkökulmasta. Eräs opiskelija halusi suunnitella ratkaisukeskeisen ja dialogisen kehityskeskusteluformaatin pk-yrityksen käyttöön, ja toinen suunnitteli oman tiiminsä kanssa heidän organisaation arvojen mukaiset pelisäännöt. Kolmas puolestaan johtaa valmentavan esihenkilön roolista käsin organisaation muutosprosessia ratkaisukeskeisen valmennusprosessin mukaisesti. Neljäs lanseerasi isoon organisaatioon oman ratkaisukeskeisen valmennus- ja koulutusmoduulin avainhenkilöille. Ja unohtamatta erästä esihenkilöä, joka alkoi toteuttaa säännöllisiä valmennuksellisia one-to-one keskusteluja tiimin jäsenten kanssa viedäkseen eteenpäin uusia toimintamalleja yrityksessä. Puhumattakaan oppilaitoskuraattorista, joka hyödyntää ratkaisukeskeistä single-session prosessia päivittäin vastaanotollaan. Lista hyvistä ja dialogiseen työotteeseen pohjautuvista kehittämisen käytännöistä on pitkä.

Useiden koulutusten myötä, olen erityisen iloinen siitä, että opiskelijat kokevat ratkaisukeskeiset sovellukset ihan oikeasti hyödyllisiksi ja oppivat soveltamaan niitä ja lisäksi haluavat viedä niitä omiin organisaatioihinsa osaksi työarkea. Hyvä työelämä on mahdollista ja siihen kannattaa panostaa! Parasta yhteiskuntavastuuta on hyvä henkilöstöhallinto.

Olen kiitollinen, että olen saanut kohdata upeita eri alojen osaajia monesta ikäluokasta ja olla heidän rinnalla oppijana.

Kirjoittaja: Anita Hedman, FM, Kouluttajapsykoterapeutti (VET), Team ja Executive coach (ICF)

Anita Hedmanin koulutuksia Tampereen kesäyliopistossa löydät näistä linkeistä:
Psyykkinen valmentaja 25 op
Ratkaisukeskeinen valmentaja 20 op
Voimavarakeskeinen traumatyöskentely

 

Bio- ja ympäristötieteiden opinnoista tulevaisuuden ammattiin

Uuden opintoryhmän aloittaessa opintonsa, huomaan aina saman innostuksen itsessäni. Eikä ihme, sillä saan opettaa alaa, josta kiinnostuin jo oppiessani kävelemään. Hienoimmat sulat, kävyt ja muut aarteet keräsin talteen ja sain niitä tutkiessani paljon iloa. Tänä päivänä minua ilahduttaa, kun huomaan opiskelijoiden innostuvan opinnoistaan ja löytävän oman juttunsa.

Toimin bio- ja ympäristötieteiden perusopintojen opettajana ja opintoryhmätapaamisten ohjaajana Tampereen kesäyliopistossa. Opinnot ovat Jyväskylän avoimen yliopiston vaatimusten mukaisia opintoja. Biologiksi olen valmistunut seitsemän vuotta sitten ja opinnoissani olen erikoistunut yleiseen ja ekologiseen fysiologiaan. Omaa erikoisalaani on se, miten eliöt ovat vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa ja miten ympäristön muuttuminen vaikuttaa niihin ja niiden elintoimintoihin. Itseäni kiehtoo se, että opettamillani kursseilla mennään asioissa pintaa syvemmälle ja solutasolle asti, mikä tarjoaa opiskelijoille laajempaa ymmärrystä opiskeltavasta alasta ja nykypäivän ilmiöistä.

Monet uravaihtoehdot bio- ja ympäristöalalla motivoivat opiskelemaan

Opettaja on palveluammatissa. Teen työtä sen eteen, että opiskelijoille on opinnoistaan hyötyä heti uuden osaamisen ja tiedon karttuessa, mutta myös opintojen jälkeen. Bio- ja ympäristötieteiden alalla on paljon tulevaisuuden työpaikkoja. Solubiologian tutkijat, ympäristönsuojelun ammattilaiset ja kestävän uuden teknologian kehittäjät energiantuotannon ja lääketieteen aloilla rakentavat tulevaisuuden yhteiskuntaa. Monia näistä työpaikoista ei voida korvata keinoälyllä ja roboteilla.

Opiskelu on muutakin kuin luennoille osallistumista

Opetuksessani korostuu syy-seuraus-suhteiden ymmärtäminen ulkoa opettelun sijaan. Harva meistä oppii seuraamalla ainoastaan luentoa, joten opinnot sisältävät myös yksin ja yhdessä tehtäviä harjoitustehtäviä. Lähitapaamisten lisäksi opintoihin kuuluu verkko-opiskelua, mikä mahdollistaa osallistumisen paikasta riippumatta. Opiskelijat ovat arvostaneet myös saamaansa yksilöllistä palautetta ja ohjausta tehtävien kanssa.

Avoimen yliopiston opintojen kautta tutkinto-opiskelijaksi

Omat biologian opintoni aloitin opiskelemalla ensin perusopinnot avoimen yliopiston kautta. Kun pääsin opiskelemaan biologiaa, sain hyväksi luettua perusopinnot osaksi tutkintoa. Tämä nopeutti opintoja noin puolella vuodella, mikä oli minusta oikein hyvä diili. Sain myös avoimen yliopiston opintojen aikana käsityksen siitä, millaisia asioita tutkinto-opinnoissa tullaan käymään läpi. Tämä toi itselleni varmuutta siitä, että opinnot ovat minua varten.

Opiskelu avoimessa yliopistossa sopii eri elämäntilanteisiin

Opinnoista on paitsi iloa, myös hyötyä. Avoimen yliopiston opintoja voi sisällyttää moniin korkeakouluopintoihin. Ehdottomasti plussaa on myös se, että opinnot sopivat moneen elämäntilanteeseen, koska niitä ei tarvitse suorittaa kokopäiväisesti. Avoimen yliopiston väylän kautta voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suorittamiesi opintojen perusteella. Esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa avoimen väyliä on kaikkiin sen tiedekuntiin. Lisätietoja avoimen yliopiston väylästä Jyväskylän yliopistossa voit lukea Jyväskylän avoimen yliopiston sivuilta.

Lukiolainenkin hyötyy avoimen yliopiston opinnoista

Lukio-opiskelijoille avoimen yliopiston opintojen suorittaminen tuo lisätietoa, jonka avulla saattaa yltää parempiin arvosanoihin lukio-opinnoissa ja ylioppilaskirjoituksissa. Opiskellessa vaikeammat asiat ja hajanaiset kokonaisuudet loksahtavat kohdilleen. On hienoa olla opiskelijoiden kanssa mukana niissä hetkissä, kun tulee ahaa-elämyksiä; ai näin se asia menee! Mukavinta palautetta on, kun opiskelijat kertovat, että opettajan innostus alaa kohtaan näkyy opetuksessa.

Heidi Kervinen, Bio- ja ympäristötieteiden opettaja, Tampereen kesäyliopisto

Kuvat: Heidi Kervinen

Tutustu Jyväskylän avoimeen yliopistoon