Italia

Italian alkeiskurssi 2 (3 op)

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus (op)

3.0

Oppiaine

Italia

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Helsingin yliopisto – Kielikeskus

Ajankohta

22.1.–23.4.2019 tiistaisin klo 17.00–20.15 (ei opetusta koulujen talvilomaviikolla 26.2.)
Huom! Tiistain 19.2. oppitunti on peruttu sairastapauksen vuoksi.

Opetuspaikka

Tampereen yliopiston Päätalo (Kalevantie 4), koulutustila LS A06.

Opettaja

FM Katri Kuusela

Edeltävät opinnot

Lähtötaso A1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla (alkeiskurssi 1 tai vastaavat taidot).

Tavoitteet

  • laajentaa peruskieliopin tuntemusta ja kasvattaa sanavarastoa
  • osata kertoa perheestä ja suvusta
  • selvitä matkailijana Italiassa
  • osata kertoa menneistä tapahtumista.

Sisältö

Aihepiirit: vuoden kulku, ruoka- sekä vaatekaupassa asiointi, matkustaminen, perhesuhteet, lomanvietto ja arjen tapahtumat.
Harjoiteltavat taidot: Opintojaksolla harjoitellaan kaikkia kielitaidon osa-alueita.
Työ- ja toimintamuodot: Opintojaksolla työskennellään pareittain ja pienryhmissä sekä tehdään kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä. Sanastoa ja rakenteita harjoitellaan suullisten ja kirjallisten tehtävien avulla itsenäisesti ja pareittain.
Rakenteet: mm. perfekti, prepositiot ja artikkelit, possessiivipronominit, partikkelit ci ja ne, si-passiivi ja painottomat pronominit.

Suoritustapa

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn sekä loppukoe. Lähiopetusta 48 tuntia ja itsenäistä opiskelua 33 tuntia. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 75 %:iin lähiopetustunneista.

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.

Arvosana: hyväksytty – hylätty.

Kuulustelut

Loppukoe 25.4. klo. 18:00–20:00 kesäyliopiston tentissä.
Uusinta 14.5. klo. 16:30–18:30.

Kuulusteluihin ilmoittaudutaan tentti-ilmoittautumislomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenteristamme.

Oppimateriaali

Imperato, Kuusela, Meurman & Feroldi: Bella vista 1 (SanomaPro). Kappaleet 9–14.

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 140 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 125 €. Helsingin yliopiston yliopistomaksun 15 € opiskelija maksaa Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Aikaisen ilmoittautujan etu 16.12.2018 asti

Ilmoittaudu kurssille viimeistään 16.12. ja maksa kurssimaksu ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna, niin saat aikaisen ilmoittautujan edun 10 euroa (huomioitu hinnassa)!

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 140 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Voit käydä tämän kurssin kanssa yhtä aikaa kurssia Romolo – Käytännön italiaa verkossa.

Alkeiskurssi 2 on jatkoa syyslukukaudella 2018 järjestetylle italian alkeiskurssi 1:lle.

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
FM Katri Kuusela
Paikkoja vapaana
22.1.2019 - 23.4.2019
Ilmoittautuminen alkaa
6.11.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
21.1.2019
Opintopisteet 3
Osallistumismaksu 140,00

Lue lisää