Biologia

Ihmisen fysiologia (2 op)

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus (op)

2.0

Oppiaine

Biologia

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto – Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta, Biologian laitos

Ajankohta ja paikka

Opintojakso alkaa 8.10, jolloin opiskelijat saavat verkkotehtävän. Tehtävän palauttamiseen on aikaa 31.10 asti.
Opintoryhmätapaamiset Tampereella maanantaisin:
29.10.2018 klo 17.00–19.30
12.11.2018 klo 17.00–19.30
26.11.2018 klo 17.00–19.30
10.12.2018 klo 17.00–19.30
14.1.2019 klo 17.00–20.15
28.1.2019 klo 17.00–20.15

HUOM! 14.1. ei järjestetä opetusta. Korvaava opetuskerta pidetään tiistaina 22.1. klo. 17.00–20.15.

Opettajat

Opintoryhmän ohjaaja: FM Heidi Kervinen
Tentin vastaanottaja: FT Tomi Streng

Kohderyhmä

Kurssi soveltuu ihmisen fysiologiasta kiinnostuneille, esimerkiksi lääketieteen ja farmasian aloille suuntaaville, joiden pohjatiedot ihmisen biologiasta ovat hyvät (esim. Ihmisen biologia -lukiokurssi suoritettuna).

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvailla ihmisen toimintojen fysiologiset mekanismit ja niihin liittyvät anatomiset rakenteet ja pystyy soveltamaan tietämystään arkipäivän havaintoihin. Opintojakso antaa myös valmiudet suomenkielisen terminologian käyttöön fysiologian alalta.

Sisältö

Hermosto, aistit, umpieritysjärjestelmä, luusto ja lihakset, verenkiertoelimistö, veri ja immuunijärjestelmä, hengityselimistö, ruoansulatuselimistö, lämmönsäätely, virtsaneritysjärjestelmä, lisääntyminen.

Opintoryhmässä käsitellään tenttikirjallisuuden keskeisiä ja vaikeimpia osa-alueita mm. harjoitustehtävien avulla. Harjoitellaan myös esseevastaustekniikkaa, jota tarvitaan tentissä sekä valintakokeissa. Opiskelijat saavat palautetta tehtävistään.

Suoritustapa

Opintoryhmätyöskentely 20 tuntia (à 45 min.) sekä verkko-opiskelu ja kirjallisuus.

Opintojakso suoritetaan kirjatentillä.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Oppimateriaali

Opintoja tukeva Moodle-materiaali

Tenttikirja:
Haug Egil, Sand Olav, Sjaastadt Oystein V, Toverud Kari C: Ihmisen fysiologia. (1. – 5. painos) 2012, sivut 101 – 510.

Kurssikirjallisuudessa mainitun painoksen lisäksi opiskelun tukena voi käyttää teoksen muita painoksia tai Ihmisen fysiologia ja anatomia -kirjaa soveltuvin osin.

Kuulustelut

tiistai 12.2.2019 klo 16.30–19.30
maanantai 1.4.2019 klo 16.00–19.00
maanantai 6.5.2019 klo 16.00–19.00

Kirjatenttiin ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan voi tarkistaa tenttikalenteristamme.

Vastaavuus

Opintojakso on Turun yliopiston Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan opintovaatimusten mukainen.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 75 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 55 €. Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun 20 € opiskelija maksaa avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Opintojaksolle otetaan enintään 10 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 75 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
FM Heidi Kervinen
Varattu täyteen, voit ilmoittautua varalle
15.10.2018 - 6.5.2019
Ilmoittautuminen alkaa
31.5.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
10.10.2018
Opintopisteet 2
Osallistumismaksu 75,00

Lue lisää