Työyhteisöt

Leadership-valmennus esimiehille: asioiden johtamisesta ihmisten johtamiseen

Neljä valmennuspäivää keväällä 2020:

Klo 9-16

To 16.4.

Ti 12.5.

Ti 19.5.

Ma 1.6.

Teemat

Esimiehille ja johtajille tarkoitettu valmennusohjelma koostuu seuraavista aiheista:

  • Itsetuntemus ja itsereflektio
  • Itsensä johtaminen
  • Ajattelutaidot, keskittymiskyky ja fokusointi
  • Tunnetaidot ja tunneäly
  • Vuorovaikutuskanavat
  • Luottamus ja psykologinen turva
  • Sitouttaminen, merkityksellisyys, inspirointi
  • Tietoisuustaidot

Osallistumismaksu

880 € maksetaan joko ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna tai tilataan lasku työantajalle.

Johdanto koulutuksen sisältöön

Kehittyminen kohti vahvaa johtajuutta alkaa sisältäpäin. Johtajan oman työn perusta omassa kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa. Oma hyvinvointi mahdollistaa voimavarat johtajana uusiutumiseen. Läsnäolo, kuunteleminen, välittäminen, kannustaminen ja tukeminen ovat ihmisten johtamisen peruspilareita. Ohjelmassa keskitytään itsetuntemukseen ja itsensä johtamiseen muun muassa tietoisuustaitojen, itsehavainnoinnin, tunneälyn, vuorovaikutustaitojen sekä empatian ja myötätuntotaitojen kautta. Perehdymme myös luottamuksen ja psykologisen turvan merkitykseen
johtamisessa sekä sitouttamiseen, merkityksellisyyteen ja inspirointiin osana ihmisten johtamista.

Maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan. Näissä nopeissa ja voimakkaissa muutoksissa tarvitaan myös johtamisen uusiutumista ja uudistumista. Ihmisten johtaminen, leadership eroaa asioiden johtamisesta, managementista. Vaikka luvut ja faktat ovatkin
tärkeitä, VUCA (volatile, uncertain, complex, ambiguity)- maailmassa, jossa elämme, ihmisten johtaminen korostuu. Ihmisten johtaminen on muutoksen hallintaa ja mitä enemmän on muutoksia, sitä enemmän näitä taitoja tarvitaan. Muutosten myrskyissä johtaja saa ihmiset sitoutumaan ja tekemään oikeita asioita. Energisoiva johtaja auttaa myös muita onnistumaan.

Koulutuksen tavoite

Ohjelmassa valmennukseen osallistuvat saavat avaimia sekä itsensä että muiden johtamiseen. Ohjelman taustalla on tieteellinen tutkimus ja ohjelman perustana ovat tietoisuustaidot, jonka avulla tunneäly saadaan parhaiten käyttöön. Kehitys kohti vahvaa johtajuutta alkaa sisältäpäin. Itsensä johtaminen on kykyä kehittää omaa ajattelua, omia asenteita ja omia uskomuksia. Ohjelmassa perehdytään harjoituksien vaikutuksiin aivoihin, kognitiivisiin kykyihin ja mentaaliseen tehokkuuteen sekä mielen prosesseihin, malleihin ja uskomuksiin.
Omat reaktiiviset toimintatavat tunnistamalla kehitetään proaktiivisuutta ja syvennytään kasvun prosessiin, perehdytään tunteiden säätelyyn, tunneilmaston vaikutuksiin organisaatiossa ja luottamuksen merkitykseen. Sitouttamiseen, merkityksellisyyteen ja inspirointiin syvennytään teorian ja harjoitusten näkökulmasta.

Koulutuksen toteutus

Lähipäivien välissä tehdään välitehtäviä, reflektoidaan omaa toimintaa ja tehdään mahdollinen kehittämistehtävä omasta organisaatiosta.

Kouluttajat

Ritva Liisanantti, Master Coach, mindfulness-ohjaajien kouluttaja, työhyvinvointivalmentaja, positiivisen psykologian ohjaaja, organisaatioiden systeemisen transformaation valmentaja. Valmentajana Ritva haluaa viedä sinut ja organisaatiosi kohti parempaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Hän kannustaa pysähtymään kysymysten äärelle ja antamaan tilaa uusien näkökulmien syntymiselle. Ritva haluaa tuoda tietoisuustaidot ja tunneälyn arjen työkaluiksi luomaan tulevaisuuden menestystä.

Stina Akola, KM, erityisopettaja, ratkaisukeskeinen valmentaja. Valmentajana Stina uskoo
siihen, että itsetuntemus ja oma kasvu mahdollistavat jokaiselle omannäköisen muutoksen kohti tavoitteita. Omia ajattelu- ja toimintamalleja tutkimalla voi löytää itselleen parhaan tavan toimia. Valmennuksen kautta Stina haluaa auttaa ihmisiä oivaltamaan heille tärkeitä asioita ja löytämään oman rohkeuden muutokseen.

  
Ritva Liisanantti ja Stina Akola
Paikkoja vapaana
16.4.2020 - 1.6.2020
Ilmoittautuminen alkaa
14.1.2020 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
2.4.2020
Osallistumismaksu 880,00