Muu sisältö

Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt ja yhteistyöverkostot ERIP102

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
Tämä kurssi on päättynyt

Vastaava yliopisto – tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto – Kasvatustieteiden tiedekunta

Aikataulu ja paikka

Opintoryhmätapaamiset:

  • to 3.10. klo 17.00-18.30 (Lait)
  • to 10.10. klo 17.00-18.30 (Tieteellinen kirjoittaminen niille, jotka eivät ole vähään aikaan tai koskaan tehneet tieteellisiä tekstejä.)
  • ma 11.11. klo 17.00-18.30  (Kirjoittamisen ohjaaminen halukkaille)

Vierailukäyntien ajankohdat ja paikat ilmoitetaan opintojen alkaessa.

Vierailukohteiden purkuajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvailla erilaisia erityiskasvatuksen toimintaympäristöjä
  • jäsentää yhteistyöverkostoja
  • tunnistaa tukijärjestelmät ihmisen elämänkulun eri vaiheissa
  • löytää keskeistä tukijärjestelmiin liittyvää lainsäädäntöä.

Sisältö

  • erityiskasvatuksen toimintaympäristöt
  • tukijärjestelmät
  • yhteistyöverkosto.

Suoritustapa

Erityispedagogiikan toimintaympäristöihin tutustuminen (4 kohdetta) ja oppimistehtävä.

Tutustumiskäyntejä erityispedagogiikan kohteisiin tehdään opintoryhmässä. Tutustumiskäyntien purku 2 oppituntia/ryhmä.

 

Lisäksi ryhmäohjausta 6 oppituntia. Aiheina lainsäädäntö ja kirjoittamistehtävän ohjaus.

Arviointi asteikolla 1-5.

Oppimateriaali

1. Jahnukainen, M. (toim.) 2012. Lasten erityishuolto ja –opetus Suomessa. Tampere: Vastapaino. Johdanto-luku s. 15–54 sekä vähintään 2 muuta lukua oppimistehtävän teemoihin liittyen. (E- kirja) 
2. Määttä, P. & Rantala, A. 2016. Tavallisen erityinen lapsi. Onnistuneen yhteistyön arvoitusta ratkaisemassa. 2. painos. Jyväskylä: PS-kustannus. 
3. Vähintään kaksi erityispedagogiikan alan väitöskirjaa oppimistehtävän teemoihin liittyen. 
4. Finlex verkkosivut (http://www.finlex.fi)

Lisätiedot

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
Virhiä-Särkäs Hanna
Kurssilla on tilaa
3.10.2019 - 31.12.2019
Ilmoittautuminen alkaa
1.5.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
15.10.2019
Opintopisteet
Osallistumismaksu 125,00

Lue lisää