Ranska

Erityispedagogiikan perusteet ERIP101

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
Tämä kurssi on päättynyt

Vastaava yliopisto – tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto – Kasvatustieteiden tiedekunta

Aikataulu ja paikka

Ryhmänohjaus:

 • ma 16.9. klo 16.30–20.00
 • ma 23.9. klo 17.00–19.30
 • to 31.10. klo 17.00–19.30

Tampereen kesäyliopiston koulutustiloissa (ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse).

Tavoitteet

Opintojaksot suoritettuaan opiskelija osaa

 • esittää erityispedagogiikan historialliset ja teoreettiset kehityslinjat
 • määrittää erityispedagogiikan alan keskeisiä käsitteitä ja lähitieteitä
 • eritellä erityispedagogiikan alaan vaikuttavia kansainvälisiä ja kansallisia suuntauksia
 • kuvata erityispedagogiikan tutkimustoiminnan painotukset
 • hyödyntää erityispedagogiikan alan tiedonlähteitä

Sisältö

 • erityispedagogiikan teoriaperusta ja lähitieteet
 • erityispedagogiikan ja erityisopetuksen historia
 • erityispedagogiikan alan suuntaukset
 • erityispedagogiikan tutkimussuuntaukset

Oppimateriaali

 1. Kivirauma, J. (toim.) 2008. Muuttuvat marginaalit. Näkökulmia vammaistutkimukseen. Kehitysvammaliitto. Saatavilla e-kirjana. Tentitään artikkelit: Salmi, Huuskonen ja Teittinen.
 2. Moberg, S., Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen, U., Savolainen, H., Vehmas, S., 2015 Erityispedagogiikan perusteet. Helsinki. WSOY oppimateriaalit. Saatavilla e-kirjana. Tentitään kokonaan.

Kuulustelut

Tenttipäivät: 

 • 8.10.2019 
 • 21.11.2019 (Etätentti Kopassa, ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen Korpissa)
 • 3.12.2019
 • 14.1.2020

Muistathan ilmoittauttua tentteihin viimeistään 10 vrk:tta ennen tenttiä kesäyliopiston sivuilta löytyvällä tenttilomakkeella. Tarkista samalla tenttipaikka tenttikalenterista.

 

Vaihtoehtona etätentti Kopassa, päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin. Ilmoittautumiset etätenttiin viimeistään viikkoa ennen tenttiä Korpissa.

 

Arviointi asteikolla 1-5

Suoritustapa

Jyväskylän avoimen yliopiston järjestämät tallenneluennot  + tentti luennoista ja kirjallisuudesta. Ryhmäohjausta 10 tuntia.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 125 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
Virhiä-Särkäs Hanna
Kurssilla on tilaa
16.9.2019 - 31.10.2019
Ilmoittautuminen alkaa
1.5.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
9.9.2019
Opintopisteet
Osallistumismaksu 125,00

Lue lisää