Kesäyliopiston uusi rehtori on Anu Urhemaa

Aloitin Tampereen kesäyliopiston uutena rehtorina 1.9. pitkäaikaisen rehtorin Ritva Ojalehdon jäädessä eläkkeelle. Olen tehnyt pitkän uran Tampereen kesäyliopistossa, aloitin vuonna 2001 koulutussuunnittelijana ja viime vuodet olen työskennellyt koulutuspäällikkönä. Vastuullani on ollut niin avointa yliopisto-opetusta kuin ammatillista täydennyskoulutustakin. Koulutuksen kehittäminen ja uudistaminen on ollut aina lähellä sydäntäni.

Näen tärkeänä, että kesäyliopiston koulutustarjonta on jatkossakin monipuolista ja että tarjoamme menestyviä koulutuksia sekä tämän päivän että tulevaisuuden osaamistarpeisiin yhdessä laajan kouluttajaverkoston kanssa. Ilmastonmuutos ja työhyvinvointi ovat esimerkkejä lähitulevaisuuden ajankohtaisista koulutusteemoista. Minulle on myös tärkeää, että Tampereen kesäyliopisto on kokonaisvaltaisesti asiakkaitaan palveleva koulutusorganisaatio.

Maailma muuttuu ja meidän on pysyttävä mukana muutoksessa. Yksi hieno uudistus on mahdollisuus viedä Tampereen kesäyliopiston tulevia opintopisteytettyjä ja osaamisperusteisesti kuvattuja täydennyskoulutuksia Koski -palveluun, josta löytyvät entuudestaan esimerkiksi korkeakouluissa suoritetut opinnot. Täydennyskoulutussuoritusten kirjaaminen valtakunnalliseen Koski -palveluun lisää koulutuksellista tasa-arvoa, helpottaa erilaisten opintojen tunnustamista ja hyväksilukemista.

On hieno hetki, kun tulee valituksi – tästä kuitenkin kaikki työ vasta alkaa. Rehtorin vastuulla on taloudesta ja toiminnasta vastaaminen, toimintaedellytysten turvaaminen sekä strategian jalkauttaminen käytäntöön. Haluan olla läsnä ja helposti lähestyttävä sekä avoin uusille ideoille ja toimintatavoille. Yhdessä osaavan henkilöstön kanssa teemme Tampereen kesäyliopistosta Suomen parhaan kesäyliopiston.

Kuvassa: Rehtori Anu Urhemaa

Väkivaltatyön tulee aina perustua tutkittuun tietoon ja vaikuttaviin työtapoihin

Lähisuhdeväkivalta koskettaa varsin useaa suomalaista jollakin tavalla. Lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäiseminen (5 op, Jamk) -opintojakson tavoitteena on lisätä osallistujan ymmärrystä siitä, mitä väkivalta lähisuhteissa voi olla, miten väkivaltaa voi ottaa puheeksi ja millaisia palveluita väkivaltaa kokeneille on olemassa. Keskeistä on myös pohtia sitä, millaisia ajatuksia, tunteita ja mielikuvia osallistuja voi väkivaltaan lähisuhteissa liittää. Tämä on tärkeää, koska väkivaltatyön tulee aina perustua tutkittuun tietoon ja vaikuttaviin työtapoihin. Tieto lisää ymmärrystä ja auttaa rakentamaan taitoja esimerkiksi siihen, millä tavalla voi työssä ottaa puheeksi rutiininomaisesti lähisuhdeväkivalta asiakastyössä. Väkivalta lähisuhteissa on väkivaltaa kokevalle henkilölle usein erityisen vahingollista, sillä väkivallan tekijä on läheinen henkilö. Lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisy, tunnistaminen ja väkivaltaa kokeneiden sekä väkivaltaa käyttäneiden auttaminen ovat keskeisiä tekoja niin lapsen kuin koko perheenkin näkökulmasta.

Olen mukana tämän opintojakson toteutuksessa. Olen koulutukseltani terveystieteiden maisteri ja opettaja. Teen väitöstutkimusta lähisuhdeväkivallasta erityisesti lapsiin kohdistuen. Aiemmalta koulutukseltani olen terveydenhoitaja-kätilö. Olen työskennellyt lasten, nuorten ja perheiden parissa niin perus- kuin erikoissairaanhoidossa yli kymmenen vuoden ajan. Opettajana työskentelin lähes kymmenen vuotta toisella asteella ja tein työtä esimerkiksi seksologian koulutusta kehittäen ja toteuttaen. Tällä hetkellä työskentelen seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisytyössä järjestökentällä. Olen koulutukseltani myös seksuaaliterapeutti ja työnohjaaja. Tähän opintojaksoon tuon näkemystä siis monesta eri näkökulmasta, niin tutkimuksen kuin aivan ruohonjuuritason väkivaltatyöstä.

Tule mukaan!

