Koulutuspalvelu Työpaikkasuomi

Tarjoamamme työpaikkasuomen koulutuspalvelu on yritysten ja työyhteisöjen ulkomaalaistaustaisille työntekijöille suunnattua, ammatilliseen osaamiseen kytkettyä räätälöityä kielikoulutusta. Palvelemme yrityksiä Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Hämeen alueilla.

Koulutuksen tavoitteena on parantaa ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden ja yrittäjien kielitaitoa, jotta viestintätilanteet työpaikalla ja asiakaspalvelussa helpottuvat. Kohderyhmään kuuluvat ne työntekijät, joiden suomen kielen taito ei vastaa heidän työnsä ja ammattinsa kielitaitovaatimuksia. 

Kolme toteutusmuotoa

TäsmäKoulutuksella kehität nykyisen henkilöstösi osaamista vastaamaan nykyisiä ja tulevia haasteita.

RekryKoulutus sopii tilanteeseen, jolloin tarvitset uutta osaavaa työvoimaa eikä sitä löydy markkinoilta.

MuutosKoulutuksella voit kantaa vastuuta työntekijöiden tulevaisuudesta erilaisissa muutostilanteissa, esimerkiksi irtisanomisten tai lomautusten yhteydessä.

Yrityksen tarpeet huomioon toteutustavassa

Jokainen koulutus räätälöidään kunkin työnantajan tarpeisiin niin sisällöltään kuin toteutustavaltaan. Koulutuksen toteutuksessa käytetään kuhunkin koulutustarpeeseen ja tilanteeseen parhaiten soveltuvia toteutusmenetelmiä. Koulutukset voidaan toteuttaa joko kokonaan lähiopetuksena, monimuoto-opetuksena tai kokonaan verkko-opetuksena.

 

Työpaikkasuomi -koulutuksen vähimmäiskesto on pääsääntöisesti 70 oppituntia (á 45 min). Vähimmäiskestosta voidaan kuitenkin joustaa yrityksen erityistarpeiden mukaan. Koulutus jaksotetaan yrityksen tarpeiden mukaan ottaen huomioon koulutuksen tavoitteet ja kesto. Tyypillinen jaksotus on kahdesta neljään oppituntia kerran tai kaksi viikossa.

Työpaikkasuomen koulutus sisältää työntekoon, työtehtäviin, ammattiin ja/tai toimialaan liittyvän kielen opiskelua suullisten ja kirjallisten viestintätaitojen karttumiseksi. Työpaikalla tapahtuva kielen oppiminen ja ohjaus ovat olennainen osa koulutusta.

Palvelu on harkinnanvarainen ja maksullinen

Työpaikkasuomen koulutuksen rahoittavat työnantaja sekä työ- ja elinkeinohallinto yhdessä. Työnantajan maksuosuuteen vaikuttavat yrityksen koko ja liikevaihto tai tase. Yrityksen maksuosuus on TäsmäKoulutuksessa 30 – 50 % kokonaishinnasta, RekryKoulutuksessa 30 % kokonaishinnasta ja MuutosKoulutuksessa 20 % kokonaishinnasta. 

Toteutamme työpaikkasuomen koulutuksia eri toimialoilla toimiville työyhteisöille sekä eri koulutustason omaaville työntekijöille kysynnän mukaan. Meillä on valmius toteuttaa koulutuksia mille tahansa toimialalle. Vahvin osaamisemme liittyy sosiaali- ja terveysalan, palvelualojen sekä IT-alan kielikoulutusten toteutukseen.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä:
projektipäällikkö Mikko Mattila 050 443 3878
mikko.mattila@tampereenkesayliopisto.fi