Ranska

Draaman ja teatterin historia 3 op ODKA2130

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen
Draamakasvatuksen aineopinnot 35 op, 2018-2020
Tämä kurssi on päättynyt

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto – Kasvatustieteiden tiedekunta

Aikataulu

Verkkokurssi Draaman ja teatterin historia 2 op loka-marraskuu 2018

Lähijakso Teatteriteoreetikot 1 op 25.-26.1.2019

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee draamakasvatuksen ja teatterin historian kehityslinjat ja tunnistaa niiden jatkumon nykyteatterissa ja draamassa
  • tietää ja osaa soveltaa 1900-luvun draamakasvatuksen ja teatterin keskeisten vaikuttajien teorioita
  • käsittää draaman ja teatterin merkityksen yhteiskunnallisena vaikuttajana historian eri aikakausina

Sisältö

Lähijakso Teatteriteoreetikot ja verkkokurssi Draaman ja teatterin historia.

  • Draamakasvatuksen historian päälinjoja
  • Teatterin historian päälinjoja ja keskeisiä vaikuttajia

Suoritustapa

Osallistuminen verkkokurssille. 

Lisätiedot

Lisätietoa draamakasvatuksen aineopinnoista koulutuskoordinaattori Jere Salolta, jere.salo[ät]tampereenkesayliopisto.fi (puh 0400 818 229).

 

  
Opettaja Avoin
Kurssilla on tilaa
31.5.2018 - 28.9.2018
Opintopisteet
Osallistumismaksu 0,00

Lue lisää