TtM Tanja Simola

Lähdisuhdeväkivallan ennaltaehkäiseminen 5 op (Jamk) alk. 13.11.2021

Osaavan kouluttajan anatomia

Olen toiminut kouluttajana yli 20 vuotta ja näiden vuosien aikana usein pysähtynyt miettimään koulutuksen anatomiaa. Mistä muodostuu ne koulutukset, jotka osallistujat kokevat antoisiksi? Minkälaisiin koulutuksiin osallistujat ovat todella tyytyväisiä? Mitkä tekijät tukevat innostumista, oivaltamista ja oppimista?

Koulutusten anatomia

Kouluttajavuosien aikana olen aktiivisesti kerännyt sekä välitöntä että kirjallista palautetta, joka on pääsääntöisesti ollut erittäin hyvää ja innostunutta.

”Ihan huippukoulutus, yksi parhaista ja hyödyllisimmistä, joissa olen ollut”, ”Paras koulutus ikinä!” ”En ole ikinä saanut näin hyvää koulutusta yli 20 vuoteen tällä alalla”, ”Olet yksi lempikouluttajistani”, jne.

Onneksi näiden lisäksi olen myös saanut palautteita, jotka ovat auttaneet minua kehittymään kouluttajana.

Palautteet ovat tärkeitä minulle, mutta tärkeämpää on ollut saada tietää, että koulutuksella on ollut vaikutusta. Osallistujat ovat kokeneet saavansa koulutuksesta itselleen oivalluksia ja työkaluja oman osaamisensa kehittämiseen sekä konkreettisia menetelmiä, joita hyödyntää arjessa. Omien kokemusteni ja näiden palautteiden kautta olen vuosien saatossa päässyt kiinni toimivien koulutusten ja osaavan kouluttajan anatomiaan.

Millainen on osaava kouluttaja?

Koen, että osaavalla kouluttajalla on tietoa oppimisesta. Hän rakentaa koulutuksensa loogisesti tukemaan tavoitteita, huomioiden sisällön kohdentamisen sekä monipuolisen havainnollistamisen. Osaava kouluttaja on dynaaminen esiintyjä, jonka tapa kohdata ihmiset luo turvallista ja rentoa ilmapiiriä. Lisäksi tarvitaan osallisuutta sekä osallistamista. Osaava kouluttaja tarjoaa mahdollisuuksia osallistua sekä tapoja prosessoida koulutuksen asioita eri tavoin.

Näiden teemojen käsittelyyn pohjautuu Osaava kouluttaja -koulutus. Koulutus on kokonaisvaltainen: tästä koulutuksesta et saa vain oppia kouluttamiseen vaan pystyt kehittämään omia vuorovaikutustaitojasi, saat varmuutta esiintymiseen sekä opit toiminnallisista ja osallistavista menetelmistä ja ryhmän hallinnasta. Toivottavasti saat myös raikkaita näkökulmia sekä uutta intoa, varmuutta ja rohkeutta kouluttamistyöhön.

Kuvassa kouluttaja Jutta Laino-Tabell

Osaavasti sinulle

Osaava® -koulutukset ovat ammatillista täydennyskoulutusta, jotka vastaavat sekä työelämän että työntekijöiden tarpeisiin. Koulutusten avulla voimme vahvistaa samanaikaisesti sekä osallistujien omaa että organisaation osaamista ja menestystä.

Osaava® -koulutukset rakentuvat vankkaan ammattitaitoon sekä pitkään kokemukseen eri toimialojen kouluttamisesta. Taustani nojaa puheviestinnän, johtajuuden, draamakasvatuksen sekä aikuiskasvatuksen opintoihin Jyväskylän yliopistossa. Olen toiminut kouluttajana vuodesta 2000 ja koulutus- ja ohjausalan yritykseni Ohjaamon® perustin keväällä 2007 ollessani kolmen alle kolmevuotiaan äiti. Ohjaamon kautta koulutan sekä työskentelen kehittäjänä ja työnohjaajana. Lisäksi olen toiminut Jyväskylän Avoimen yliopiston draamakasvatuksen perusopintojen vastuuopettajana Tampereella yli 10 vuotta.

Kouluttajana pyrin itse toimimaan osaavan kouluttajan tavoin. Pidän tärkeänä helposti lähestyttävyyttä sekä oppimista tukevaa turvallista ilmapiiriä.  Arvostan osallistujia ja siksi kohdennan sisällöt ja havainnollistamisen keinot juuri kyseiselle ryhmälle. Uskon sisällön syventämiseen toiminnan kautta. Haluan tarjota mahdollisuuksia osallisuudelle, sillä ajattelen, että jokaisella osallistujalla on osaamista ja kokemuksia, jotka voimme valjastaa yhteisen oppimisen käyttöön.

Tule mukaan oppimaan yhdessä ja syventämään osaamistasi!

Jutta Laino-Tabell, Koulutus- ja ohjausalan yrittäjä, työnohjaaja, draamapedagogi
Ohjaamo®
Osaava® Koulutukset

Jutan tulevia koulutuksia Tampereen kesäyliopistossa:

Osaava kouluttaja 8 op (verkkototeutus)
Osaava kouluttaja 12 op (lähitoteutus)
Osaavasti vuorovaikutuksessa -webinaarisarja