Sosiaali- ja terveysala

Kotikuntoutuksen kehittäminen -koulutus

Huom! Aikataulu muuttunut aiemmin ilmoitetusta.

Ajankohta

Maanantaina 2.3. ja torstaina 2.4.2020 klo 9-16

Tavoitteet:

Vaikuttavan geriatrisen kotikuntoutuksen, arkikuntoutuksen ja kuntouttavan hoitotyön substanssiosaamisen kehittäminen ja toteutuksen tukeminen sekä kuntouttavien toimintamallien arkeen vieminen käytännön esimerkein.

Sisältö:

Asiakaslähtöinen ajattelu ja yhteiset tavoitteet. Arkikuntoutus ja iäkkään ihmisen arjen hyvinvointi ja toimijuuden merkityksellisyys hyvän elämän ja kuntoutumisen edellytyksenä.

  • Gerastenian eli hauraus-raihnaisuus oireyhtymän erityispiirteet, lihasvoiman ja tasapainon merkitys ikääntyneen toimintakyvyn tukemisessa. Ikääntyneen toimintakyvyn arviointi ja jatkotoimenpiteet.
  • Näyttöön perustuva kuntoutus muistisairaiden arki- ja kotikuntoutuksen räätälöidyissä malleissa.
  • Liikunnalliset harjoitteet kotona asuvien iäkkäiden ihmisten toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistävän kuntoutuksen muotona.
  • Motivaation ja vuorovaikutuksen merkityksellisyys toimintakykyä ylläpitävän hoitotyön ja kuntoutuksen onnistumisessa ja ohjauksessa.
  • Miten vaikuttavasti kuntoilla ja kuntouttaa kotona, hyvät kotikuntoutuksen käytänteet.
  • Käytännönharjoitteet ja workshop -työskentely.

Kohderyhmä:

Koulutus soveltuu erinomaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillisille kotikuntoutustiimeille, jotka haluavat kehittää toimintaansa. Koulutus sisältää sähköiset materiaalit ja osallistujatodistukset. Osallistujia max. 40 henkilöä.

Kouluttaja

Fysioterapeutti, TtM Pauliina Unkeri, Suomen Fysiogeriatria Oy

  
Opettaja Avoin
Kurssilla on tilaa
2.3.2020 - 1.1.1970
Ilmoittautuminen alkaa
10.12.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
28.2.2020
Opintopisteet
Osallistumismaksu 350,00