”Luotan siihen, että sinulla on homma hallussa.”

15 vuoden työurallani Tampereen kesäyliopiston projektipäällikkönä olen kuullut tämän lauseen lukuisia kertoja. Tällä kertaa sen totesi minulle Ilmantieteenlaitoksen tutkimusprofessori Jari Haapala, jota olen saapunut haastattelemaan Helsingin Kumpulassa sijaitsevaan Ilmatieteenlaitoksen päämajaan.

Tutkimusprofessori Haapala on lupautunut pitämään luennon kesäyliopiston vetämän ikääntyvien yliopiston radioluentosarjassa. Mutta koska Jarin aihe, Pohjoisen jäämeren nykytila ja arktisen jään huolestuttava hupeneminen, ovat ennen kaikkea visuaalista esitystapaa suosivia, on hän toivonut radioluennon elävöittämiseksi haastattelutyyppistä lähestymistapaa. Ja koska kesäyliopiston projektipäällikön tehtävänkuvaan kuuluu periaatteellinen ’ei’-sanan välttäminen sekä kaikkiin mahdollisiin ja mahdottomiin tilanteisiin valmistautuminen, vastasin Jarin toiveeseen tietenkin myöntävästi. Omaksuin tällä kertaa toimittaja-haastattelijan roolin ja tein kotiläksyni huolella. Kokemuksen tuomalla varmuudella vahvistin Jarille haastattelun alkajaisiksi, että ”tottahan toki, homma on hallussa”.

Kokemukseni mukaan ihminen, joka ei sano ’ei’ turhan usein, kerryttää kokemuksia keskimääräistä enemmän. Avarakatseisuus ja ennakkoluulottomuus ovat vieneet minut työurallani ihmeellisiin paikkoihin. Tällä kertaa ne veivät minut kuulemaan äärimmäisen kiehtovaa tarinaa monikansallisesta ja monitieteellisestä MOSAiC-hankkeesta, jossa tutkittiin satojen tutkijoiden voimin Pohjoisen jäämeren nykytilaa ja opittiin kylmyyden ja viiman keskellä elämään sovussa jääkarhujen ja tutkimuskalustosta kiinnostuneiden napakettujen kanssa. Hypnoottisen mielenkiintoisen keskustelun perusteella arvioin, että tutkimusprofessori Haapala on myös mies, joka sanoo työssään harvoin ’ei’. Ainakaan silloin hän ei kyseistä sanaa sanonut, kun tiedusteltiin halukkuutta lähteä 3,5 kuukaudeksi ulkotöihin maailman laidalle pimeistä pimeimpään kaamokseen tutkimaan jäälauttojen liikkeitä.

Suosittelen lämpimästi kuuntelemaan Radio Moreenin (https://nettiradiot.org/radio-moreeni/) taajuudella tiistaina 28.9. klo 10.15 alkaen, kuinka toimistotyöhön tottunut kasvatustieteilijä ja kenttätyössä meritoitunut meritutkija löysivät yhteisen sävelen. Saat myös tietää, mitä Pohjoiselle jäämerelle kuuluu ja tarkan päivämäärän, milloin arktinen jää sulaa ensimmäisen kerran kokonaan.

Lisätietoa Ikääntyvien yliopiston luennoista: https://tampereenkesayliopisto.fi/kurssi/8044/ikaantyvien-yliopiston-luennot/

Teksti: Mikko Mattila, projektipäällikkö, Tampereen kesäyliopisto

 

Kuvassa tutkimusprofessori Jari Haapala
kuvat: Jari Haapala

Kesäyliopiston uusi rehtori on Anu Urhemaa

Aloitin Tampereen kesäyliopiston uutena rehtorina 1.9. pitkäaikaisen rehtorin Ritva Ojalehdon jäädessä eläkkeelle. Olen tehnyt pitkän uran Tampereen kesäyliopistossa, aloitin vuonna 2001 koulutussuunnittelijana ja viime vuodet olen työskennellyt koulutuspäällikkönä. Vastuullani on ollut niin avointa yliopisto-opetusta kuin ammatillista täydennyskoulutustakin. Koulutuksen kehittäminen ja uudistaminen on ollut aina lähellä sydäntäni.

