Kuvataide

Kuvataiteen perusopinnot 25 op - kevät 2020 - kevät 2021 (ryhmä 2)

Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot

Oppiaine

Kuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

  • Opintoihin ilmoittaudutaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella “lue lisää/ilmoittaudu” painikkeen kautta. Opintoihin otetaan 16 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
  • Opintokokonaisuuden kokonaishinta on 905€. Tampereen kesäyliopiston osuus hinnasta on 870€ ja se maksetaan kolmessa erässä: Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna 290€ ja loput maksusta laskutetaan kahdessa erässä (290€ elokuussa 2020 ja 290€ tammikuussa 2021).
  • Lapin avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 35€ maksetaan ILPA-ilmoittautumisen yhteydessä Lapin avoimeen yliopistoon (ohjeet ILPA-ilmoittautumisesta lähetetään erikseen ilmoittautuneille).
  • Opiskelijan tulee omata riittävät kuvalliset valmiudet aloittaessaan kuvataiteen perusopinnot.

Ajankohta

Opintokokonaisuus alkaa Johdatus taiteelliseen ajatteluun opintojaksolla ti 4.2.2020. Opinnot kestävät kevätlukukaudelle 2021. Opetus pidetään Tampereella arki-iltoina ja lauantaisin. Tarkemmat opintojaksokohtaiset aikataulut ja suoritusohjeet löytyvät “Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot” -linkeistä.

Sisältö

Opinnot soveltuvat henkilöille jotka ovat kiinnostuneet oman taiteellisen ilmaisun kehittämisestä. Opinnoissa perehdytään taiteellisen ilmaisun kurssien avulla muutamiin perusilmaisutekniikoihin sekä kuvan rakentamisen peruskysymyksiin.

Kuvataiteen perusopinnot eivät korvaa kuvataidekasvatuksen erikoistumisopintoja eli kuvataiteen perus- ja aineopinnoilla ei saa kuvataiteen aineenopettajan pätevyyttä.

Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen sekä opintojaksoihin kuuluvien tehtävien tekeminen.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja Tampereen kesäyliopiston tomistosta p. 03-2238433.

  
Useita opettajia
Paikkoja vapaana
4.2.2020 - 31.7.2021
Ilmoittautuminen alkaa
23.9.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
21.1.2020
Opintopisteet 25
Osallistumismaksu 290,00