Valokuvataide

Kokeellisen ilmaisun tutkimusvälineitä 4 op - UVAL0153 - syksy 2020

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta.

Oppiaine

Valokuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Opetuspaikka

Tampere

Ajankohta

Aikataulu varmistuu myöhemmin. Alustavasti syksy 2020.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

– osaa hyödyntää erilaisten tallentamisvälineiden mahdollisuuksia omassa ilmaisussaan

– tutustuu eri kuvausmetodeihin

Sisältö

Opiskelija saa perustiedot vaihtoehtoisista kuvaus- ja vedostusmenetelmistä.

Suoritustapa

Toteutus ja työmuodot

Luennot, demonstraatiot, harjoitustyöt, kritiikit

Vaadittavat suoritukset

Luennot/harjoitukset, demonstraatiot, kritiikit 48 h. Itsenäinen

työskentely 60 h.

Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus

Porkkala, Jalo: Köyhä dagerrotyyppi – vaihtoehtoisia valokuvamenetelmiä

Van Keuren. A Non-Silver Manual

Ajankohtaisia artikkeleita, joita annetaan kurssin aikana.

Muu kirjallisuus sovitaan erikseen.
 

  
Opettaja Avoin
Kurssi on täynnä, voit ilmoittautua varalle
1.8.2020 - 31.12.2020
Opintopisteet
Osallistumismaksu 0,00

Lue lisää