Näen tärkeänä, että kesäyliopiston koulutustarjonta on jatkossakin monipuolista ja että tarjoamme menestyviä koulutuksia sekä tämän päivän että tulevaisuuden osaamistarpeisiin yhdessä laajan kouluttajaverkoston kanssa. Ilmastonmuutos ja työhyvinvointi ovat esimerkkejä lähitulevaisuuden ajankohtaisista koulutusteemoista. Minulle on myös tärkeää, että Tampereen kesäyliopisto on kokonaisvaltaisesti asiakkaitaan palveleva koulutusorganisaatio.

Maailma muuttuu ja meidän on pysyttävä mukana muutoksessa. Yksi hieno uudistus on mahdollisuus viedä Tampereen kesäyliopiston tulevia opintopisteytettyjä ja osaamisperusteisesti kuvattuja täydennyskoulutuksia Koski -palveluun, josta löytyvät entuudestaan esimerkiksi korkeakouluissa suoritetut opinnot. Täydennyskoulutussuoritusten kirjaaminen valtakunnalliseen Koski -palveluun lisää koulutuksellista tasa-arvoa, helpottaa erilaisten opintojen tunnustamista ja hyväksilukemista.

On hieno hetki, kun tulee valituksi – tästä kuitenkin kaikki työ vasta alkaa. Rehtorin vastuulla on taloudesta ja toiminnasta vastaaminen, toimintaedellytysten turvaaminen sekä strategian jalkauttaminen käytäntöön. Haluan olla läsnä ja helposti lähestyttävä sekä avoin uusille ideoille ja toimintatavoille. Yhdessä osaavan henkilöstön kanssa teemme Tampereen kesäyliopistosta Suomen parhaan kesäyliopiston.

Kuvassa: Rehtori Anu Urhemaa

Väkivaltatyön tulee aina perustua tutkittuun tietoon ja vaikuttaviin työtapoihin

Lähisuhdeväkivalta koskettaa varsin useaa suomalaista jollakin tavalla. Lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäiseminen (5 op, Jamk) -opintojakson tavoitteena on lisätä osallistujan ymmärrystä siitä, mitä väkivalta lähisuhteissa voi olla, miten väkivaltaa voi ottaa puheeksi ja millaisia palveluita väkivaltaa kokeneille on olemassa. Keskeistä on myös pohtia sitä, millaisia ajatuksia, tunteita ja mielikuvia osallistuja voi väkivaltaan lähisuhteissa liittää. Tämä on tärkeää, koska väkivaltatyön tulee aina perustua tutkittuun tietoon ja vaikuttaviin työtapoihin. Tieto lisää ymmärrystä ja auttaa rakentamaan taitoja esimerkiksi siihen, millä tavalla voi työssä ottaa puheeksi rutiininomaisesti lähisuhdeväkivalta asiakastyössä. Väkivalta lähisuhteissa on väkivaltaa kokevalle henkilölle usein erityisen vahingollista, sillä väkivallan tekijä on läheinen henkilö. Lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisy, tunnistaminen ja väkivaltaa kokeneiden sekä väkivaltaa käyttäneiden auttaminen ovat keskeisiä tekoja niin lapsen kuin koko perheenkin näkökulmasta.

Olen mukana tämän opintojakson toteutuksessa. Olen koulutukseltani terveystieteiden maisteri ja opettaja. Teen väitöstutkimusta lähisuhdeväkivallasta erityisesti lapsiin kohdistuen. Aiemmalta koulutukseltani olen terveydenhoitaja-kätilö. Olen työskennellyt lasten, nuorten ja perheiden parissa niin perus- kuin erikoissairaanhoidossa yli kymmenen vuoden ajan. Opettajana työskentelin lähes kymmenen vuotta toisella asteella ja tein työtä esimerkiksi seksologian koulutusta kehittäen ja toteuttaen. Tällä hetkellä työskentelen seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisytyössä järjestökentällä. Olen koulutukseltani myös seksuaaliterapeutti ja työnohjaaja. Tähän opintojaksoon tuon näkemystä siis monesta eri näkökulmasta, niin tutkimuksen kuin aivan ruohonjuuritason väkivaltatyöstä.

Tule mukaan!

TtM Tanja Simola

Lähdisuhdeväkivallan ennaltaehkäiseminen 5 op (Jamk) alk. 13.11.2021